РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
 № по ред Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Отказ от издаване на разрешение Решение за прекратяване/ отнемане
2023 г.
 1 "Велчев" ЕООД 07-ДО-286-00 08.03.2013г. 07-ДО-286-01 05.10.2021г.      
      07-ДО-286-02 18.09.2023г.      
 2 "Балкант" ЕООД 07-ДО-291-00 28.03.2013г. 07-ДО-291-01 14.01.2014г.      
       07-ДО-291-03 28.01.2016г.      
      07-ДО-291-04 17.09.2021г.      
      07-ДО-291-05 27.03.2023г.      
      07-ДО-291-06 09.08.2023г.      
 3 "ФЕРОМЕТЪЛС" ЕООД 07-ДО-299-00 15.05.2013г. 07-ДО-299-01 23.10.2014г.      
      07-ДО-299-02 14.07.2015г.      
      07-ДО-299-03 09.04.2019г.      
      07-ДО-299-04 01.08.2019г.      
      07-ДО-299-05 30.04.2020г.      
      07-ДО-299-06 01.06.2020г.      
      07-ДО-299-07 31.07.2020г.      
      07-ДО-299-08 19.08.2020г.      
      07-ДО-299-09 12.05.2021г.      
      07-ДО-299-10 01.07.2021г.      
      07-ДО-299-11 21.09.2021г.      
      07-ДО-299-12 29.12.2022г.      
      07-ДО-299-13 09.03.2023г.      
4  "МЕТАЛ КОМЕРС" ООД 07-ДО-302-00 21.05.2013г. 07-ДО-302-01 02.10.2013г.      
      07-ДО-302-02 15.11.2013г.      
      07-ДО-302-03 06.01.2014г.      
      07-ДО-302-04 17.03.2014г.      
      07-ДО-302-05 09.10.2014г.      
      07-ДО-302-06 06.01.2015г.      
      07-ДО-302-07 27.07.2017г.      
      07-ДО-302-08 10.07.2018г.      
      07-ДО-302-09 29.08.2022г.      
      07-ДО-302-10 10.05.2023г.      
 5 "ВИЕС АУТО" ООД 07-ДО-374-00 12.02.2021г.       07-ДО-374-01 10.08.2023г.
 6 "ФОНЧО ТАРИКАТА-МЕТАЛ“ ЕООД 07-ДО-382-00 19.01.2023 г.  07-ДО-382-01 05.06.2023 г.      
 7  "АУС-Р" ЕООД 07-ДО-383-00 21.02.2023 г.        
 8  "ХЕБЪР РЕСАЙКЛИНГ" ООД 07-ДО-384-00 26.04.2023 г.        
 9 EТ „МЕЧО – КРАСИМИРА НИКОЛОВА“ 07-ДО-273-00 10.12.2012 г. 07-ДО-273-01 18.11.2022 г.      
      07-ДО-273-02 12.09.2023 г.      
10  "СТАЙКОВ 1" ЕООД 07-ДО-343-00 19.02.2016 г. 07-ДО-343-01 14.09.2023 г.      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 № по ред Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Отказ от издаване на разрешение Решение за прекратяване/ отнемане
2022 г.
1 EТ „МЕЧО – КРАСИМИРА НИКОЛОВА“ 07-ДО-273-00 10.12.2012 г. 07-ДО-273-01 18.11.2022 г.      
2 "Екобулхарт" ЕООД 07-ДО-275-00 11.12.2012г. 07-ДО-275-01 05.07.2013г.      
      07-ДО-275-02 13.05.2014г.      
      07-ДО-275-03 31.10.2014г.      
      07-ДО-275-04 17.09.2015г.      
      07-ДО-275-05 11.08.2016г.      
      07-ДО-275-06 15.05.2017г.      
      07-ДО-275-07 25.06.2019г.      
      07-ДО-275-08 20.08.2019г.      
      07-ДО-275-09 13.11.2019г.      
      07-ДО-275-10 29.09.2020г.      
      07-ДО-275-11 11.11.2020г.      
      07-ДО-275-12 05.08.2021г.      
      07-ДО-275-13 08.10.2021г.      
      07-ДО-275-14 01.04.2022г.      
      07-ДО-275-15 06.10.2022г.      
3  "Автоден" ЕООД 07-ДО-295-00 08.04.2013г. 07-ДО-295-01 11.02.2022г.      
4 "ФЕРОМЕТЪЛС" ЕООД 07-ДО-299-00 15.05.2013г. 07-ДО-299-01 23.10.2014г.      
      07-ДО-299-02 14.07.2015г.      
      07-ДО-299-03 09.04.2019г.      
      07-ДО-299-04 01.08.2019г.      
      07-ДО-299-05 30.04.2020г.      
      07-ДО-299-06 01.06.2020г.      
      07-ДО-299-07 31.07.2020г.      
      07-ДО-299-08 19.08.2020г.      
      07-ДО-299-09 12.05.2021г.      
      07-ДО-299-10 01.07.2021г.      
      07-ДО-299-11 21.09.2021г.      
      07-ДО-299-12 29.12.2022г.      
5 "МЕТАЛ КОМЕРС" ООД 07-ДО-302-00 21.05.2013г. 07-ДО-302-01 02.10.2013г.      
      07-ДО-302-02 15.11.2013г.      
      07-ДО-302-03 06.01.2014г.      
      07-ДО-302-04 17.03.2014г.      
      07-ДО-302-05 09.10.2014г.      
      07-ДО-302-06 06.01.2015г.      
      07-ДО-302-07 27.07.2017г.      
      07-ДО-302-08 10.07.2018г.      
      07-ДО-302-09 29.08.2022г.      
6 ЕТ "Хикс Гълъбинови - Наталия Гълъбинова" 07-ДО-304-00 27.05.2013г. 07-ДО-304-01 20.09.2013г.      
      07-ДО-304-02 16.01.2015г.     07-ДО-304-03 18.08.2022г.
7 "Стийл интер трейд" ООД 07-ДО-308-00 03.06.2013г. №07-ДО-308-01 30.12.2014г.      
      07-ДО-308-02 18.02.2022г.      
      07-ДО-308-03 20.10.2022г.      
8 ЕТ "Запринка Ибушева 07-ДО-322-00 22.07.2014г. 07-ДО-322-01 22.02.2018г.      
      07-ДО-322-02 30.11.2018г.      
            07-ДО-322-04 04.11.2022г.
9 "Латорре авто" ЕООД 07-ДО-344-00 02.03.2016г.       07-ДО-344-01 28.04.2022г.
10 "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД 07-ДО-359-00  01.09.2017г. 07-ДО-359-01 05.12.2018г.      
      07-ДО-359-02 13.07.2020г.      
      07-ДО-359-03 30.09.2021г.      
      07-ДО-359-04 15.11.2021г.      
      07-ДО-359-05 18.11.2022г.      
11 "ФЕНИКС ГРИЙН" ЕООД 07-ДО-360-00  11.09.2017г.       07-ДО-360-01  14.12.2022г.
12  "НИМ БАТ" ЕООД 07-ДО-363-00 10.07.2018г. 07-ДО-363-01 13.09.2018г.      
      07-ДО-363-02 19.07.2019г.      
      07-ДО-363-03 18.08.2022г.      
13 ЕТ "Промишлени системи-Петър Христов" 07-ДО-369-00 13.01.2020г. 07-ДО-369-01 10.10.2022г.      
14  "БИ ТРАНС 2018" ЕООД 07-ДО-370-00 13.01.2020г.       07-ДО-370-01 12.07.2022г.
15  "БОБИКАР 2" ЕООД 07-ДО-371-00 18.03.2020г.       07-ДО-371-01 11.07.2022г.
16 "ЛЮДОН ТРАНС" ЕООД 07-ДО-372-00 23.09.2020г. 07-ДО-372-01 16.04.2021г.      
      07-ДО-372-02 26.04.2022г.      
17  "Каткарс" ЕООД 07-ДО-376-00 15.02.2022г.        
18  "ЕКОБУЛ ПАРТНЕР" ООД 07-ДО-377-00 16.02.2022г. 07-ДО-377-01 28.11.2022г.      
19  "ЗАПРИНКА ИБУШЕВА 92" ЕООД 07-ДО-378-00 03.05.2022г.        
20  "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД 07-ДО-379-00 27.05.2022г.        
21 "АСЕН И СИН 69" ЕООД 07-ДО-380-00 30.11.2022г.        
22 "МЕТО МЕТАЛ 21" ЕООД 07-ДО-381-00 29.12.2022г.        

