РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001
№ по ред Наименование на фирмата № на регистрационен документ Решение за изменение на решение Отказ от
издаване на
рег. документ
Решение за прекратяване
2022 г.
1 "ЕКОБУЛХАРТ" ЕООД №07-РД-144-00 24.10.2012г. №07-РД-144-01 05.01.2015г.    
      №07-РД-144-02 29.12.2015г.    
      №07-РД-144-03 22.07.2016г    
      №07-РД-144-04 19.01.2017г.    
      №07-РД-144-05 02.01.2018г.    
      №07-РД-144-06 28.11.2018г.    
      №07-РД-144-07 18.02.2022г.    
2 "А и К" ООД №07-РД-163-00 03.01.2013г.     №07-РД-163-01 04.03.2022г.
3 "Метал комерс" ООД №07-РД-169-00 25.01.2013г. №07-РД-169-01 01.04.2014г.    
      №07-РД-169-02 14.07.2014г.    
      №07-РД-169-03 19.07.2017г.    
      №07-РД-169-04 03.08.2018г.    
      №07-РД-169-05 01.11.2018г    
      №07-РД-169-06 11.02.2019г.    
      №07-РД-169-07 03.06.2019г.    
      №07-РД-169-08 03.07.2020г.    
      №07-РД-169-09 19.04.2021г.    
      №07-РД-169-10 07.05.2021г.    
      №07-РД-169-11 14.06.2021г.    
      №07-РД-169-12 14.12.2021г    
      №07-РД-169-13 24.03.2022г.    
4 "Булхарт" ООД №07-РД-178-00 28.02.2013г. №07-РД-178-01 28.01.2015г.    
      №07-РД-178-02 18.05.2015г.    
      №07-РД-178-03 24.04.2017г.    
      №07-РД-178-04 22.02.2022г.    
      №07-РД-178-05 21.03.2022г    
5 "Ай-Ти-Ен" ЕООД №07-РД-188-00 29.03.2013г.     №07-РД-188-01 20.06.2022г.
6 "Брокс" ООД №07-РД-192-00 09.04.2013г. №07-РД-192-01 26.11.2018г.    
      №07-РД-192-02 15.06.2020г.    
      №07-РД-192-03 16.11.2020г.    
      №07-РД-192-04 05.01.2021г.    
      №07-РД-192-05 06.01.2022г.    
      №07-РД-192-06 16.02.2022г.    
7 Общ.предприятие "Чистота и поддържане на общи.инфраструктура" №07-РД-193-00 09.04.2013г. №07-РД-193-01 25.11.2015г.    
      №07-РД-193-02 24.01.2018г.    
      №07-РД-193-03 18.05.2018г    
      №07-РД-193-04 20.07.2021г.    
      №07-РД-193-05 30.06.2022г.    
8 "МЛ-БЪЛГАРИЯ" АД №07-РД-203-00 17.06.2013г. №07-РД-203-01 21.05.2015г.    
      №07-РД-203-02 03.01.2018г.    
      №07-РД-203-03 05.04.2018г.    
      №07-РД-203-04 08.07.2019г    
      №07-РД-203-05 26.03.2020г.    
      №07-РД-203-06 14.07.2020г.    
      №07-РД-203-07 28.09.2020г.    
      №07-РД-203-08 29.11.2021г.    
      №07-РД-203-09 31.01.2022г.    
      №07-РД-203-10 27.06.2022г.    
9 "Ти Ен Ес" ООД №07-РД-205-00 01.07.2013г.
№07-РД-205-01 26.02.2015г. №07-РД-205-02 02.09.2019г.  
      №07-РД-205-03 17.09.2019г.    
      №07-РД-205-04 07.04.2020г.    
      №07-РД-205-05 15.06.2020г.    
      №07-РД-205-06 27.07.2020г.    
      №07-РД-205-07 29.12.2020г.    
      №07-РД-205-08 24.02.2021г.    
      №07-РД-205-09 13.10.2021г.    
      №07-РД-205-10 24.01.2022г.    
      №07-РД-205-11 15.03.2022г.    
      №07-РД-205-12 04.08.2022г.    
10 ЕТ "КОС ХОЛ - Костадин Холянков" №07-РД-210-00 24.09.2013г. №07-РД-210-01 09.05.2016г. №07-РД-210-02 02.02.2022г.  
11 "Стефани" ЕООД №07-РД-236-00 18.03.2014г. №07-РД-236-01 15.02.2022г.    
12 "Симакс" ООД №07-РД-248-00 21.07.2014г.     №07-РД-248-01 03.02.2022г.
13 "БУНАЙ" АД №07-РД-256-00 13.10.2014г. №07-РД-256-01 19.07.2018г.    
      №07-РД-256-02 21.03.2022г.    
14 "Велпак 84 БГ" ЕООД №07-РД-264-00 05.01.2015г. №07-РД-264-01 11.08.2016г    
      №07-РД-264-02 26.04.2022г.    
15 "Валди_Еко" ЕООД №07-РД-265-00 23.01.2015г. №07-РД-265-01 12.03.2020г.    
      №07-РД-265-02 14.02.2022г.    
16 "Биовет" АД №07-РД-280-00 23.06.2015г. №07-РД-280-01 11.08.2017г.    
      №07-РД-280-02 26.06.2018г.    
      №07-РД-280-03 18.07.2018г.    
      №07-РД-280-04 23.04.2020г.    
      №07-РД-280-05 06.07.2021г.    
      №07-РД-280-06 12.07.2022г.    
17 "Карго инвест БГ" ЕООД №07-РД-301-00 31.03.2016г. №07-РД-301-01 23.01.2017г.    
      №07-РД-301-02 28.05.2018г.    
      №07-РД-301-03 06.11.2018г    
      №07-РД-301-04 11.12.2019г    
      №07-РД-301-05 20.08.2020г.    
      №07-РД-301-06 13.10.2020г.    
      №07-РД-301-07 26.01.2022г.    
18 "М и В ТРАНС" ЕООД №07-РД-312-00 13.09.2016г. №07-РД-312-01 02.04.2020г.    
      №07-РД-312-02 21.06.2021г.    
      №07-РД-312-03 07.03.2022г.    
19 "СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД №07-РД-359-00 02.04.2018г. №07-РД-359-01 17.04.2018г.    
      №07-РД-359-02 29.11.2018г.    
      №07-РД-359-03 09.02.2022г.    
20   "ТАТАРИ 2" ЕООД №07-РД-361-00 17.05.2018г. №07-РД-361-01 12.08.2020г.    
      №07-РД-361-02 24.01.2022г.    
21 "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД №07-РД-326-00 16.12.2016г №07-РД-326-01 05.03.2021г.    
      №07-РД-326-02 04.08.2022г.    
