РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
 • 31.03.2021 ПД-01-190-(1) ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 31.03.2021 ПД-01-150-(1) "ЕКОБУЛХАРТ" ЕООД
 • 30.03.2021 ПД-01-144-(3) "В И Д АГРОЛЕНД" ЕООД
 • 30.03.2021 ПД-01-87-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН ТОПОЛНИЦА
 • 30.03.2021 ПД-01-48-(3) С. Д. П. И Х. В. Л.
 • 30.03.2021 ПД-01-175-(1) Ц. И. Б.
 • 30.03.2021 ПД-01-151-(4) "ЕНЕРДЖИТРАНС 2013" ЕООД
 • 26.03.2021 ЗТЗ-01-15-(1) ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 • 26.03.2021 ПД-01-179-(1) ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
 • 26.03.2021 ПД-01-170-(1) "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД
 • 26.03.2021 ПД-01-168-(2) ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 26.03.2021 ПД-01-118-(3) КЕЦ ВЕЛИНГРАД, "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
 • 26.03.2021 ПД-01-173-(3) "ЛЕС ТРАНС СТРОЙ" ЕООД
 • 25.03.2021 ПД-01-178-(2) Е. Р.
 • 25.03.2021 ПД-01-103-(3) П. П.
 • 25.03.2021 ПД-01-51-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 23.03.2021 ПД-01-161-(1) С. А. Б., Г. С. К.
 • 23.03.2021 ПД-01-75-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН ТОПОЛНИЦА
 • 19.03.2021 ПД-01-109-(4) "МИННА КЪМПАНИ" ООД
 • 19.03.2021 ПД-01-77-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН ТОПОЛНИЦА
 • 18.03.2021 ПД-01-148-(1) "АМБЪР 80" ООД
 • 18.03.2021 ПД-01-163-(1) Г. Г.
 • 18.03.2021 ПД-01-158-(1) "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
 • 18.03.2021 ПД-01-129-(3) С. С. М. - Д.
 • 18.03.2021 ПД-01-91-(4) "АКРА ЗЕМ" ЕООД
 • 15.03.2021 ПД-01-157-(1) Е. И., Т. И.
 • 15.03.2021 ПД-01-140-(3) И. П.
 • 15.03.2021 ПД-01-131-(2) "БУНАЙ" АД
 • 12.03.2021 ПД-01-117-(3) "Д ФРАНЧАЙЗ КО-БЪЛГАРИЯ" АД
 • 11.03.2021 ПД-01-114-(1) "КОЛОВАГ" АД
 • 11.03.2021 ПД-01-84-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 11.03.2021 ПД-01-72-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 11.03.2021 ПД-01-55-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 10.03.2021 ПД-01-62-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 10.03.2021 ПД-01-134-(2) "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД
 • 10.03.2021 ПД-01-133-(1) "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД
 • 10.03.2021 ПД-01-101-(1) Г. Т. К.
 • 10.03.2021 ПД-01-70-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 10.03.2021 ПД-01-80-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 10.03.2021 ПД-01-79-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 10.03.2021 ПД-01-74-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 09.03.2021 ПД-01-102-(3) "БУЕНО СПА" ЕООД
 • 09.03.2021 ПД-01-82-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 09.03.2021 ПД-01-71-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 09.03.2021 ПД-01-61-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 09.03.2021 ПД-01-68-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 08.03.2021 ПД-01-110-(3) "ТАРАМЕКС" ЕООД
 • 08.03.2021 ПД-01-83-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 08.03.2021 ПД-01-78-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 08.03.2021 ПД-01-53-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 08.03.2021 ПД-01-46-(4) "СБР БАНЯ" АД
 • 05.03.2021 ПД-01-113-(1) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 05.03.2021 ПД-01-69-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 05.03.2021 ПД-01-58-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 05.03.2021 ПД-01-50-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 04.03.2021 ПД-01-289-(23) "ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО" ЕООД, ГР. ПЕЩЕРА
 • 04.03.2021 ПД-01-81-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН ТОПОЛНИЦА
 • 04.03.2021 ЗТЗ-01-10-(4) ТП ДГС "ПАЗАРДЖИК"
 • 04.03.2021 ПД-01-106-(1) ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
 • 02.03.2021 ПД-01-63-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 02.03.2021 ПД-01-52-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН "ТОПОЛНИЦА"
 • 02.03.2021 ПД-01-128-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН ТОПОЛНИЦА
 • 02.03.2021 ПД-01-126-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН ТОПОЛНИЦА
 • 02.03.2021 ПД-01-125-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН ТОПОЛНИЦА
 • 01.03.2021 ПД-01-66-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН ТОПОЛНИЦА
 • 01.03.2021 ПД-01-124-(3) "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД КЛОН ТОПОЛНИЦА
 • 01.03.2021 ЗТЗ-01-13-(1) ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДГС "СЕЛИЩЕ"