 

 № по ред Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Отказ от издаване на разрешение Решение за прекратяване/ отнемане
2021 г.
1 "Екобулхарт" ЕООД  07-ДО-275-00 11.12.2012г. 07-ДО-275-01 05.07.2013г.      
      07-ДО-275-02 13.05.2014г.      
      07-ДО-275-03 31.10.2014г.      
      07-ДО-275-04 17.09.2015г.      
      07-ДО-275-05 11.08.2016г.      
      07-ДО-275-06 15.05.2017г.      
      07-ДО-275-07 25.06.2019г.      
      07-ДО-275-08 20.08.2019г.      
      07-ДО-275-09 13.11.2019г.      
      07-ДО-275-10 29.09.2020г.      
      07-ДО-275-11 11.11.2020г.      
      07-ДО-275-12 05.08.2021г.      
      07-ДО-275-13 08.10.2021г.      
2   "Джоров-корект" ООД 07-ДО-284-00 05.03.2013г.  07-ДО-284-01 11.12.2014г.      
      07-ДО-284-02 22.01.2016г.      
      07-ДО-284-03 10.03.2017г.      
      07-ДО-284-04 08.11.2018г.      
      07-ДО-284-05 23.02.2021г.      
3 "Велчев" ЕООД 07-ДО-286-00 08.03.2013г. 07-ДО-286-01 05.10.2021г.      
4 "ФЕРОМЕТЪЛС" ЕООД 07-ДО-299-00 15.05.2013г. 07-ДО-299-01 23.10.2014г.      
      07-ДО-299-02 14.07.2015г.      
      07-ДО-299-03 09.04.2019г.      
      07-ДО-299-04 01.08.2019г.      
      07-ДО-299-05 30.04.2020г.      
      07-ДО-299-06 01.06.2020г.      
      07-ДО-299-07 31.07.2020г.      
      07-ДО-299-08 19.08.2020г.      
      07-ДО-299-09 12.05.2021г.      
      07-ДО-299-10 01.07.2021г.      
      07-ДО-299-11 21.09.2021г.      
5 "Немезис" ЕООД 07-ДО-301-00 17.05.2013г. 07-ДО-301-01 16.02.2015г.      
      07-ДО-301-02 23.06.2015г.      
      07-ДО-301-03 19.01.2016г.      
      07-ДО-301-04 01.04.2021г.      
6 "Диамант метълс-74" ЕООД 07-ДО-307-00 31.05.2013г. 07-ДО-307-01 11.05.2016г.      
      07-ДО-307-02 04.05.2017г.      
      07-ДО-307-03 10.09.2021г.      
7 "Фен-2013" ЕООД 07-ДО-320-00 11.11.2013г. 07-ДО-320-01 02.11.2017г.      
      07-ДО-320-02 20.05.2021г.      
8 "Биоен - 2015" ЕООД 07-ДО-334-00 26.06.2015г. 07-ДО-334-01 27.09.2016г.      
      07-ДО-334-02 08.11.2021г.      
9  "Пласттрейд" ЕООД 07-ДО-342-00 17.12.2015г.  07-ДО-342-01 13.01.2017г.      
       07-ДО-342-02 28.03.2018г.      
      07-ДО-342-03 27.03.2019г.      
      07-ДО-342-04 25.03.2020г.      
      07-ДО-342-05 10.03.2021г.      
10 "Д ФРАНЧАЙЗ КО-БЪЛГАРИЯ" АД 07-ДО-345-00 15.03.2016г. 07-ДО-345-01 15.07.2016г.      
      07-ДО-345-02 03.10.2016г.      
      07-ДО-345-03 06.11.2018г.      
      07-ДО-345-04 07.07.2021г.      
11 "ЛЮДОН ТРАНС" ЕООД 07-ДО-372-00 23.09.2020г. 07-ДО-372-01 16.04.2021г.      
12 "ВИЕС АУТО" ООД 07-ДО-374-00 12.02.2021г.        
13  "СГ ПАРТС" ЕООД 07-ДО-375-00 05.08.2021г.        
14 "Балкант" ЕООД 07-ДО-291-00 28.03.2013г.  07-ДО-291-01 14.01.2014г.      
       07-ДО-291-03 28.01.2016г.      
       07-ДО-291-04 17.09.2021г.      
 15 "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД 07-ДО-359-00  01.09.2017г. 07-ДО-359-01 05.12.2018г.      
      07-ДО-359-02 13.07.2020г.      
      07-ДО-359-03 30.09.2021г.      
      07-ДО-359-04 15.11.2021г.      
             