22 "СКБ ТРАНС" ООД №07-РД-369-00 11.10.2018г №07-РД-369-01 02.05.2019г    
      №07-РД-369-02 24.02.2020г    
      №07-РД-369-03 29.05.2020г    
      №07-РД-369-04 14.09.2020г    
      №07-РД-369-05 12.11.2020г    
      №07-РД-369-06 22.02.2021г    
      №07-РД-369-07 06.04.2021г    
      №07-РД-369-08 14.06.2021г    
      №07-РД-369-09 03.08.2021г    
      №07-РД-369-10 25.10.2021г    
      №07-РД-369-11 05.04.2022г    
      №07-РД-369-12 03.08.2022г    
23 "РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ" ЕООД №07-РД-382-00 27.06.2019г №07-РД-382-01 15.11.2019г   №07-РД-382-02 28.02.2022г
24 "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД №07-РД-384-00 05.08.2019г №07-РД-384-01 24.07.2020г    
      №07-РД-384-02 03.05.2022г    
25 "НИКИ ПЕЛЕТС" ЕООД №07-РД-385-00 05.08.2019г №07-РД-385-01 06.04.2022г    
26 НАГИ ТРАНС 1" ЕООД №07-РД-386-00 08.08.2019г №07-РД-386-01 08.07.2020г    
      №07-РД-386-02 23.11.2020г    
      №07-РД-386-03 16.02.2021г    
      №07-РД-386-04 06.12.2021г    
      №07-РД-386-05 23.02.2022г.    
      №07-РД-386-06 17.03.2022г.    
      №07-РД-386-07 31.03.2022г.    
      №07-РД-386-08 24.06.2022г    
27  ЕТ "СТOЯН СТОЯНОВ" №07-РД-399-00 20.02.2020г. №07-РД-399-01 22.02.2022г.    
28 "ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА-92" ЕООД №07-РД-401-00 04.03.2020г №07-РД-401-01 13.04.2021г №07-РД-401-02 09.05.2022г  
29 "МЕМО-7" ЕООД №07-РД-406-00 10.04.2020г   №07-РД-406-01 13.06.2022г  
30 "ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК" ЕООД №07-РД-409-00 23.04.2020г №07-РД-409-01 15.06.2020г    
      №07-РД-409-02 29.12.2020г    
      №07-РД-409-03 22.02.2021г    
      №07-РД-409-04 13.10.2021г    
      №07-РД-409-05 24.01.2022г    
      №07-РД-409-06 15.03.2022г    
      №07-РД-409-07 04.08.2022г    
31 "БЕНУ ТРАНС"  ЕООД №07-РД-418-00 14.07.2020г №07-РД-418-01 24.08.2020г    
      №07-РД-418-02 28.09.2020г    
      №07-РД-418-03 26.01.2022г    
32  "РЕКОМ ИМПЕКС" ООД №07-РД-446-00 16.02.2021г. №07-РД-446-01 16.05.2022г    
33 "ВЕЛЧЕВ" ООД №07-РД-452-00 10.05.2021г. №07-РД-452-01 28.06.2021г    
      №07-РД-452-02 03.09.2021г    
      №07-РД-452-03 21.06.2022г    
34 "ПЪТИЩА" АД №07-РД-453-00 26.04.2021г. №07-РД-453-01 12.01.2022г.    
35 "РОДОПИ ПЛАСТ" ЕООД №07-РД-456-00 09.07.2021г. №07-РД-456-01 03.02.2022г.    
36 "БЕЙКОВ ТРАНС" ЕООД №07-РД-461-00 19.08.2021г. №07-РД-461-01 18.02.2022г.    
37 ЕТ "НЕДЖЕТ ШЕРИФ" №07-РД-465-00 07.12.2021г. №07-РД-465-01 14.03.2022г.    
38 "КОЛВИ ТРАНСПОРТ" ООД №07-РД-467-00 21.12.2021г. №07-РД-467-01 31.05.2022г.    
39 ЕТ "Али Индже" №07-РД-469-00 4.01.2022г.      
40  "ЕМИ-ЕМ" ЕООД №07-РД-470-00 17.01.2022г.      
41  "ИРЕМ" ООД №07-РД-471-00 21.01.2022г.      
42 "ЕКО ЕР КОНСУЛТ" ЕООД №07-РД-472-00 27.01.2022г.      
43  "ТАРАМЕКС" ЕООД     №07-РД-473-00 08.02.2022г.  
44 "АВТО-ШКОЛА СТАРТ-03" ЕООД №07-РД-474-00 07.03.2022г.   №07-РД-474-01 14.06.2022г.  
45 "СИМ ТРАНС 17" ЕООД №07-РД-475-00 09.03.2022г.      
46 "ТРАНС-ЕКСПРЕС С-ИЕ" СД №07-РД-476-00 22.03.2022г.      
47 "ТАНКИНОВ ТРАНС" ЕООД №07-РД-477-00 29.03.2022г.      
48 "ХЙОЗ-ТАНКИНОВ, ТАНКИНОВА" СД №07-РД-478-00 30.03.2022г.      
49 "ЕВРО БИЛДИНГ" ЕООД №07-РД-479-00 31.03.2022г.      
50 "ТЪРПОВ ТРАНС" ЕООД №07-РД-429-00 18.09.2020г №07-РД-429-01 27.05.2021г    
      №07-РД-429-02 22.07.2021г    
      №07-РД-429-03 08.04.2022г    
      №07-РД-429-04 26.06.2022г    
51 "МАРИНЕЛА-65" ЕООД №07-РД-480-00 18.04.2022г.      
52  "МАРИНЕЛА-65" ЕООД №07-РД-481-00 18.04.2022г.      
53 "ПРОФИ ПРИНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД №07-РД-482-00 19.04.2022г.      
54 "ОРБИФОН" ЕООД     №07-РД-483-00 17.05.2022г.  
55 "РЕПАК ГРУП" ЕООД №07-РД-484-00 23.05.2022г.      
56 "СУПРЕМО" ЕООД №07-РД-485-00 25.05.2022г.      
57 "МУЛТИЛОГИСТИК" ООД №07-РД-486-00 25.05.2022г.      
58 "ПРЕЗИДА" ЕООД №07-РД-487-00 01.06.2022г.      
59 "ДЕНИЗ ТРАНС 89" ЕООД №07-РД-488-00 07.06.2022г.      
60 "ПМБ Индъстрис" ООД №07-РД-176-00 21.02.2013г №07-РД-176-01 15.01.2014г.    
      №07-РД-176-02 08.08.2017г.    
      №07-РД-176-03 06.12.2017г.    
      №07-РД-176-04 24.06.2019г.    
      №07-РД-176-05 15.07.2019г.    
      №07-РД-176-06 12.07.2021г.    
      №07-РД-176-07 21.06.2022г.    
60 "А и К" ООД №07-РД-489-00 14.07.2022г.      
61 "ДИЕСЕЙЧ" ЕООД №07-РД-490-00 26.07.2022г.      
62 "ГЕО-БОР НОВА" ЕООД №07-РД-491-00 04.08.2022г.      
№ по ред Наименование на фирмата № на регистрационен документ Решение за изменение на решение Отказ от
издаване на
рег. документ
Решение за прекратяване
2021 г.
1 "Метал комерс" ООД №07-РД-169-00 25.01.2013г. №07-РД-169-01 01.04.2014г.    
      №07-РД-169-02 14.07.2014г.    
      №07-РД-169-03 19.07.2017г.    
      №07-РД-169-04 03.08.2018г.    
      №07-РД-169-05 01.11.2018г    
      №07-РД-169-06 11.02.2019г.    
      №07-РД-169-07 03.06.2019г.    
