РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
  • 11.12.2019 Съобщение № 2 Доклад по Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Белово
  • 22.02.2019 Съобщение № 1 Доклад по Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Ракитово.
  • 16.10.2018 Съобщение № 2 Доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Пещера
  • 10.10.2018 Съобщение № 1 Доклад за екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Пазарджик
  • 24.07.2017 Съобщение № 2 Доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Стрелча
  • 24.01.2017 Съобщение № 1 доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община БРАЦИГОВО.
  • 28.10.2016 Съобщение № 2 Доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Панагюрище
  • 22.08.2016 Съобщение № 1 Доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община СЕПТЕМВРИ.
  • 24.09.2015 Съобщение № 1 Доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Лесичово .... с възложител: Община Лесичово, област Пазарджик
  • 02.07.2013 Съобщение 1 - "Изменение на действащия ПУП - ПРЗ на с.Говедаре, засягащо Стопански двор I ... с.Говедаре, община Пазарджик .... с възложител: "Еленорд-металс" ЕООД