РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

 • Акция за събиране и предаване за рециклиране на батерии от домакинствата Акция за събиране и предаване за рециклиране на батерии от домакинствата Акция на ученици от СУ”Д-р Петър Берон”, НУ ”Васил Друмев” и служители на РИОСВ-Пазарджик
 • Европейска седмица на мобилността 2017 Европейска седмица на мобилността 2017
 • „Да изчистим България заедно“ -16 септември 2017 „Да изчистим България заедно“ -16 септември 2017
 • Открит урок на РИОСВ-Пазарджик в регионална библиотека "Никола Фурнаджиев", програма "Лято в библиотеката" Открит урок на РИОСВ-Пазарджик в регионална библиотека "Никола Фурнаджиев", програма "Лято в библиотеката"
 • Световен ден на околната среда–5 юни 2017 Световен ден на околната среда–5 юни 2017 Инициативи на СУ ”Нешо Бончев”, ОУ ”Проф.М.Дринов”, гр.Панагюрище; СУ ”Св.св. Кирил и Методий, гр.Велинград
 • Световен ден на Земята - 22 април 2017г. Световен ден на Земята - 22 април 2017г. Инициативи на СУ ”Св. св. Кирил и Методий ,гр.Велинград и СУ „Ал. Иванов Чапай“, гр. Белово
 • Световен ден на водата – 22 март 2017 г. Световен ден на водата – 22 март 2017 г. Инициативи на училище СУ "Нешо Бончев", гр.Панагюрище
 • Опазване на влажните зони и биоразнообразието им Опазване на влажните зони и биоразнообразието им Открит урок в ПМГ „Константин Величков” в Пазарджик
 • Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици 2017г. Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици 2017г. 13-15 януари 2017г.
 • Екоинспекцията и ученици се включиха в Европейската седмица за намаляване на отпадъците – 19 - 27 ноември 2016 г. Екоинспекцията и ученици се включиха в Европейската седмица за намаляване на отпадъците – 19 - 27 ноември 2016 г.
 • РИОСВ-Пазарджик с почетна грамота за активна прозрачност РИОСВ-Пазарджик с почетна грамота за активна прозрачност
 • Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016 г. Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016 г.
 • „Да изчистим България заедно“ на 4 юни „Да изчистим България заедно“ на 4 юни
 • Световен ден на околната среда - 5 юни 2016 Световен ден на околната среда - 5 юни 2016 СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Нова Махала
 • Флупи гостува на ОУ”Кочо Честименски” в село Динката Флупи гостува на ОУ”Кочо Честименски” в село Динката Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май
 • РИОСВ награди участниците в конкурса „Аз съм дърво с история – защити ме!“ РИОСВ награди участниците в конкурса „Аз съм дърво с история – защити ме!“ Ден на Земята - 22 април 2016г.
 • Ден на Земята - 22 април 2016г. Ден на Земята - 22 април 2016г. Акция за засаждане на дървета в СОУ„Васил Левски” гр.Велинград
 • Ден на Земята - 22 април 2016г. Ден на Земята - 22 април 2016г. 15 дръвчета засадиха ученици от училищата в с.Динката и с.Калугерово
 • Световен ден на водата – 22 март 2016 г. Световен ден на водата – 22 март 2016 г.
 • Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици 2016г. Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици 2016г. 15-17 януари 2016г.
 • Европейска седмица на мобилността - 2015 Европейска седмица на мобилността - 2015
 • Седмо международно преброяване на белия щъркел - 15 юни-15 юли 2015г. Седмо международно преброяване на белия щъркел - 15 юни-15 юли 2015г.
 • „Да изчистим България заедно“ „Да изчистим България заедно“
 • Ден на Земята - 22 април 2015 г. Ден на Земята - 22 април 2015 г.
 • Световен ден на водата 2015 – вода и устойчиво развитие Световен ден на водата 2015 – вода и устойчиво развитие
 • Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2014 г. Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2014 г.
 • Световен ден на околната среда- 5 юни 2014 Световен ден на околната среда- 5 юни 2014
 • Министър Искра Михайлова даде в Пазарджик старт на кампанията „Да изчистим България за един ден“ Министър Искра Михайлова даде в Пазарджик старт на кампанията „Да изчистим България за един ден“ 26.04.2014
 • РИОСВ-Пазарджик се включи в отбелязването на Деня на Земята РИОСВ-Пазарджик се включи в отбелязването на Деня на Земята Ден на Земята - 22 април 2014
 • Немска жълтуга Немска жълтуга
 • РИОСВ-Пазарджик награди Валентина Златанова, ученичка в 10-ти клас на СОУ”Ал.Иванов-Чапай” гр.Белово. РИОСВ-Пазарджик награди Валентина Златанова, ученичка в 10-ти клас на СОУ”Ал.Иванов-Чапай” гр.Белово. 27.03.2014г.
 • Открити уроци в ОУ „Хр.Ботев”,с.Бяга и СОУ „Народни Будители”,гр.Брацигово Открити уроци в ОУ „Хр.Ботев”,с.Бяга и СОУ „Народни Будители”,гр.Брацигово Световeн ден на влажните зони: 2 февруари, 2014 г.
 • Инициативи на СОУ„Васил Левски”- Велинград, подчинени на мотото „Всяка капка си струва” Инициативи на СОУ„Васил Левски”- Велинград, подчинени на мотото „Всяка капка си струва” Световен ден на водата - 22 март 2014
 • РИОСВ изследваха проби от река Чепинска РИОСВ изследваха проби от река Чепинска Световен ден за мониторинг на водата - 18 октомври, 2013
 • Инициатива на НУ ”Отец Паисий” - „Мобилен и без автомобил” Инициатива на НУ ”Отец Паисий” - „Мобилен и без автомобил” Европейска седмица на мобилността: 16-22 септември, 2013
 • Открит урок в ОУ„Отец Паисий” Открит урок в ОУ„Отец Паисий” Европейска седмица на мобилността: 16-22 септември, 2013
 • Открит урок - с.Црънча Открит урок - с.Црънча м.„Стъргоджи поляни”
 • Открит урок в СОУ „Ал.Иванов-Чапай” Открит урок в СОУ „Ал.Иванов-Чапай” Световния ден на околната среда–5 юни 2013
 • Oткрит урок в СОУ „Д-р П.Берон” Oткрит урок в СОУ „Д-р П.Берон” Международен ден на биологичното разнообразие-22 май 2013
 • Разпознаване и мониторинг на растения в ЗЗ „Бесапарски ридове" Разпознаване и мониторинг на растения в ЗЗ „Бесапарски ридове" снимки Добромир Добрев - БДЗП
 • Открит урок в ОУ „Проф. Иван Батаклиев” Открит урок в ОУ „Проф. Иван Батаклиев” Международен ден на Земята - 22 април 2013г.
 • Дискусия „Рибите в река Марица – в миналото и сега” Дискусия „Рибите в река Марица – в миналото и сега” Световен ден на водата - 22 март 2013г.
 • Открит урок в СОУ„Д-р Петър Берон” Открит урок в СОУ„Д-р Петър Берон” Световен ден на водата - 22 март 2013г.
 • Водни проби - р. Марица Водни проби - р. Марица Световен ден на водата - 22 март 2013г.
 • Защитени територии Защитени територии
 • Растения Растения