      №07-РД-169-08 03.07.2020г.    
      №07-РД-169-09 19.04.2021г.    
      №07-РД-169-10 07.05.2021г.    
      №07-РД-169-11 14.06.2021г.    
      №07-РД-169-12 14.12.2021г.    
2 "ПМБ Индъстрис" ООД №07-РД-176-00 21.02.2013г. №07-РД-176-01 15.01.2014г.    
      №07-РД-176-02 08.08.2017г.    
      №07-РД-176-03 06.12.2017г.    
      №07-РД-176-04 24.06.2019г.    
      №07-РД-176-05 15.07.2019г.    
      №07-РД-176-06 12.07.2021г.    
3 "Брокс" ООД  №07-РД-192-00 09.04.2013г. №07-РД-192-01 26.11.2018г.    
      №07-РД-192-02 15.06.2020г.    
      №07-РД-192-03 16.11.2020г.    
      №07-РД-192-04 05.01.2021г.    
4 Общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" №07-РД-193-00 09.04.2013г. №07-РД-193-01 25.11.2015г.    
      №07-РД-193-02 24.01.2018г.    
      №07-РД-193-03 18.05.2018г.    
      №07-РД-193-04 20.07.2021г.    
5 "МЛ-БЪЛГАРИЯ" АД №07-РД-203-00 17.06.2013г. №07-РД-203-01 21.05.2015г.    
      №07-РД-203-02 03.01.2018г.    
      №07-РД-203-03 05.04.2018г.    
      №07-РД-203-04 08.07.2019г.    
      №07-РД-203-05 26.03.2020г.    
      №07-РД-203-06 14.07.2020г.    
      №07-РД-203-07 28.09.2020г.    
      №07-РД-203-08 29.11.2021г.    
6 "Ти Ен Ес" ООД №07-РД-205-00 01.07.2013г.
№07-РД-205-01 26.02.2015г. №07-РД-205-02 02.09.2019г.  
      №07-РД-205-03 17.09.2019г.    
      №07-РД-205-04 07.04.2020г.    
      №07-РД-205-05 15.06.2020г.    
      №07-РД-205-06 27.07.2020г.    
      №07-РД-205-07 29.12.2020г.    
      №07-РД-205-08 24.02.2021г.    
      №07-РД-205-09 13.10.2021г.    
7   "Ростер" ООД №07-РД-206-00 11.07.2013г. №07-РД-206-01 29.07.2021г.    
8 "Еко пласт стийл" ЕООД №07-РД-249-00 28.07.2014г. №07-РД-249-01 14.01.2019г   №07-РД-249-02 10.05.2021г
9 ЕТ "Запринка Ибушева" №07-РД-252-00 31.07.2014г. №07-РД-252-01 28.07.2021г.    
10 "СТЕЛЛА 97 ВЕЛИНГРАД" ЕООД     №07-РД-262-01 07.05.2021г.  
11 Община Брацигово №07-РД-261-00 02.12.2014г. №07-РД-261-01 14.06.2016г.    
      №07-РД-261-02 13.11.2020г.    
      №07-РД-261-03 03.08.2021г.    
12 "Рижко" ООД №07-РД-274-00 02.06.2015г.     №07-РД-274-01 29.09.2021г.
13 Община Ракитово №07-РД-276-00 04.06.2015г. №07-РД-276-01 09.03.2018г.    
      №07-РД-276-02 25.06.2020г.    
      №07-РД-276-03 01.07.2020г.    
14 "Биовет" АД №07-РД-280-00 23.06.2015г. №07-РД-280-01 11.08.2017г.    
      №07-РД-280-02 26.06.2018г.    
      №07-РД-280-03 18.07.2018г.    
      №07-РД-280-04 23.04.2020г.    
      №07-РД-280-05 06.07.2021г.    
15 "Пътстрой" ООД №07-РД-291-00 24.09.2015г. №07-РД-291-01 22.11.2021г.    
16 Община Стрелча №07-РД-293-00 23.12.2015г. №07-РД-293-01 21.09.2020г.    
      №07-РД-293-02 11.11.2020г.    
      №07-РД-293-03 09.12.2020г.    
      №07-РД-293-04 25.01.2021г.    
      №07-РД-293-05 16.02.2021г.    
      №07-РД-293-06 16.03.2021г.    
      №07-РД-293-07 08.06.2021г.    
17 "Роан 2012" ЕООД №07-РД-302-00 04.05.2016г.     №07-РД-302-01 30.12.2021г.
18 "Мегастарт 74" ЕООД №07-РД-307-00 02.08.2016г. №07-РД-307-01 18.12.2020г.    
      №07-РД-307-02 01.02.2021г.    
19 "М и В ТРАНС" ЕООД №07-РД-312-00 13.09.2016г. №07-РД-312-01 02.04.2020г.    
      №07-РД-312-02 21.06.2021г.    
20 "ФАСТ ЛОГИСТИКС" ЕООД №07-РД-318-00 21.11.2016г. №07-РД-318-01 16.01.2019г    
      №07-РД-318-02 27.03.2019г    
      №07-РД-318-03 22.05.2019г    
      №07-РД-318-04 23.10.2019г    
      №07-РД-318-05 13.05.2020г.    
      №07-РД-318-06 17.06.2021г.    
      №07-РД-318-07 16.11.2021г.    
21 "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД №07-РД-326-00 16.12.2016г. №07-РД-326-01 05.03.2021г.    
22 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК №07-РД-357-00 23.03.2018г. №07-РД-357-01 18.11.2020г.    
      №07-РД-357-02 20.12.2021г    
23 "СКБ ТРАНС" ООД №07-РД-369-00 11.10.2018г №07-РД-369-01 02.05.2019г    
      №07-РД-369-02 24.02.2020г    
      №07-РД-369-03 29.05.2020г    
      №07-РД-369-04 14.09.2020г    
      №07-РД-369-05 12.11.2020г    
      №07-РД-369-06 22.02.2021г    
      №07-РД-369-07 06.04.2021г    
      №07-РД-369-08 14.06.2021г    
      №07-РД-369-09 03.08.2021г    
      №07-РД-369-10 25.10.2021г    
24 НАГИ ТРАНС 1" ЕООД №07-РД-386-00 08.08.2019г №07-РД-386-01 08.07.2020г    
      №07-РД-386-02 23.11.2020г    
      №07-РД-386-03 16.02.2021г    
      №07-РД-386-04 06.12.2021г    
25 "ДАФ-ТРАНС" ООД №07-РД-388-00 16.09.2019г №07-РД-388-01 07.11.2019г.    
      №07-РД-388-02 05.08.2020г    
      №07-РД-388-03 06.12.2021г    
26 "ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ" ЕООД №07-РД-392-00 28.10.2019г     №07-РД-392-01 11.01.2021г.