             

 

 № по ред Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Отказ от издаване на разрешение Решение за прекратяване/ отнемане
2020 г.
             
1 "Екобулхарт" ЕООД  07-ДО-275-00 11.12.2012г. 07-ДО-275-01 05.07.2013г.      
      07-ДО-275-02 13.05.2014г.      
      07-ДО-275-03 31.10.2014г.      
      07-ДО-275-04 17.09.2015г.      
      07-ДО-275-05 11.08.2016г.      
      07-ДО-275-06 15.05.2017г.      
      07-ДО-275-07 25.06.2019г.      
      07-ДО-275-08 20.08.2019г.      
      07-ДО-275-09 13.11.2019г.      
      07-ДО-275-10 29.09.2020г.      
      07-ДО-275-11 11.11.2020г.      
1  "Ферометълс" ЕООД 07-ДО-299-00 15.05.2013г. 07-ДО-299-01 23.10.2014г.      
      07-ДО-299-02 14.07.2015г.      
      07-ДО-299-03 09.04.2019г.      
      07-ДО-299-04 01.08.2019г.      
      07-ДО-299-05 30.04.2020г.      
      07-ДО-299-06 01.06.2020г.      
      07-ДО-299-07 31.07.2020г.      
      07-ДО-299-08 19.08.2020г.      
2 "Трансметал" ЕООД 07-ДО-300-00 17.05.2013г. 07-ДО-300-01 18.06.2014г.      
      07-ДО-300-02 13.04.2020г.      
 3 ET "Промишлени системи - Петър Христов" 07-ДО-333-00 22.06.2015г. 07-ДО-333-05 06.10.2017г      
      07-ДО-333-06 04.02.2019г.    07-ДО-333-07 27.06.2019г.  07-ДО-333-08 13.01.2020г.
 4 ЕТ "Промишлени системи-Петър Христов" 07-ДО-369-00 13.01.2020г.        
 5 "БИ ТРАНС 2018" ЕООД 07-ДО-370-00 13.01.2020г.        
 6  "БОБИКАР 2" ЕООД 07-ДО-367-00 20.05.2019г.        07-ДО-367-01 18.03.2020г.
 7  "БОБИКАР 2" ЕООД 07-ДО-371-00 18.03.2020г.        
 8  "Пласттрейд" ЕООД  07-ДО-342-00 17.12.2015г.  07-ДО-342-01 13.01.2017г.      
       07-ДО-342-02 28.03.2018г.      
      07-ДО-342-03 27.03.2019г.      
      07-ДО-342-04 25.03.2020г.      
 9 "ВИЕС АУТО" ООД 07-ДО-347-00 10.06.2016г.       07-ДО-347-01 10.06.2020г.
10 "ГАМА-ЕКО" ООД 07-ДО-348-00 14.06.2016г. 07-ДО-348-01 08.07.2019г      
      07-ДО-348-02 14.04.2020г.      
11 "ЕКО ИНВЕСТМЪНТ СД" ЕООД 07-ДО-354-00 13.02.2017г. 07-ДО-354-01 22.02.2018г.      
      07-ДО-354-02 15.11.2019г     07-ДО-354-03 06.07.2020г.
12 "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД 07-ДО-359-00  01.09.2017г. 07-ДО-359-01 05.12.2018г.      
      07-ДО-359-02 13.07.2020г.      
13 "ЛЮДОН ТРАНС" ЕООД 07-ДО-372-00 23.09.2020г.        
14 "ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ" ЕООД 07-ДО-373-00 14.12.2020г.        

 

№ по ред Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Отказ от издаване на разрешение Решение за прекратяване/ отнемане
2019 г.
 1 "Екобулхарт" ЕООД  07-ДО-275-00 11.12.2012г. 07-ДО-275-01 05.07.2013г.      
      07-ДО-275-02 13.05.2014г.      
      07-ДО-275-03 31.10.2014г.      
      07-ДО-275-04 17.09.2015г.      
      07-ДО-275-05 11.08.2016г.      
      07-ДО-275-06 15.05.2017г.      
      07-ДО-275-07 25.06.2019г.      
      07-ДО-275-08 20.08.2019г.      
      07-ДО-275-09 13.11.2019г.      
2 "Елинорд-Металс" ЕООД 07-ДО-293-00 05.04.2013г.
07-ДО-293-01 21.11.2013г.
    07-ДО-293-07 19.11.2019г.
      07-ДО-293-02 22.01.2014г.      
      07-ДО-293-03 13.03.2014г.      
      07-ДО-293-04 03.06.2014г.      
      07-ДО-393-05 12.02.2016г.      
      07-ДО-293-06 15.05.2017г.      
2   "Инвест-метал"  ЕООД 07-ДО-296-00 24.04.2013г. 07-ДО-296-01 21.03.2014г.     07-ДО-296-04 23.08.2019г.
      07-ДО-296-02 12.03.2015г.      
      07-ДО-296-03 05.01.2018г.      
3 "Мавел Прим" ЕООД 07-ДО-298-00 15.05.2013г. 07-ДО-298-01 14.02.2014г.     07-ДО-298-04 30.07.2019г.
      07-ДО-298-02 23.03.2015г.      
      07-ДО-298-03 01.08.2018г.      
4 "Ферометълс" ЕООД 07-ДО-299-00 15.05.2013г. 07-ДО-299-01 23.10.2014г.      
      07-ДО-299-02 14.07.2015г.      
      07-ДО-299-03 09.04.2019г.      
      07-ДО-299-04 01.08.2019г.      
5 "Асен метал 81" ЕООД 07-ДО-309-00 03.06.2013г.       07-ДО-309-01 11.11.2019г.
6 "Макс Трейд 9" ЕООД 07-ДО-313-00 15.06.2013г.
07-ДО-313-01 19.08.2014г.
     
