РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

 1day

Всяка година на 5 юни се отбелязва Световния ден на околната среда, който е най-мащабното събитие, посветено на опазване на природата.

От отбелязването му , за първи път през 1972 г. до сега, хората са организирали хиляди събития – от почистване на квартала и противодействие срещу престъпленията над дивата природа, до залесяване и възстановяване на съществуващи гори.

Темата на Световния ден на околната среда за 2017 г – „Свързване на хората с природата“, насочва вниманието и призовава да излезем сред природата, да оценим нейната красота и ценност и да защитим нашата планета Земя.

Информация за Световния ден на околната среда 2017 г. (на български език и на английски език).

Официален сайт на Деня на Земята – http://worldenvironmentday.global/

Инициативи на МОСВ, посветени на Деня на околната среда

Регионални инициативи на РИОСВ-Пазарджик 

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за  привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.

 През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води. Кампанията „Защо хабим водата?“ (Why waste water?) отправя послания за намаляване на количеството отпадъчни води и възможностите за оползотворяването им.

 Тук публикуваме информация за Световния ден на водата 2017 г. на български  и на английски език и инициативите на МОСВ, посветени на Световния ден на водата.

www.worldwaterday.org – официален сайт на Световния ден на водата

 

Инициативи на РИОСВ-Пазарджик

 

 

 

 Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт. През 2016 година „Европейската седмица на мобилността” се фокусира върху темата „Интелигентно и устойчиво придвижване – инвестиция за Европа“, като мотото е „Интелигентно придвижване. Силна икономика“.

                                       1467279469EMW_logo_vector !.jpg

И тази година Европейската комисия насърчава популяризирането на темата за устойчива градска мобилност, не само сред местните власти, но и сред други заинтересовани страни, като приканва НПО-сектора, академичните институции, бизнеса, училищата, публични институции също да регистрират свои инициативи за насърчаване на екологосъобразни модели на придвижване.  

 

Регионални инициативи:

 

 

„По-чиста вода, по-добра работа“

 

 

 

Информация за Световния ден на водата 2016 г.

 

Инициативи на МОСВ, посветени на Световния ден на водата

Официален сайт на Деня на водата http://www.worldwaterday.org

 

Регионални инициативи на РИОСВ-Пазарджик - програма

 Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2015

  Избери. Промени. Комбинирай. 

 

 

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт. През тази година „Европейската седмица на мобилността” и „Do The Right Mix – Придвижвай се разумно” обединяват усилия, за да засилят съдействието за развитие на устойчива градска мобилност!

Запазвайки заглавието „Do The Right Mix – Придвижвай се разумно”, комбинираната инициатива ще взаимства най-добрите аспекти от всяка кампания, като разширява своя призив и обхват и улеснява ангажирането на заинтересованите участници. Европейската седмица на мобилността остава основният компонент на ключовата кампания.

  

  • Oфициална страница на български език на кампанията  Do the mix.bg 

        Регионални инициативи

 

 

 

     

  

 

       1409124377logo_emw_bg_site.jpg   
Информация за Европейската седмица на мобилността за 2014 г.
Харта 2014 г.
Онлайн регистрация за участие в Европейската седмица на мобилността - http://registration.mobilityweek.eu/index.php
Официален сайт на ЕК за Европейската седмица на мобилността - http://www.mobilityweek.eu
Материали за дизайнери - http://www.mobilityweek.eu/fileadmin/files/Graphic_zips_2014/graphic_design.zip
Полезни материали - www.moew.government.bg/files/file/POS/EMW/2014_EMW_Polezni_materiali.zip
Официален сайт на кампанията на Do the right mix / Придвижвай се разумно - http://dothemix.bg/

Регионални инициативи

 

 

        1397030832earthdaylogo.jpg

 

 

 


„ЧИСТА ВОДА И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ”

 

Информация за Световния ден на водата 2012 г.

Официален сайт на Деня на водата - http://www.worldwaterday.org

Отбелязване на Световния ден на водата – 22 март 2012 г.

Международно десетилетие на водата ”Вода за живот” 2005-2015