27 "ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК" ЕООД №07-РД-409-00 23.04.2020г №07-РД-409-01 15.06.2020г    
      №07-РД-409-02 29.12.2020г    
      №07-РД-409-03 22.02.2021г    
      №07-РД-409-04 13.10.2021г    
28 "ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА-92" ЕООД №07-РД-401-00 04.03.2020г №07-РД-401-01 13.04.2021г    
29 "ПЕ-ВАН" ЕООД №07-РД-414-00 24.06.2020г №07-РД-414-01 17.05.2021г    
      №07-РД-414-02 28.10.2021г    
30 "САДЪКОВ ТРАНС" ЕООД №07-РД-416-00 07.07.2020г   №07-РД-416-01 17.11.2021г  
31 "ТЪРПОВ ТРАНС" ЕООД №07-РД-429-00 18.09.2020г №07-РД-429-01 27.05.2021г    
      №07-РД-429-02 22.07.2021г    
32 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК №07-РД-438-00 02.11.2020г №07-РД-438-01 23.09.2021г    
33 "АКРА ЗЕМ" ЕООД №07-РД-442-00 29.12.2020г №07-РД-442-01 15.04.2021г    
34 "АТАНАС ЯНАКИЕВ-66" ЕТ №07-РД-444-00 01.02.2021г.      
35 "КАЙ ТРАНС" ЕООД №07-РД-445-00 04.02.2021г.      
36  "РЕКОМ ИМПЕКС" ООД №07-РД-446-00 16.02.2021г.      
37 ЕТ "ГЕОРГИ ХУЛЯНОВ" №07-РД-447-00 18.02.2021г. №07-РД-447-01 20.04.2021г.    
38 "ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020" ЕООД №07-РД-420-00 22.07.2020г №07-РД-420-01 15.03.2020г    
39 "Дуков Транс 2020" ЕООД №07-РД-448-00 15.03.2021г.      
40 ЕТ "ВЕНКО РАЧЕВ" №07-РД-449-00 16.03.2021г.      
41 "АЛФА ХОУЛИДЖ" ЕООД №07-РД-450-00 16.03.2021г.      
42   №07-РД-451-00 05.04.2021г.      
43 "ВЕЛЧЕВ" ООД №07-РД-452-00 10.05.2021г. №07-РД-452-01 28.06.2021г    
      №07-РД-452-02 03.09.2021г    
44 "ПЪТИЩА" АД №07-РД-453-00 26.04.2021г.      
45 "РЕДИСТ" ЕООД №07-РД-454-00 26.04.2021г.      
46 "БОКС 97" ЕООД №07-РД-455-00 14.06.2021г.      
47 "РОДОПИ ПЛАСТ" ЕООД №07-РД-456-00 09.07.2021г.      
48 "ТЕХНОПЛАСТ РИСАЙКЛИНГ" ООД №07-РД-457-00 28.07.2021г.      
49 "МИРАКАЛ ТРАНС" ЕООД №07-РД-458-00 03.08.2021г.      
50 "КАМБЕР" ЕООД №07-РД-459-00 12.08.2021г.      
51 "ГЕО-БОР НОВА" ЕООД №07-РД-460-00 12.08.2021г.      
52 "БЕЙКОВ ТРАНС" ЕООД №07-РД-461-00 19.08.2021г.      
53 "В и П - 2010" ООД №07-РД-241-00 19.05.2014г. №07-РД-241-01 20.01.2016г.    
      №07-РД-241-02 16.09.2021г.    
54 "КАТКАРС" ЕООД №07-РД-462-00 27.09.2021г.      
55 "ДСМ ГРУП" ЕООД №07-РД-463-00 27.10.2021г.      
56 "ФОРЕСТ ГРУП-АТ" ЕООД     №07-РД-464-00 30.11.2021г.  
57 ЕТ "НЕДЖЕТ ШЕРИФ" №07-РД-465-00 07.12.2021г.      
58 "РОАН 2012" ЕООД №07-РД-466-00 09.12.2021г.      
59 "КОЛВИ ТРАНСПОРТ" ООД №07-РД-467-00 21.12.2021г.      
60 "ТРАНССОЛАКОВ" ЕООД №07-РД-468-00 22.12.2021г.      

 

№ по ред Наименование на фирмата № на регистрационен документ Решение за изменение на решение Отказ от
издаване на
рег. документ
Решение за прекратяване
2020 г.
 1 "ЕКО ЮНАЙТЕД" ООД №07-РД-157-00 22.11.2012г. №07-РД-157-01 01.04.2014г.   №07-РД-157-02 10.02.2020г.
 2 "АДИС-4" ООД №07-РД-160-00 21.12.2012г. №07-РД-160-01 23.04.2020г.    
 3 "Ферометълс" ЕООД №07-РД-165-00 16.01.2013г. №07-РД-165-01 04.07.2013г.    
      №07-РД-165-02 28.12.2015г.    
      №07-РД-165-03 11.11.2020г.    
 4 "Метал комерс" ООД №07-РД-169-00 25.01.2013г. №07-РД-169-01 01.04.2014г.    
      №07-РД-169-02 14.07.2014г.    
      №07-РД-169-03 19.07.2017г.    
      №07-РД-169-04 03.08.2018г.    
      №07-РД-169-05 01.11.2018г    
      №07-РД-169-06 11.02.2019г.    
      №07-РД-169-07 03.06.2019г.    
      №07-РД-169-08 03.07.2020г.    
 5 "Трансметал" ЕООД №07-РД-171-00 08.02.2013г. №07-РД-171-01 16.01.2015г.    
      №07-РД-171-02 28.07.2015г.    
      №07-РД-171-03 17.07.2020г.    
      №07-РД-171-04 18.08.2020г.    
 6 "Водоснабдяване и канализациони услуги" ЕООД №07-РД-175-00 14.02.2013г. №07-РД-175-01 03.04.2019г    
      №07-РД-175-02 17.12.2020г.    
 7 "БУЛ-ЛЕС" ЕООД №07-РД-179-00 04.03.2013г. №07-РД-179-01 08.07.2019г    
      №07-РД-179-02 22.01.2020г.    
 8  ЕТ "Любомир Петков-Найс-Мая Петкова" №07-РД-185-00 14.03.2013г.     №07-РД-185-01 07.07.2020г.
 9 "Лагеко" ЕООД №07-РД-187-00 19.03.2013г. №07-РД-187-01 09.02.2015г.    
      №07-РД-187-02 20.10.2017г.    
      №07-РД-187-03 18.02.2019г.    
      №07-РД-187-04 07.07.2020г.    
10 "Брокс" ООД №07-РД-192-00 09.04.2013г. №07-РД-192-01 26.11.2018г.    
      №07-РД-192-02 15.06.2020г.    
      №07-РД-192-03 16.11.2020г.    
11 "МЛ-БЪЛГАРИЯ" АД №07-РД-203-00 17.06.2013г. №07-РД-203-01 21.05.2015г.    
      №07-РД-203-02 03.01.2018г.    
      №07-РД-203-03 05.04.2018г.    
      №07-РД-203-04 08.07.2019г.    
      №07-РД-203-05 26.03.2020г.    
      №07-РД-203-06 14.07.2020г.    
      №07-РД-203-07 28.09.2020г.    
 12 "Ти Ен Ес" ООД №07-РД-205-00 01.07.2013г.
№07-РД-205-01 26.02.2015г. №07-РД-205-02 02.09.2019г.  
      №07-РД-205-03 17.09.2019г.    
      №07-РД-205-04 07.04.2020г.    
      №07-РД-205-05 15.06.2020г.    