      07-ДО-313-02 15.12.2015г.     07-ДО-313-03 30.10.2019г.
7 "МЛ-България" АД 07-ДО-321-00 16.12.2013г. 07-ДО-321-01 04.06.2015г.      
      07-ДО-321-02 15.03.2017г.      
      07-ДО-321-03 24.01.2019г.      
8 ET "Промишлени системи - Петър Христов" 07-ДО-333-00 22.06.2015г. 07-ДО-333-05 06.10.2017г      
      07-ДО-333-06 04.02.2019г.    07-ДО-333-07 27.06.2019г.  
9 "Людон транс" ЕООД 07-ДО-335-00 22.07.2015г. 07-ДО-335-01 25.01.2016г.      
      07-ДО-335-02 18.04.2016г.      
      07-ДО-335-03 31.05.2016г.      
      07-ДО-335-04 12.09.2016г.      
      07-ДО-335-05 17.11.2016г.      
      07-ДО-335-06 05.04.2017г.      
      07-ДО-335-07 02.10.2017г.      
      07-ДО-335-08 05.01.2018г.      
      07-ДО-335-09 05.04.2018г.      
      07-ДО-335-10 22.05.2019г.      
      07-ДО-335-11 19.06.2019г.     07-ДО-335-12 08.10.2019г.
10 "Пласттрейд" ЕООД 07-ДО-342-00 17.12.2015г. 07-ДО-342-01 13.01.2017г.      
      07-ДО-342-02 28.03.2018г.      
      07-ДО-342-03 27.03.2019г      
11 "ГАМА-ЕКО" ООД 07-ДО-348-00 14.06.2016г. 07-ДО-348-01 08.07.2019г      
12 "В.Е.К.О. ТРЕЙД-2000" ЕООД 07-ДО-357-00 28.06.2017г.       07-ДО-357-01 26.03.2019г.
13 "ЕКО ИНВЕСТМЪНТ СД" ЕООД 07-ДО-354-00 13.02.2017г. 07-ДО-354-01 22.02.2018г.      
      07-ДО-354-02 15.11.2019г      
14 "НИМ БАТ" ЕООД 07-ДО-363-00 10.07.2018г. 07-ДО-363-01 13.09.2018г.      
      07-ДО-363-02 19.07.2019г      
15 "ЕКОСЕЙФ" ООД 07-ДО-366-00 11.01.2019г.        
16 " БОБИКАР 2" ЕООД 07-ДО-367-00 20.05.2019г.        
17 "МЕТАЛВЕСТ СОФИЯ" ЕООД 07-ДО-368-00 30.07.2019г.        

 

№ по ред Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Отказ от издаване на разрешение Решение за прекратяване/ отнемане
2018 г.
 1 "Адис-4" ООД 07-ДО-276-00 14.12.2012г. 07-ДО-276-01 29.06.2015г.      
      07-ДО-276-02 18.12.2018г.      
2 "Джоров-корект" ООД 07-ДО-284-00 05.03.2013г. 07-ДО-284-01 11.12.2014г.      
      07-ДО-284-02 22.01.2016г.      
      07-ДО-284-03 10.03.2017г.
     
      07-ДО-284-04 08.11.2018г.      
3 "Аутонай" ООД 07-ДО-292-00 01.04.2013г. 07-ДО-292-01 11.12.2015г.     07-ДО-292-02 09.02.2018г.
4 "Мавел Прим" ЕООД 07-ДО-298-00 15.05.2013г. 07-ДО-298-01 14.02.2014г.      
      07-ДО-298-02 23.03.2015г.      
      07-ДО-298-03 01.08.2018г.      
5 "Метал Комерс" ООД 07-ДО-302-00 21.05.2013г.  07-ДО-302-01 02.10.2013г.      
      07-ДО-302-02 15.11.2013г.      
      07-ДО-302-03 06.01.2014г.      
      07-ДО-302-04 17.03.2014г.      
      07-ДО-302-05 09.10.2014г.      
      07-ДО-302-06 06.01.2015г.      
      07-ДО-302-07 27.07.2017г.      
      07-ДО-302-08 10.07.2018г.      
6 ЕТ "Запринка Ибушева 07-ДО-322-00 22.07.2014г. 07-ДО-322-01 22.02.2018г.      
      07-ДО-322-02 30.11.2018г.      
7 "Людон транс" ЕООД 07-ДО-335-00 22.07.2015г. 07-ДО-335-01 25.01.2016г.      
      07-ДО-335-02 18.04.2016г.      
      07-ДО-335-03 31.05.2016г.      
      07-ДО-335-04 12.09.2016г.      
      07-ДО-335-05 17.11.2016г.
      07-ДО-335-06 05.04.2017г.      
      07-ДО-335-07 02.10.2017г.      
      07-ДО-335-08 05.01.2018г.      
      07-ДО-335-09 05.04.2018г.      
8  "Инвест-метал"  ЕООД  07-ДО-296-00 24.04.2013г. 07-ДО-296-01 21.03.2014г.      
    07-ДО-296-02 12.03.2015г.      
      07-ДО-296-03 05.01.2018г.      
9 "Метал ленд" ООД 07-ДО-318-00 21.10.2013г. 07-ДО-318-01 16.07.2014г.     07-ДО-318-04 01.10.2018г.
      07-ДО-318-02 10.02.2015г.      
      07-ДО-318-03 15.05.2017г.      
10 "КАУЧУК" АД  07-ДО-326-00 30.09.2014г. 07-ДО-326-01 20.03.2015г.      
      07-ДО-326-02 20.10.2015г.      
      07-ДО-326-03 01.02.2017г.      
      07-ДО-326-04 07.12.2018г.      
11 "Майнинг инвест" АД 07-ДО-327-00 28.11.2014г. 07-ДО-327-01 19.11.2018г.      
12 "Алекса-69" ЕООД 07-ДО-340-00 25.11.2015г. 07-ДО-340-01 10.09.2016г.      
      07-ДО-340-02 24.04.2018г.      
      07-ДО-340-03 05.10.2018г.      
13 "Пласттрейд" ЕООД 07-ДО-342-00 17.12.2015г. 07-ДО-342-01 13.01.2017г.      
      07-ДО-342-02 28.03.2018г.      
14 "Д ФРАНЧАЙЗ КО-БЪЛГАРИЯ" АД 07-ДО-345-00 15.03.2016г. 07-ДО-345-01 15.07.2016г.      
      07-ДО-345-02 03.10.2016г.      
      07-ДО-345-03 06.11.2018г.      
15 "ЕКО ИНВЕСТМЪНТ СД" ЕООД 07-ДО-354-00 13.02.2017г. 07-ДО-354-01 22.02.2018г.      
16 "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД 07-ДО-359-00  01.09.2017г. 07-ДО-359-01 05.12.2018г.      
17 "ПЕТРОЛ СЪРВИС" ЕООД 07-ДО-361-00 02.04.2018г.       07-ДО-361-01 15.10.2018г.
18 "ДИНА ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД 07-ДО-362-00 02.07.2018г.        
19 "НИМ БАТ" ЕООД 07-ДО-363-00 10.07.2018г.  07-ДО-363-01 13.09.2018г.      
20 "ТАБАКОВ-74" ЕООД 07-ДО-364-00 19.09.2018г.        
21 "ГРИЙНБЪРН" ЕООД 07-ДО-365-00 06.12.2018г.        

