РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Забележка:
1. За периода 14.04 ÷ 24.06.2021г. липсват данни за ФПЧ10 поради повреда в пробовземната апаратура в пункта
2. Поради повреда в пробовземната апаратура няма данни за периода 01.03.2018-03.05.2018г., 01.08-31.08.2018г., 01-02.09.2018г.
3. Поради повреда в пробовземната апаратура за месец януари 2017г. няма данни
4. Поради повреда в пробовземната апаратура за месеците юли-декември 2016г. няма данни.
5. Поради ремонт на пункта за пробонабиране,за месеците юли-декември 2011г. няма данни.