      №07-РД-205-06 27.07.2020г.    
      №07-РД-205-07 29.12.2020г.    
13 Община Брацигово №07-РД-261-00 02.12.2014г. №07-РД-261-01 14.06.2016г.    
      №07-РД-261-02 13.11.2020г.    
14 "Валди_Еко" ЕООД №07-РД-265-00 23.01.2015г. №07-РД-265-01 12.03.2020г.    
15 Община Ракитово №07-РД-276-00 04.06.2015г. №07-РД-276-01 09.03.2018г.    
      №07-РД-276-02 25.06.2020г.    
16 "Биовет" АД №07-РД-280-00 23.06.2015г. №07-РД-280-01 11.08.2017г.    
      №07-РД-280-02 26.06.2018г.    
      №07-РД-280-03 18.07.2018г.    
      №07-РД-280-04 23.04.2020г.    
17 ЕТ "Георги Петров-Евик Транс" №07-РД-283-00 20.07.2015г. №07-РД-283-01 03.08.2020г.    
18 Община Стрелча №07-РД-293-00 23.12.2015г. №07-РД-293-01 21.09.2020г.    
      №07-РД-293-02 11.11.2020г.    
      №07-РД-293-03 09.12.2020г.    
19 ОП "Чистота" - гр.Панагюрище №07-РД-295-00 21.01.2016г. №07-РД-295-01 10.04.2017г.    
      №07-РД-295-02 13.02.2018г.    
      №07-РД-295-03 04.03.2020г.    
20 "Карго инвест БГ" ЕООД №07-РД-301-00 31.03.2016г. №07-РД-301-01 23.01.2017г.    
      №07-РД-301-02 28.05.2018г.    
      №07-РД-301-03 06.11.2018г.    
      №07-РД-301-04 11.12.2019г    
      №07-РД-301-05 20.08.2020г.    
      №07-РД-301-06 13.10.2020г.    
21 "Мегастарт 74" ЕООД №07-РД-307-00 02.08.2016г. №07-РД-307-01 18.12.2020г.    
22 "М и В ТРАНС" ЕООД №07-РД-312-00 13.09.2016г. №07-РД-312-01 02.04.2020г.    
23 "ФАСТ ЛОГИСТИКС" ЕООД №07-РД-318-00 21.11.2016г. №07-РД-318-01 16.01.2019г    
      №07-РД-318-02 27.03.2019г    
      №07-РД-318-03 22.05.2019г    
      №07-РД-318-04 23.10.2019г    
      №07-РД-318-05 13.05.2020г.    
24 "КАРА ТРАНС 8" ЕООД №07-РД-342-00 06.07.2017г.     №07-РД-342-01 04.03.2020г
25 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК №07-РД-357-00 23.03.2018г. №07-РД-357-01 18.11.2020г.    
26 "СКБ ТРАНС" ООД №07-РД-369-00 11.10.2018г №07-РД-369-01 02.05.2019г    
      №07-РД-369-02 24.02.2020г    
      №07-РД-369-03 29.05.2020г    
      №07-РД-369-04 14.09.2020г    
      №07-РД-369-05 12.11.2020г    
27   "БУЛЛЕС ГРУП" ООД №07-РД-373-00 30.01.2019г     №07-РД-373-01 06.10.2020г
28 "Тилия 2017"  ЕООД №07-РД-375-00 11.02.2019г     №07-РД-375-01 06.02.2020г
29 "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД №07-РД-384-00 05.08.2019г №07-РД-384-01 24.07.2020г    
30 "НАГИ ТРАНС 1" ЕООД №07-РД-386-00 08.08.2019г №07-РД-386-01 08.07.2020г    
      №07-РД-386-02 23.11.2020г    
31 "ДАФ-ТРАНС" ООД №07-РД-388-00 16.09.2019г №07-РД-388-01 07.11.2019г.    
      №07-РД-388-02 05.08.2020г    
32 "РИАЛ СТЕЙСТС" ЕООД №07-РД-394-00 15.11.2019г №07-РД-394-01 29.07.2020г    
33 „ФОРТИМ“ ООД №07-РД-397-00 03.01.2020г..      
34 "КАДИТРАНС" ЕООД №07-РД-398-00 05.02.2020г.      
35  ЕТ "СТЯН СТОЯНОВ" №07-РД-399-00 20.02.2020г.      
36 "КАПИТАН ТРАНС" ЕООД №07-РД-400-00 24.02.2020г      
37 "ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА-92" ЕООД №07-РД-401-00 04.03.2020г      
38 "НИКИ ПЕЛЕТС" ЕООД №07-РД-402-00 09.03.2020г      
39 "АВЕНИТ" ЕООД №07-РД-403-00 18.03.2020г      №07-РД-403-01 25.06.2020г
40 "ИЛ-ТРАНС" ООД №07-РД-404-00 27.03.2020г      
41  "ДЕВАСТРАНС" ЕООД №07-РД-405-00 27.03.2020г      
42 "МЕМО-7" ЕООД №07-РД-406-00 10.04.2020г      
43 "КРИС" АД №07-РД-407-00 22.04.2020г      
44 "ТСТ ТРАНС ОЙЛ" ЕООД №07-РД-408-00 22.04.2020г      
45 "ТИ ЕН ЕС ЛОГИСТИК" ЕООД №07-РД-409-00 23.04.2020г №07-РД-409-01 15.06.2020г    
      №07-РД-409-02 29.12.2020г    
46 "ПЛАСТТРЕЙД" ЕООД №07-РД-410-00 27.04.2020г      
47 "АН-МАРИСС ТРАНС" ООД №07-РД-411-00 07.05.2020г      
48 "ТОМЕКС-СПЕД" ООД №07-РД-412-00 21.05.2020г      
49 "ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020" ЕООД     №07-РД-413-00 08.06.2020г  
    №07-РД-441-00 21.12.2020г      
50 "ПЕ-ВАН" ЕООД №07-РД-414-00 24.06.2020г      
51 "ЛИДЕР-ТРАНСПОРТ" ООД №07-РД-415-00 29.06.2020г      
52 "САДЪКОВ ТРАНС" ЕООД №07-РД-416-00 07.07.2020г      
53 "ТЕФИК" ЕООД №07-РД-417-00 10.07.2020г      
54 "БЕНУ ТРАНС"  ЕООД №07-РД-418-00 14.07.2020г №07-РД-418-01 24.08.2020г    
      №07-РД-418-02 28.09.2020г    
55 "КОВЕКС" ООД №07-РД-419-00 22.07.2020г      
56 "ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2020" ЕООД №07-РД-420-00 22.07.2020г      
57 "ХЕБЪРТРАНСПОРТ" АД №07-РД-421-00 28.07.2020г      
58  "ФАНИМЕД" ЕООД №07-РД-422-00 29.07.2020г      
59 "ТЕХНОПРОЕКТПЛАСТ" ООД     №07-РД-423-00 07.08.2020г  
60 "ЕКСПРЕС-М" ООД №07-РД-424-00 11.08.2020г      
61 "Пламбой груп" ООД №07-РД-191-00 03.04.2013г. №07-РД-191-01 19.02.2015г.    
      №07-РД-191-02 15.02.2017г.    
      №07-РД-191-03 11.08.2020г.    