 

№ по ред Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Отказ от издаване на разрешение Решение за прекратяване/ отнемане
2017 г.
1 "Екобулхарт" ЕООД  07-ДО-275-00 11.12.2012г. 07-ДО-275-01 05.07.2013г.      
      07-ДО-275-02 13.05.2014г.      
      07-ДО-275-03 31.10.2014г.      
      07-ДО-275-04 17.09.2015г.      
      07-ДО-275-05 11.08.2016г.      
      07-ДО-275-06 15.05.2017г.      
2 „АПОЛО 13“ ООД 07-ДО-278-00 18.12.2012г.         07-ДО-278-01 15.05.2017г.
3 ЕТ "СИМ-91 - Стоян Бързев" 07-ДО-282-00 15.02.2013г.        07-ДО-282-01 15.05.2017г.
4 "Джоров-корект" ООД 07-ДО-284-00 05.03.2013г. 07-ДО-284-01 11.12.2014г.      
      07-ДО-284-02 22.01.2016г.      
      07-ДО-284-03 10.03.2017г.      
5 "Жоро Бонжолов" ЕООД 07-ДО-287-00 11.03.2013г. 07-ДО-287-01 19.04.2017г.      
      07-ДО-287-02 08.08.2017г.      
6 "Велинсоф" ООД 07-ДО-288-00 14.03.2013г.       07-ДО-288-01 15.05.2017г.
7 "Елинорд-Металс" ЕООД 07-ДО-293-00 05.04.2013г.  07-ДО-293-01 21.11.2013г.       
      07-ДО-293-02 22.01.2014г.      
      07-ДО-293-03 13.03.2014г.      
      07-ДО-293-04 03.06.2014г.      
      07-ДО-393-05 12.02.2016г.      
      07-ДО-293-06 15.05.2017г.      
8 "Метал Комерс" ООД 07-ДО-302-00 21.05.2013г.  07-ДО-302-01 02.10.2013г.      
      07-ДО-302-02 15.11.2013г.      
      07-ДО-302-03 06.01.2014г.      
      07-ДО-302-04 17.03.2014г.      
      07-ДО-302-05 09.10.2014г.      
      07-ДО-302-06 06.01.2015г.      
      07-ДО-302-07 27.07.2017г.      
9 "ТЛВ" ЕООД 07-ДО-305-00 27.05.2013г.       07-ДО-305-01 15.05.2017г.
10 "Диамант метълс-74" ЕООД 07-ДО-307-00 31.05.2013г. 07-ДО-307-01 11.05.2016г.      
      07-ДО-307-02 04.05.2017г.      
11 ЕТ "Кожари-Димитър Тодоров"  07-ДО-317-00 07.10.2013г. 07-ДО-317-01 15.05.2017г.      
12 "Метал ленд" ООД 07-ДО-318-00 21.10.2013г. 07-ДО-318-01 16.07.2014г.      
      07-ДО-318-02 10.02.2015г.      
      07-ДО-318-03 15.05.2017г.      
13 "Фен-2013" ЕООД 07-ДО-320-00 11.11.2013г. 07-ДО-320-01 02.11.2017г.      
14 "МЛ-България" АД 07-ДО-321-00 16.12.2013г. 07-ДО-321-01 04.06.2015г.      
      07-ДО-321-02 15.03.2017г.      
15 "Стим ауто 2011" ЕООД 07-ДО-324-00 01.09.2014г.       07-ДО-324-01 15.05.2017г.
16 ET "Промишлени системи - Петър Христов" 07-ДО-333-00 22.06.2015г. 07-ДО-333-01 06.04.2016г.      
      07-ДО-333-02 20.07.2016г.      
      07-ДО-333-03 17.08.2016г.      
      07-ДО-333-04 15.05.2017г.      
      07-ДО-333-05 06.10.2017г      
17 "Людон транс" ЕООД 07-ДО-335-00 22.07.2015г. 07-ДО-335-01 25.01.2016г.      
      07-ДО-335-02 18.04.2016г.      
      07-ДО-335-03 31.05.2016г.      
      07-ДО-335-04 12.09.2016г.      
      07-ДО-335-05 17.11.2016г.      
      07-ДО-335-06 05.04.2017г.      
      07-ДО-335-07 02.10.2017г.      
18 "Пласттрейд" ЕООД 07-ДО-342-00 17.12.2015г. 07-ДО-342-01 13.01.2017г.      
19  "КАУЧУК" АД  07-ДО-326-00 30.09.2014г. 07-ДО-326-01 20.03.2015г.      
      07-ДО-326-02 20.10.2015г.      
      07-ДО-326-03 01.02.2017г.      
20 "Фани комерс 2012" ЕООД 07-ДО-332-00 27.04.2015г. 07-ДО-332-01 15.05.2017г.      
21 "Метал груп 2015" ЕООД 07-ДО-338-00 29.09.2015г.       07-ДО-338-01 17.02.2017г.
22 "АУТО Г И Г" ООД 07-ДО-349-00 17.09.2016г.       07-ДО-349-01 27.04.2017г.
23 "Узунов и синове 2015" ЕООД 07-ДО-350-00 17.09.2016г.       07-ДО-350-01 15.05.2017г.
24 "ЕКОТРОНИКА" ЕООД 07-ДО-353-00 08.12.2016г. 07-ДО-353-01 15.05.2017г.     07-ДО-353-02 21.12.2017г. 
25 "ЕКО ИНВЕСТМЪНТ СД" ЕООД 07-ДО-354-00 13.02.2017г.        
26 "ВЕЛИНСОФТ" ЕООД 07-ДО-355-00 20.03.2017г.       07-ДО-355-01 25.04.2017г. 
27 ЕТ "ДАНИ-ДЕЯН ПЪКОВ" 07-ДО-339-00 06.11.2015г.       07-ДО-339-01 03.04.2017г.
28 "ГЕРКАНД" ООД 07-ДО-356-00 16.06.2017г.        
29 "В.Е.К.О. ТРЕЙД-2000" ЕООД 07-ДО-357-00 28.06.2017г.        
30 "ОПТИКС" АД 07-ДО-358-00 10.07.2017г.        
31 "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД 07-ДО-359-00  01.09.2017г.        
32 "ФЕНИКС ГРИЙН" ЕООД 07-ДО-360-00  11.09.2017г.        

