РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Адрес:

Пазарджик, 4400; П.К. 220
ул. "Генерал Гурко"№3, ет.4

Телефони:

Директор: 034/ 40 19 38
Технически сътрудник: 034/ 40 19 17
Директор Дирекция АФПД: 034/ 40 19 39
Дежурен /зелен тел./:
  034/ 44 18 75 (
в работно време)

  0885 301 066 (извън раб.време, поч.дни)
Център за административно обслужване: 034/ 40 19 35
Факс: 034/ 44 55 85

Работно време: 09:00 - 17:30

Център за административно обслужване: 09:00 - 17:30
/без прекъсване/.

В случаите когато има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на ЦАО продължава до 19:30 часа.

  

ОББ АД - гр.Пазарджик, BIC код: UBBS BGSF, IBAN: BG33UBBS80023106210003

 РИОСВ Пазарджик уведомява ползвателите на административни услуги, извършвани от инспекцията за осигурената възможност за плащане на дължимите такси и цени на услуги и чрез ПОС терминално устройство.
При плащане чрез ПОС терминал, не се дължат допълнителни такси и комисионни.
При извършване на плащане чрез ПОС терминал, задължително се представя документ за самоличност.
Чрез ПОС терминалните устройства, могат да се заплащат такси и цени на услуги със следните видове карти, носещи логото на: „VISA Europe“, „MasterCard Worldwide“, „Maestro“, „Diners Club Imternational” и “JCB Imternational ”.
Плащането чрез ПОС терминално устройство се извършва в сградата на инспекцията, гр.Пазаржик, бул. „Ген.Гурко“ № 3, ет. 4, стая 21- Център за административно обслужване.

Ползвателите на почивна база- яз. Батак, м. Дъното могат да заплащат стойността на дължимите нощувки чрез ПОС терминално устройство, находящо се в базата.

Директор /Костадин Гешев/: приемен ден - понеделник от 13:30 до 17:00 часа
Приемен ден на експертите за консултации: понеделник от 13:30 до 17:00 часа

РИОСВ-Пазарджик информира посетителите на сайта, че могат да изпратят запитвания, мнения, препоръки относно подобряване обслужването на гражданите и услугите, които РИОСВ предлага. Информацията изпращайте чрез формата за обратна връзка, като посочите Вашето име, e-mail и телефон за връзка.

За гражданите с увреждания е предвидено видео наблюдение и аудио /разговорна уредба/ обслужване, намиращи се на първия етаж, средния вход на сградата, и разговорна уредба на източния вход на сградата от страната на улица "Генерал Гурко" 3.

 

ср. вход на сградата
ср. вход на сградата
 


разговорна уредба
 

източен вход на сградата

разговорна уредба източен вх. на сградата