62 "ПЛАМБОЙ ТРАНС" ЕООД №07-РД-334-00 13.02.2017г. №07-РД-334-01 11.08.2020г.    
63  "ТАТАРИ 2" ЕООД №07-РД-361-00 17.05.2018г. №07-РД-361-01 12.08.2020г.    
64 "ДТ-ТРАНС" ЕООД     №07-РД-425-00 13.08.2020г  
65 "АР ЕС ЕЙ - ТРАНСПОРТ" ЕООД     №07-РД-426-00 08.09.2020г  
66 "ТЕХНОПРОЕКТПЛАСТ" ООД №07-РД-427-00 14.09.2020г      
67 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ №07-РД-428-00 16.09.2020г      
68 "ТЪРПОВ ТРАНС" ЕООД №07-РД-429-00 18.09.2020г      
69 "НЕЙ ТРАНС" ЕООД     №07-РД-430-00 28.09.2020г  
70 "СНЕГЕР-ТУРИСТ" ЕООД     №07-РД-431-00 30.09.2020г  
71 "ЛЮБОМИР ПЕТКОВ - НАЙС" ЕООД №07-РД-432-00 05.10.2020г      
72 "ПМБ ИНДЪСТРИС" ООД №07-РД-433-00 08.10.2020г      
73 "АКРА ЗЕМ" ЕООД     №07-РД-434-00 19.10.2020г  
74 "ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД №07-РД-435-00 21.10.2020г      
75 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ №07-РД-436-00 29.10.2020г      
76 "СНЕГЕР-ТУРИСТ" ЕООД №07-РД-437-00 29.10.2020г      
77 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК №07-РД-438-00 02.11.2020г      
78 "ДАМТРАНС" ЕООД №07-РД-439-00 10.11.2020г      
79 "КЛОУВЪР ТРАНС" ЕООД №07-РД-440-00 16.12.2020г      
80 "АКРА ЗЕМ" ЕООД №07-РД-442-00 29.12.2020г      
81 "ИВВЕ" ЕООД     №07-РД-443-00 29.12.2020г  

 

№ по ред Наименование на фирмата № на регистрационен документ Решение за изменение на решение Отказ от
издаване на
рег. документ
Решение за прекратяване
2019 г.
 1 „БАЛКАНКА“ ЕООД №07-РД-141-00 15.10.2012г.   №07-РД-141-01 05.03.2019г.  
 2 "ЕКО ПЕЛЕТ ВЕЛИНГРАД" ЕООД №07-РД-145-00 26.10.2012г. №07-РД-145-01 02.06.2015г.    
      №07-РД-145-02 03.02.2017г.    
      №07-РД-145-03 04.02.2019г.    
 3 „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД №07-РД-147-00 01.11.2012г.     №07-РД-147-01 11.03.2019г
 4 „ПРИМАТЕКС“ ЕООД №07-РД-159-00 05.12.2012г. №07-РД-159-01 08.03.2019г    
 5 "Интер-Машинекс" ООД №07-РД-162-00 03.01.2013г. №07-РД-162-01 25.02.2019г    
 6 "ПМБ Индъстрис" ООД №07-РД-176-00 21.02.2013г. №07-РД-176-01 15.01.2014г.    
      №07-РД-176-02 08.08.2017г.    
      №07-РД-176-03 06.12.2017г.    
      №07-РД-176-04 24.06.2019г.    
      №07-РД-176-05 15.07.2019г.    
7 "Метал комерс" ООД №07-РД-169-00 25.01.2013г. №07-РД-169-01 01.04.2014г.    
      №07-РД-169-02 14.07.2014г.    
      №07-РД-169-03 19.07.2017г.    
      №07-РД-169-04 03.08.2018г.    
      №07-РД-169-05 01.11.2018г    
      №07-РД-169-06 11.02.2019г.    
      №07-РД-169-07 03.06.2019г.    
8 "Братя Коцеви" ООД №07-РД-182-00 11.03.2013г. №07-РД-182-01 03.06.2019г    
      №07-РД-182-02 04.12.2019г    
9 "ЖЕРИ" ЕООД №07-РД-170-00 06.02.2013г. №07-РД-170-01 04.02.2019г    
10 "Водоснабдяване и канализациони услуги" ЕООД №07-РД-175-00 14.02.2013г. №07-РД-175-01 03.04.2019г    
11 "БУЛ-ЛЕС" ЕООД №07-РД-179-00 04.03.2013г. №07-РД-179-01 08.07.2019г    
12 "Булхарт" ООД №07-РД-181-00 08.03.2013г. №07-РД-181-01 03.07.2013г.    
      №07-РД-181-02 28.01.2015г.    
      №07-РД-181-03 16.01.2019г.    
13 "Лагеко" ЕООД №07-РД-187-00 19.03.2013г. №07-РД-187-01 09.02.2015г.    
      №07-РД-187-02 20.10.2017г.    
      №07-РД-187-03 18.02.2019г.    
14 "Уни-пласт" ООД №07-РД-202-00 10.06.2013г. №07-РД-202-01 29.12.2014г.    
      №07-РД-202-02 02.01.2019г.    
15 "МЛ - България" АД №07-РД-203-00 17.06.2013г. №07-РД-203-01 21.05.2015г.    
      №07-РД-203-02 03.01.2018г.    
      №07-РД-203-03 05.04.2018г.    
      №07-РД-203-04 08.07.2019г.    
16 "Ти Ен Ес" ООД №07-РД-205-00 01.07.2013г.
№07-РД-205-01 26.02.2015г. №07-РД-205-02 02.09.2019г.  
      №07-РД-205-03 17.09.2019г.    
17 "Бунай" АД №07-РД-214-00 04.10.2013г. №07-РД-214-01 18.02.2019г.    
18 "Дебора-инвест" ООД №07-РД-217-00 14.10.2013г. №07-РД-217-01 25.02.2019г    
19 "Велилес" ЕООД №07-РД-233-00 21.02.2014г. №07-РД-233-01 26.02.2019г.    
20 "Кабакчиев" ЕООД №07-РД-237-00 07.04.2014г.     №07-РД-237-01 05.06.2019г
21 "Еко пласт стийл" ЕООД №07-РД-249-00 28.07.2014г. №07-РД-249-01 14.01.2019г    
22 "Бул лес 777" ЕООД №07-РД-254-00 20.08.2014г. №07-РД-254-01 18.02.2019г.    
23 "Янис -Лупанов" ЕООД №07-РД-257-00 15.10.2014г. №07-РД-257-01 22.01.2019г    
24 "Као-техникс" ООД №07-РД-260-00 07.11.2014г.                              №07-РД-260-01 08.01.2019г.
25 "Велпак 84 БГ" ЕООД №07-РД-266-00 10.02.2015г. №07-РД-266-01 12.08.2016г    
      №07-РД-266-02 07.02.2019г.    
26 "Комнекс" ЕООД №07-РД-281-00 13.07.2015г.     №07-РД-281-01 16.09.2019г.
27 ЕТ "Павел Дойкин" №07-РД-287-00 10.08.2015г. №07-РД-287-01 26.02.2019г.    