 

№ по ред Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Отказ от издаване на разрешение Решение за прекратяване
2016 г.
1 „БУЛХИТ“ ЕООД 07-ДО-269-00 01.11.2012 г. 07-ДО-269-01 17.10.1014г.      
      07-ДО-269-02 03.06.2016г.      
2 "Екобулхарт" ЕООД 07-ДО-275-00 11.12.2012г. 07-ДО-275-01 05.07.2013г.      
      07-ДО-275-02 13.05.2014г.      
      07-ДО-275-03 31.10.2014г.      
      07-ДО-275-04 17.09.2015г.      
      07-ДО-275-05 11.08.2016г.      
3 "Арион Трейд" ЕООД 07-ДО-280-00 07.01.2013г.       07-ДО-280-01 20.06.2016г.
4 "Джоров-корект" ООД 07-ДО-284-00 05.03.2013г. 07-ДО-284-01 11.12.2014г.      
      07-ДО-284-02 22.01.2016г.      
5 "Балкант" ЕООД 07-ДО-291-00 28.03.2013г.  07-ДО-291-01 14.01.2014г.      
      07-ДО-291-03 28.01.2016г.      
6 "Елинорд-Металс" ЕООД 07-ДО-293-00 05.04.2013г.  07-ДО-293-01 21.11.2013г.       
      07-ДО-293-02 22.01.2014г.
07-ДО-293-03 13.03.2014г.
07-ДО-293-04 03.06.2014г.      
      07-ДО-393-05 12.02.2016г.      
7 "Метал трейд-експорт" ЕООД 07-ДО-297-00 25.04.2013г. 07-ДО-297-01 10.10.2014г.      
      07-ДО-297-02 09.12.2016г      
8 "Немезис" ЕООД 07-ДО-301-00 17.05.2013г. 07-ДО-301-01 16.02.2015г.      
      07-ДО-301-02 23.06.2015г.      
      07-ДО-301-03 19.01.2016г.      
9 "Диамант метълс-74" ЕООД 07-ДО-307-00 31.05.2013г. 07-ДО-307-01 11.05.2016г.      
10 "Унитрейд 2011" ООД 07-ДО-312-00 11.06.2013г. 07-ДО-312-01 11.06.2014г.      
      07-ДО-312-02 16.01.2015г.
07-ДО-312-03 19.10.2015г.      
      07-ДО-312-04 14.09.2016г.      
             07-ДО-312-05 13.12.2016г
11 "Стефани" ЕООД  07-ДО-319-00 06.11.2013г. 07-ДО-319-01 08.01.2015г.      
      07-ДО-319-02 16.12.2015г.      
      07-ДО-319-03 15.07.2016г.      
12 "Пан сървиз" ЕООД 07-ДО-329-00 23.03.2015г.       07-ДО-329-01 28.01.2016г.
13 "Промишлени системи - Петър Христов" ЕТ 07-ДО-333-00 22.06.2015г. 07-ДО-333-01 06.04.2016г.      
      07-ДО-333-02 20.07.2016г.      
      07-ДО-333-03 17.08.2016г.      
14 "Биоен - 2015" ЕООД 07-ДО-334-00 26.06.2015г. 07-ДО-334-01 27.09.2016г.      
15 "Людон транс" ЕООД 07-ДО-335-00 22.07.2015г. 07-ДО-335-01 25.01.2016г.      
      07-ДО-335-02 18.04.2016г.      
      07-ДО-335-03 31.05.2016г.      
      07-ДО-335-04 12.09.2016г.      
      07-ДО-335-05 17.11.2016г.      
16 "Алекса-69" ЕООД 07-ДО-340-00 25.11.2015г. 07-ДО-340-01 10.09.2016г.      
17 "Стайков 1" ЕООД 07-ДО-343-00 19.02.2016г.        
18 "Латорре авто" ЕООД 07-ДО-344-00 02.03.2016г.        
19 "Д ФРАНЧАЙЗ КО-БЪЛГАРИЯ" АД 07-ДО-345-00 15.03.2016г. 07-ДО-345-01 15.07.2016г.      
      07-ДО-345-02 03.10.2016г.      
20 "Хилс пропъртис" ЕООД 07-ДО-346-00 22.03.2016г.        
21 "ВИЕС АУТО" ООД 07-ДО-347-00 10.06.2016г.        
22 "ГАМА-ЕКО" ООД 07-ДО-348-00 14.06.2016г.        
23 "АУТО Г И Г" ООД 07-ДО-349-00 17.09.2016г.        
24 "Узунов и синове 2015" ЕООД 07-ДО-350-00 17.09.2016г.        
25 "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД 07-ДО-351-00 23.11.2016г.        
26 "БАЛКАН ЛОГИСТИКС СЪРВИСИЗ" ООД        07-ДО-352-00 08.11.2016г.  
27 "ЕКОТРОНИКА" ЕООД 07-ДО-353-00 08.12.2016г.        


  

 

