РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


Адрес:

Пазарджик, 4400; П.К. 220
ул. "Генерал Гурко"№3, ет.4

Телефони:

Директор: 034/ 40 19 38
Технически сътрудник: 034/ 40 19 17
Директор Дирекция АФПД: 034/ 40 19 39
Дежурен /зелен тел./:
  034/ 44 18 75 (
в работно време)

  0885 301 066 (извън раб.време, поч.дни)
Адм.обслужване 1 гише: 034/ 40 19 35
Факс: 034/ 44 55 85

Работно време: 09:00 - 17:30

Административно обслужване на едно гише: 09:00 - 17:30
/без прекъсване/

E-mail: riewpz@riewpz.org

Web: https://new.riewpz.org

 

 

ОББ АД - гр.Пазарджик, BIC код: UBBS BGSF, IBAN: BG33UBBS80023106210003

 РИОСВ Пазарджик уведомява ползвателите на административни услуги, извършвани от инспекцията за осигурената възможност за плащане на дължимите такси и цени на услуги и чрез ПОС терминално устройство.
При плащане чрез ПОС терминал, не се дължат допълнителни такси и комисионни.
При извършване на плащане чрез ПОС терминал, задължително се представя документ за самоличност.
Чрез ПОС терминалните устройства, могат да се заплащат такси и цени на услуги със следните видове карти, носещи логото на: „VISA Europe“, „MasterCard Worldwide“, „Maestro“, „Diners Club Imternational” и “JCB Imternational ”.
Плащането чрез ПОС терминално устройство се извършва в сградата на инспекцията, гр.Пазаржик, бул. „Ген.Гурко“ № 3, ет. 4, стая 21- гише Административно обслужване.

Ползвателите на почивна база- яз. Батак, м. Дъното могат да заплащат стойността на дължимите нощувки чрез ПОС терминално устройство, находящо се в базата.

Директор /Костадин Гешев/: приемен ден - понеделник от 13:30 до 17:00 часа
Приемен ден на експертите за консултации: понеделник от 13:30 до 17:00 часа

РИОСВ-Пазарджик информира посетителите на сайта, че могат да изпратят запитвания, мнения, препоръки относно подобряване обслужването на гражданите и услугите, които РИОСВ предлага. Информацията изпращайте чрез формата за обратна връзка, като посочите Вашето име, e-mail и телефон за връзка.

За гражданите с увреждания е предвидено видео наблюдение и аудио /разговорна уредба/ обслужване, намиращи се на първия етаж, средния вход на сградата, и разговорна уредба на източния вход на сградата от страната на улица "Генерал Гурко" 3.

 


ср. вход на сградата
 


разговорна уредба
 

източен вход на сградата

разговорна уредба източен вх. на сградата