РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

 

15 януари
влиза в сила за България Конвенцията за опазването на Черно море от замърсяване (1994 г.)
2 февруари
Международен ден на влажните зони
22 март
Световен ден на водата - обявен през 1993 г. с резолюция на Общото събрание на ООН. Отбелязва се по решение на Конференцията на ООН за околната среда и развитието в Рио де Жанейро, Бразилия (1992 г.)
1 април
Международен ден на птиците
22 април
Ден на Земята – началото на честването на Деня на Земята е поставено през 1970 г. в САЩ. България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, което започва от 1990 година
15 май
Световен ден на климата
22 май
Международен ден на биологичното разнообразие
5 юни
Световен ден на околната среда – Чества се от 1973 г. по решение на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда – първият международен договор за принципите за екологична защита на Земята
6 юни
Ден на хижите и защита на природата
17 юни
Световен ден за борба със сушата и настъпването на пустините
29 юни
Международен ден на река Дунав
1–7 август
Седмица на морето
27 август
Ден на туризма
29 август
Европейска нощ на прилепите
16 септември
Международен ден за защита на озоновия слой
16–22 септември
Седмица на мобилността
27 септември
Международен ден на туризма
2 и 3 октомври
Първата събота и неделя на месец октомври - Световен ден на птиците
31 октомври
Ден на Черно море
28 ноември
20 год. от включването на Атанасовско езеро и Дуранкулак в Списъка на влажните зони
29 декември
Международен ден за опазване на биологичното разнообразие. На 29 декември 1993г. влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие, чийто член е и България. Предстои въвеждане на мониторинг на биологичното разнообразие в Националните паркове. По този начин ще се предостави възможност за контрол и устойчиво управление на биологичните видове.