 № по ред Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Отказ от издаване на разрешение Решение за прекратяване
2015 г.
1 „Екофючър” ООД 07-ДО-248-00 07.11.2011г.       07-ДО-248-01 04.03.2015г.
2 "Екобулхарт" ЕООД 07-ДО-275-00 11.12.2012г. 07-ДО-275-01 05.07.2013г.      
      07-ДО-275-02 13.05.2014г.      
      07-ДО-275-03 31.10.2014г.      
      07-ДО-275-04 17.09.2015г.      
3 "Адис-4" ООД 07-ДО-276-00 14.12.2012г. 07-ДО-276-01 29.06.2015г.      
4 "Формула-7" ЕООД 07-ДО-279-00 04.01.2013г. 07-ДО-279-01 02.11.2015г.      
5 "Аутонай" ООД 07-ДО-292-00 01.04.2013г. 07-ДО-292-01 11.12.2015г.      
6 "Инвест-метал"  ЕООД 07-ДО-296-00 24.04.2013г. 07-ДО-296-01 21.03.2014г.      
      07-ДО-296-02 12.03.2015г.      
7 "Мавел Прим" ЕООД 07-ДО-298-00 15.05.2013г. 07-ДО-298-01 14.02.2014г.      
      07-ДО-298-02 23.03.2015г.      
8 "Немезис" ЕООД 07-ДО-301-00 17.05.2013г. 07-ДО-301-01 16.02.2015г.      
      07-ДО-301-02 23.06.2015г.      
9 "Метал Комерс" ООД 07-ДО-302-00 21.05.2013г.  07-ДО-302-01 02.10.2013г.      
      07-ДО-302-02 15.11.2013г.      
      07-ДО-302-03 06.01.2014г.      
      07-ДО-302-04 17.03.2014г.      
      07-ДО-302-05 09.10.2014г.      
      07-ДО-302-06 06.01.2015г.      
10 "Луксметал 2010" ЕООД 07-ДО-303-00 23.05.2013г.       07-ДО-303-01 16.06.2015г.
11 ЕТ "Хикс Гълъбинови - Наталия Гълъбинова" 07-ДО-304-00 27.05.2013г. 07-ДО-304-01 20.09.2013г.      
      07-ДО-304-02 16.01.2015г.      
12 "Дика-Георгиев" ЕООД 07-ДО-306-00 29.05.2013г. 07-ДО-306-01 23.01.2015г.      
13 ЕТ "Мария Петкова" 07-ДО-311-00 10.06.2013г. 07-ДО-311-01 09.01.2015г.      
14 "Унитрейд 2011" ООД 07-ДО-312-00 11.06.2013г. 07-ДО-312-01 11.06.2014г.      
      07-ДО-312-02 16.01.2015г.      
      07-ДО-312-03 19.10.2015г.      
15 "Макс Трейд 9" ЕООД 07-ДО-313-00 15.06.2013г.  07-ДО-313-01 19.08.2014г.       
      07-ДО-313-02 15.12.2015г.      
16 "Метал ленд" ООД 07-ДО-318-00 21.10.2013г. 07-ДО-318-01 16.07.2014г.      
      07-ДО-318-02 10.02.2015г.      
17 "Стефани" ЕООД  07-ДО-319-00 06.11.2013г. 07-ДО-319-01 08.01.2015г.      
      07-ДО-319-02 16.12.2015г.      
18 "МЛ-България" АД 07-ДО-321-00 16.12.2013г. 07-ДО-321-01 04.06.2015г.      
19 "Каучук" АД 07-ДО-326-00 30.09.2014г. 07-ДО-326-01 20.03.2015г.      
      07-ДО-326-02 20.10.2015г.      
20 ОП "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" - Пещера 07-ДО-328-00 06.03.2015г.        
21 "Пан сървиз" ЕООД  07-ДО-329-00 23.03.2015г.        
22 "Попови ауто" ЕООД 07-ДО-330-00 24.03.2015г.        
23 "Уни-пласт" ООД 07-ДО-331-00 07.04.2015г.        
24 "Фани комерс 2012" ЕООД 07-ДО-332-00 27.04.2015г.        
25 "Промишлени системи - Петър Христов" ЕТ 07-ДО-333-00 22.06.2015г.        
26 "Биоен - 2015" ООД 07-ДО-334-00 26.06.2015г.        
27 "Ферометълс" ЕООД 07-ДО-299-00 15.05.2013г. 07-ДО-299-01 23.10.2014г.      
      07-ДО-299-02 14.07.2015г.      
28 "Людон транс" ЕООД 07-ДО-335-00 22.07.2015г.        
29 "Екопромстрой-Лесичово" ЕООД 07-ДО-336-00 23.09.2015г.        
30 "Беса валей" ЕООД 07-ДО-337-00 25.09.2015г.        
31 "Метал груп 2015" ЕООД 07-ДО-338-00 29.09.2015г.        
32 ЕТ "Дани-Деян Пъков" 07-ДО-339-00 06.11.2015г.        
33 "Алекса-69" ЕООД 07-ДО-340-00 25.11.2015г.        
34 "Сириус стар БГ" ЕООД 07-ДО-341-00 30.11.2015г.        
35 "Пласттрейд" ЕООД 07-ДО-342-00 17.12.2015г.        

 

№ по ред Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Отказ от издаване на разрешение Решение за прекратяване
2014 г.
1 „БУЛХИТ“ ЕООД 07-ДО-269-00 01.11.2012 г. 07-ДО-269-01 17.10.1014г.      
2 "Екобулхарт" ЕООД 07-ДО-275-00 11.12.2012г. 07-ДО-275-01 05.07.2013г.      
      07-ДО-275-02 13.05.2014г.      
      07-ДО-275-03 31.10.2014г.      
3 "Промишлени системи" ООД 07-ДО-283-00 27.02.2013г.       07-ДО-283-01 19.06.2014г.
4  "Джоров-корект" ООД 07-ДО-284-00 05.03.2013г. 07-ДО-284-01 11.12.2014г.      
5 "Кабакчиев" ЕООД 07-ДО-290-00 28.03.2013г. 07-ДО-290-01 19.09.2014г.      
6 "Балкант" ЕООД 07-ДО-291-00 28.03.2013г.  07-ДО-291-01 14.01.2014г.      
      07-ДО-291-02 05.11.2014г.      
7 "Елинорд-Металс" ЕООД 07-ДО-293-00 05.04.2013г.  07-ДО-293-01 21.11.2013г.       
      07-ДО-293-02 22.01.2014г.      
      07-ДО-293-03 13.03.2014г.      
      07-ДО-293-04 03.06.2014г.      
8 "Ровотел стийл" ООД 07-ДО-294-00 08.04.2013г.       07-ДО-294-01 01.04.2014г.
9 "Инвест-метал"  ЕООД 07-ДО-296-00 24.04.2013г. 07-ДО-296-01 21.03.2014г.      
10 "Метал трейд-експорт" ЕООД 07-ДО-297-00 25.04.2013г. 07-ДО-297-01 10.10.2014г.      
11 "Мавел Прим" ЕООД 07-ДО-298-00 15.05.2013г. 07-ДО-298-01 14.02.2014г.      
12 "Ферометълс" ЕООД 07-ДО-299-00 15.05.2013г. 07-ДО-299-01 23.10.2014г.      
13 "Трансметал" ЕООД 07-ДО-300-00 17.05.2013г. 07-ДО-300-01 18.06.2014г.      
14 "Метал Комерс" ООД 07-ДО-302-00 21.05.2013г.  07-ДО-302-01 02.10.2013г.      
      07-ДО-302-02 15.11.2013г.      
      07-ДО-302-03 06.01.2014г.      
      07-ДО-302-04 17.03.2014г.      
      07-ДО-302-05 09.10.2014г.      
15 "Стийл интер трейд" ООД 07-ДО-308-00 03.06.2013г. 07-ДО-308-01 30.12.2014г.      
16 "Пром Агро Трейд 68" ЕООД 07-ДО-310-00 04.06.2013г. 07-ДО-310-01 17.10.2014г.      
17 "Унитрейд 2011" ООД 07-ДО-312-00 11.06.2013г. 07-ДО-312-01 11.06.2014г.      
18 "Макс Трейд 9" ЕООД 07-ДО-313-00 15.06.2013г.  07-ДО-313-01 19.08.2014г.       
19 "Метал ленд" ООД 07-ДО-318-00 21.10.2013г. 07-ДО-318-01 16.07.2014г.      
20 ЕТ "Запринка Ибушева" 07-ДО-322-00 22.07.2014г.        
21 "Балбок инженеринг" АД 07-ДО-323-00 27.08.2014г.        
22 "Стим ауто 2011" ЕООД 07-ДО-324-00 01.09.2014г.        
23 "Синсинати" ЕООД        07-ДО-325-00 03.09.2014г.  
24 "Каучук" АД 07-ДО-326-00 30.09.2014г.        
25 "Майнинг инвест" АД 07-ДО-327-00 28.11.2014г.        

