РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
  • Защитени територии
    Регистър на Защитените територии в област Пазарджик, Речник на най-често срещаните термини и съкращения, Резерват "Мантарица", Резерват "Купена", Резерват "Дупката", Резерват "Беглика", Защитена територия "Св. Марина", Пещера "Снежанка"
  • НАТУРА 2000
    Натура 2000 в България - какво е необходимо да знаем, Защитените зони от мрежата “НАТУРА 2000” в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик, Образци на формуляри
  • Биологично разнообразие
    Образци на формуляри, Опазване на защитени видове, Лечебни растения, Обща информация за Биологичното разнообразие