РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


Защитената територия се намира непосредствено над пътя за с. Варвара от пътя от Велинград. Вековните дървета се виждат добре от самия път. Стига се чрез къса пътека.

Защитената територия е създадена с цел да се запазят група вековни дъбови дървета растящи около основите на стара черква – посветена на Св. Марина. Стените на църквата са запазени на височина над 1,5 м. В олтара има малка икона на Св. Марина отстрани са разположени свещници. На западната стена е нарисувана голяма икона на Светицата - Патрон на Църквата.

Най – голямото дърво е разположеното непосредствено до олтара на изток - югоизток от църквата. Обиколката на дървото приблизително на височината на гърдите е около 435 см.

Второто по – големина дърво е разположено от южната страна на църквата в непосредствена близост до нея.

Третото дърво е на югозапад от църквата.

Останалите две дървета са край пътеката, преминаваща на няколко метра източно от църквата.