28 "Карго инвест БГ" ЕООД №07-РД-301-00 31.03.2016г. №07-РД-301-01 23.01.2017г.    
      №07-РД-301-02 28.05.2018г.    
      №07-РД-301-03 06.11.2018г.    
      №07-РД-301-04 11.12.2019г    
29 "ФАСТ ЛОГИСТИКС" ЕООД №07-РД-318-00 21.11.2016г. №07-РД-318-01 16.01.2019г    
      №07-РД-318-02 27.03.2019г    
      №07-РД-318-03 22.05.2019г    
      №07-РД-318-04 23.10.2019г    
30 ЕТ "СЕАНС-МАРИЯ КАЛПАЗАНОВА" №07-РД-320-00 23.11.2016г. №07-РД-320-01 24.07.2017г.   №07-РД-320-02 22.08.2019г.
31 "В.Е.К.О. ТРЕЙД-2000" ЕООД №07-РД-338-00 17.03.2017г.     №07-РД-338-01 26.03.2019г.
32 "НИМ БАТ" ЕООД №07-РД-356-00 16.03.2018г. №07-РД-356-01 28.03.2019г    
33 "ЕКОЛЕКТ" ЕООД №07-РД-366-00 25.06.2018г №07-РД-366-01 05.12.2019г    
34 ЕТ "Промишлени системи-Петър Христов" №07-РД-270-00 04.05.2015г. №07-РД-270-01 23.02.2016г.    
      №07-РД-270-02 20.07.2016г.    
      №07-РД-270-03 17.08.2016г.    
      №07-РД-270-04 21.09.2017г.    
      №07-РД-270-05 19.04.2019    
35 "ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ"АД №07-РД-313-00 16.09.2016г. №07-РД-313-01 02.12.2019г    
36 "ГОЛДЪН ХОЛЦ" ООД №07-РД-314-00 21.09.2016г.     №07-РД-314-01 31.07.2019г
37 "СКБ ТРАНС" ООД №07-РД-369-00 11.10.2018г №07-РД-369-01 02.05.2019г    
38  "БУЛЛЕС ГРУП" ООД №07-РД-373-00 30.01.2019г      
39  "Промишлени системи" ООД №07-РД-374-00 06.02.2019г      
40 "Тилия 2017"  ЕООД №07-РД-375-00 11.02.2019г    
41 "ПЕТЕКОФЛЕКС-ПЕФ" ООД №07-РД-376-00 14.02.2019г      
42 "Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД №07-РД-173-00 12.02.2013г. №07-РД-173-01 11.09.2013г.    
      №07-РД-173-02 21.03.2018г.    
      №07-РД-173-03 21.03.2019г.    
43 "СТЕФАНИ И ГАБИ" ЕООД №07-РД-377-00 25.03.2019г      
44 ЮНАЙТИД ПЛАСТИК" ООД №07-РД-378-00 03.04.2019г      
45 "ЕВКО 68" ЕООД №07-РД-379-00 23.05.2019г      
46 "ЕМ ЕС ТРАНС СТРОЙ" ЕООД №07-РД-380-00 12.06.2019г      
47 "АУС-Р" ЕООД №07-РД-381-00 18.06.2019г      
48 "РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ" ЕООД №07-РД-382-00 27.06.2019г №07-РД-382-01 15.11.2019г    
49 "ВЕЛИНТРЕЙД" ЕООД №07-РД-383-00 10.07.2019г      
50 "БУЛ РОС ГРУП" ЕООД №07-РД-325-00 13.12.2016г. №07-РД-325-01 18.04.2017г.    
      №07-РД-325-02 17.07.2019г.    
51 "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД №07-РД-384-00 05.08.2019г      
52 "НИКИ ПЕЛЕТС" ЕООД №07-РД-385-00 05.08.2019г      
53 "НАГИ ТРАНС 1" ЕООД №07-РД-386-00 08.08.2019г      
54 "ПЛАСТИК ПРОЦЕСИНГ" ЕООД №07-РД-387-00 09.08.2019г      
55 "ДАФ-ТРАНС" ООД №07-РД-388-00 16.09.2019г №07-РД-388-01 07.11.2019г.    
56 "ХЕНДЛЕР ГРУП ИМПОРТ" ЕООД №07-РД-389-00 18.09.2019г      
57 "ДАНТРАНС" ЕООД №07-РД-390-00 14.10.2019г      
58 "Дже-транс" ЕООД №07-РД-246-00 01.07.2014г. №07-РД-246-01 03.10.2014г.    
      №07-РД-246-02 14.11.2014г.    
      №07-РД-246-03 05.01.2015г.    
      №07-РД-246-04 07.01.2016г.    
      №07-РД-246-05 06.12.2017г.    
      №07-РД-246-06 16.10.2019г.    
59 "ПЪТСТРОЙ: ООД №07-РД-391-00 14.10.2019г      
60 "ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ" ЕООД №07-РД-392-00 28.10.2019г      
61 "ИНДЪСТРИ РЕСАЙКЛИНГ ГРУП" АД №07-РД-393-00 29.10.2019г      
62 "РИАЛ СТЕЙСТС" ЕООД №07-РД-394-00 15.11.2019г      
63 "ВИНЧИ ТРАНС" ЕООД №07-РД-395-00 10.12.2019г      
64 "ЕКОСИС" ЕООД №07-РД-396-00 12.12.2019г      

 

№ по ред Наименование на фирмата № на регистрационен документ Решение за изменение на решение Отказ от
издаване на
рег. документ
Решение за прекратяване
2018 г.
 1 "Репак груп" ООД №07-РД-142-00 24.10.2012г. №07-РД-142-01 04.06.2014г.    
      №07-РД-142-02 09.01.2015г.    
      №07-РД-142-03 12.11.2015г.    
      №07-РД-142-04 14.11.2016г.    
      №07-РД-142-05 29.05.2018г.    
 2 "ЕКОБУЛХАРТ" ЕООД №07-РД-144-00 24.10.2012г. №07-РД-144-01 05.01.2015г.    
      №07-РД-144-02 29.12.2015г.  
      №07-РД-144-03 22.07.2016г.    
      №07-РД-144-04 19.01.2017г.    
      №07-РД-144-05 02.01.2018г.    
      №07-РД-144-06 28.11.2018г.    
 3 "Метал комерс" ООД №07-РД-169-00 25.01.2013г. №07-РД-169-01 01.04.2014г.    
      №07-РД-169-02 14.07.2014г.    
      №07-РД-169-03 19.07.2017г.    
      №07-РД-169-04 03.08.2018г.    
      №07-РД-169-05 01.11.2018г    
 4 "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД №07-РД-173-00 12.02.2013г. №07-РД-173-01 11.09.2013г.     
      №07-РД-173-02 21.03.2018г.    
 5 "Брокс" ООД №07-РД-192-00 09.04.2013г. №07-РД-192-01 26.11.2018г.    
 6

Общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура"

№07-РД-193-00 09.04.2013г. №07-РД-193-01 25.11.2015г.    
      №07-РД-193-02 24.01.2018г.    
      №07-РД-193-03 18.05.2018г.    
7 "Ди ти ай" ООД №07-РД-198-00 10.05.2013г. №07-РД-198-01 04.07.2018г.    
