РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
  • 08.08.2022 ПК-ЕО-02-П/08.08.2022 ,,План за интегрирано развитие на община Пазарджик за периода 2021-2027 г. (ПИРО)", с възложител: Община Пазарджик
  • 05.01.2022 ПК-ЕО-01-П/05.01.2022 „Програма за управление на отпадъците на община Велинград за периода 2021-2028 г.", внесено с вх. № ПД-02-16/16.07.2021 г. и уведомление за изготвяне на „Програма за опазване на околната среда (ПООС) на община Велинград за периода 2021-2028 г.", внесено с вх. № ПД-02-17/16.07.2021 г., с възложител: Община Велинград.
  • 02.06.2021 ПК-ЕО-002-П/02.06.2021 Общ устройствен план (ОУП) на Община Батак по землищните граници, с възложител: Община Батак
  • 27.04.2021 ПК-ЕО-001-П/27.04.2021 Изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Панагюрище, с възложител: Община Панагюрище