РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. ДВ, бр. 55 от 07.07.2017 г.), РИОСВ-Пазарджик осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата/срещите за обществено обсъждане