РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. ДВ, бр. 55 от 07.07.2017 г.), РИОСВ-Пазарджик осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата/срещите за обществено обсъждане