РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


  • 21.11.2012 Заповед № РД-08-118/21.11.2012 Спиране на дейността и експлоатацията на части от инсталация за интензивно отглеждане на птици ... с.Мало Конаре , обект на "Илма-Ил" ООД
  • 21.11.2012 Заповед № РД-08-117/21.11.2012 Спиране на дейността и експлоатацията на части от инсталация в производствено хале за отглеждане на птици ... с.Мало Конаре , обект на "Аргус-С" ООД
  • 11.04.2012 Заповед № РД-08-035/11.04.2012 Спиране на експлоатацията на инсталацията за третиране на отпадъци (инсталация за изгаряне на отпадъци) - обект на "Групова практика по първична дентална помощ - Пазарджик"