 

№ по ред Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Отказ от издаване на разрешение Решение за прекратяване
1 "Екобулхарт" ЕООД №07-ДО-275-00 11.12.2012г.  №07-ДО-275-01 05.07.2013г.      
2 "Адис-4" ООД №07-ДО-276-00 14.12.2012г.        
3 "БКС 1 - БЕЛОВО" ЕООД № 07-ДО-277-00 17.12.2012г.        
4 "Формула-7" ЕООД №07-ДО-279-00 04.01.2013г.        
5 "Арион Трейд" ЕООД №07-ДО-280-00 07.01.2013г.        
6 "Автоелива" ЕООД №07-ДО-281-00 08.01.2013г.        
7 ЕТ "СИМ-91 - Стоян Бързев" №07-ДО-282-00 15.02.2013г.        
8 "Промишлени системи" ООД №07-ДО-283-00 27.02.2013г.        
9 „В и К-Белово“ ЕООД          №07-ДО-220-03  27.02.2013г.
10   "Джоров-корект" ООД №07-ДО-284-00 05.03.2013г.        
11   "Дечев-74" ЕООД №07-ДО-285-00 07.03.2013г.        
12 "Велчев" ЕООД №07-ДО-286-00 08.03.2013г.        
13 "Жоро Бонжолов" ЕООД №07-ДО-287-00 11.03.2013г.        
14 "Велинсоф" ООД №07-ДО-288-00 14.03.2013г.        
15  "З и С" ЕООД №07-ДО-289-00 18.03.2013г.        
16 "Кабакчиев" ЕООД №07-ДО-290-00 28.03.2013г.        
17 "Балкант" ЕООД №07-ДО-291-00 28.03.2013г.        
18 "Аутонай" ООД №07-ДО-292-00 01.04.2013г.        
19 "Елинорд-металс" ЕООД №07-ДО-293-00 05.04.2013г. №07-ДО-293-01 21.11.2013г.       
20 "Ровотел стийл" ООД №07-ДО-294-00 08.04.2013г.        
21 "Автоден" ЕООД №07-ДО-295-00 08.04.2013г.        
22 "Инвест-метал" ЕООД №07-ДО-296-00 24.04.2013г.        
23 "Метал трейд - експорт" ЕООД №07-ДО-297-00 25.04.2013г.        
24 "Мавел прим" ЕООД №07-ДО-298-00 15.05.2013г.        
25 "Ферометълс" ЕООД №07-ДО-299-00 15.05.2013г.        
26 "Трансметал" ЕООД №07-ДО-300-00 17.05.2013г.        
27 "Немезис" ЕООД №07-ДО-301-00 17.05.2013г.        
28 "Метал комерс" ООД №07-ДО-302-00 21.05.2013г.  №07-ДО-302-01 02.10.2013г.      
       №07-ДО-302-02 15.11.2013г.      
29 "Луксметал 2010" ЕООД №07-ДО-303-00 23.05.2013г.        
30 ЕТ "Хикс Гълъбинови - Наталия Гълъбинова" №07-ДО-304-00 27.05.2013г.  №07-ДО-304-01 20.09.2013г.      
31 "ТЛВ" ЕООД №07-ДО-305-00 27.05.2013г.        
32 "Дика-Георгиев" ЕООД №07-ДО-306-00 29.05.2013г.        
33 "Диамант метълс-74" ЕООД №07-ДО-307-00 31.05.2013г.        
34 "Стийл интер трейд" ООД №07-ДО-308-00 03.06.2013г.        
35 "Асен метал 81" ЕООД №07-ДО-309-00 03.06.2013г.        
36 "Пром Агро Трейд 68" ЕООД №07-ДО-310-00 04.06.2013г.        
37 ЕТ "Мария Петкова"  №07-ДО-311-00 10.06.2013г.        
38 "Унитрейд 2011" ООД №07-ДО-312-00 11.06.2013г.        
39 "Макс Трейд 9" ЕООД №07-ДО-313-00 15.06.2013г.         
40 "Алгаси" ООД №07-ДО-314-00 05.07.2013г.        
41 "МЛ - България" АД №07-ДО-321-00 16.12.2013г.     №07-ДО-315 19.08.2013г.  
42 "Скорпион ойл" ООД №07-ДО-316-00 07.10.2013г.        
43 ЕТ "Кожари-Димитър Тодоров"  №07-ДО-317-00 07.10.2013г.        
44 "Метал ленд" ООД №07-ДО-318-00 21.10.2013г.        
45 "Стефани" ЕООД  №07-ДО-319-00 06.11.2013г.        
46 "Фен-2013" ЕООД №07-ДО-320-00 11.11.2013г.        

 

№ по ред Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Решение за прекратяване
1 „БУЛХИТ“ ЕООД 07-ДО-269-00 01.11.2012 г.      
2 ЕТ „ЕЛИТ–МЕХМЕД БАЙРАКТАР“ 07-ДО-270-00 05.11. 2012 г.      
3 „АНИКС 17“ ООД 07-ДО-271-00 08.11.2012 г.      
4 EТ „ВАСИЛ ТРЕНДАФИЛОВ“ 07-ДО-272-00 08.11.2012 г.      
5 EТ „МЕЧО – КРАСИМИРА НИКОЛОВА“ 07-ДО-273-00 10.12.2012 г.      
6 „СЕРВИЗ АУТО 4Х4“ ООД 07-ДО-274-00 20.11.2012 г.      
7 „АПОЛО 13“ ООД 07-ДО-278-00 18.12.2012г.