8 "Еко-хидро-90" ООД №07-РД-201-00 05.06.2013г. №07-РД-201-01 08.02.2018г.    
9 "МЛ - България" АД №07-РД-203-00 17.06.2013г. №07-РД-203-01 21.05.2015г.    
      №07-РД-203-02 03.01.2018г.    
      №07-РД-203-03 05.04.2018г.    
10 "Еко пелет Велинград" ЕООД  №07-РД-218-00 14.10.2013г. №07-РД-218-01 20.04.2018г.    
11 "Еко енерджи мениджмънт" ООД №07-РД-226-00 19.12.2013г №07-РД-226-01 07.09.2018г.    
12 "Бунай" АД №07-РД-256-00 13.10.2014г. №07-РД-256-01 19.07.2018г.    
13 "Янис -Лупанов" ЕООД №07-РД-258-00 15.10.2014г. №07-РД-258-01 26.09.2018г.    
14 Брокс-2003" ООД №07-РД-273-00 21.05.2015г. №07-РД-273-01 23.06.2016г.    
      №07-РД-273-02 05.11.2018г.    
15 Община Ракитово №07-РД-276-00 04.06.2015г. №07-РД-276-01 09.03.2018г.    
16 "Биовет" АД №07-РД-280-00 23.06.2015г. №07-РД-280-01 11.08.2017г.    
      №07-РД-280-02 26.06.2018г.    
      №07-РД-280-03 18.07.2018г.    
17 ОП "Чистота" - гр.Панагюрище №07-РД-295-00 21.01.2016г. №07-РД-295-01 10.04.2017г.    
      №07-РД-295-02 13.02.2018г.    
18 ET "ГАМА БИЛД - БОРИС МАЛЧЕВ" №07-РД-324-00 08.12.2016г.     №07-РД-324-01 17.01.2018г.
19 "Транстети" ЕООД №07-РД-232-00 20.02.2014г. №07-РД-232-01 04.04.2018г.    
20 "Карго инвест БГ" ЕООД №07-РД-301-00 31.03.2016г. №07-РД-301-01 23.01.2017г.    
      №07-РД-301-02 28.05.2018г.    
      №07-РД-301-03 06.11.2018г.    
21 "РОДОПИ" АД №07-РД-346-00 17.08.2017г. №07-РД-346-01 12.06.2018г.     
22 "АНИ СТИЛ 2015" ЕООД №07-РД-348-00 31.08.2017г №07-РД-348-01 03.07.2018г.     
23  "ФЮЧЪР ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 2020" ЕООД №07-РД-350-00 04.01.2018г.       
24 "ФЮЧЪР ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 2020" ЕООД №07-РД-351-00 04.01.2018г.      
25 ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО №07-РД-352-00 15.01.2018г.      
26 "НИКОЛЕТТИ" АД №07-РД-353-00 23.01.2018г.      
27 ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ" АД №07-РД-354-00 13.02.2018г.      
28 ЕТ "МУРАД-9-ИСМАИЛ МУРАД" №07-РД-355-00 27.02.2018г.      
29 "НИМ БАТ" ЕООД №07-РД-356-00 16.03.2018г.      
30 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК №07-РД-357-00 23.03.2018г.      
31 "ЧОЛАКОВ-ТРАНС" ЕООД №07-РД-358-00 02.04.2018г.      
32 "СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД  №07-РД-359-00 02.04.2018г.  №07-РД-359-01 17.04.2018г.     
      №07-РД-359-02 29.11.2018г.    
33 "МЕТО-МЕТАЛ" ЕООД №07-РД-360-00 08.05.2018г.       
34 "ТАТАРИ 2" ЕООД №07-РД-361-00 17.05.2018г.       
35 "ТАТАР ТРАНС" ЕООД №07-РД-362-00 23.05.2018г.      
36 "АКВАМОНТ" ООД №07-РД-363-00 28.05.2018г      
37 "РОДОПИ" АД №07-РД-364-00 12.06.2018г      
38 "РЬОФИКС" ЕООД №07-РД-365-00 25.06.2018г      
39 "ЕКОЛЕКТ" ЕООД №07-РД-366-00 25.06.2018г      
40 "ПРИРОДА ВУУД" ЕООД №07-РД-367-00 19.07.2018г      
41 ОБЩИНА СЪРНИЦА №07-РД-368-00 25.09.2018г      
42 "СКБ ТРАНС" ООД №07-РД-369-00 11.10.2018г      
43 "КОЛОРАДО-АБЦ" ЕООД №07-РД-370-00 17.10.2018г      
44 "ВЕ-ЛОГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД     №07-РД-371-00 07.11.2018г  
45 "ПАМИ 2" ООД №07-РД-372-00 19.11.2018г      

 

 

№ по ред Наименование на фирмата № на регистрационен документ Решение за изменение на решение Отказ от
            издаване на
            рег. документ
Решение за прекратяване
2017 г.
 1 "Репак груп" ООД №07-РД-03-00 28.09.2012г.
            по чл.78
№07-РД-139-00 28.09.2012г.
            на основание чл.62 ал.2 от АПК
   
      №07-РД-139-01 04.06.2014г.    
    №07-РД-142-00 24.10.2012г. №07-РД-142-01 04.06.2014г.    
      №07-РД-139-02 29.12.2014г.   №07-РД-139-03 19.01.2017г.
 2 "ЕКОБУЛХАРТ" ЕООД №07-РД-144-00 24.10.2012г. №07-РД-144-01 05.01.2015г.    
      №07-РД-144-02 29.12.2015г.    
      №07-РД-144-03 22.07.2016г.    
      №07-РД-144-04 19.01.2017г.    
 3 ЕКО ПЕЛЕТ ВЕЛИНГРАД“ ЕООД №07-РД-145-00 26.10.2012г. №07-РД-145-01 02.06.2015г.    
      №07-РД-145-02 03.02.2017г.    
 4 „ТУЖИТРАНС“ ЕООД №07-РД-154-00 12.12.2012г. №07-РД-154-01 22.04.2015г.    
      №07-РД-154-02 16.09.2016г.    
      №07-РД-154-03 03.08.2017г.    
 5 "Метал комерс" ООД №07-РД-169-00 25.01.2013г. №07-РД-169-01 01.04.2014г.    
      №07-РД-169-02 14.07.2014г.    
      №07-РД-169-03 19.07.2017г.    
 6 "ПМБ Индъстрис" ООД №07-РД-176-00 21.02.2013г.  №07-РД-176-01 15.01.2014г.    
      №07-РД-176-02 08.08.2017г.    
      №07-РД-176-03 06.12.2017г.    
 7 "Булхарт" ООД №07-РД-178-00 28.02.2013г. №07-РД-178-01 28.01.2015г.    
      №07-РД-178-02 18.05.2015г.    
      №07-РД-178-03 24.04.2017г.    
 8 "Лагеко" ЕООД №07-РД-187-00 19.03.2013г. №07-РД-187-01 09.02.2015г.    
      №07-РД-187-02 20.10.2017г.    
 9 ЕТ "Пламбой груп" ООД №07-РД-191-00 03.04.2013г.  №07-РД-191-01 19.02.2015г.    
      №07-РД-191-02 15.02.2017г.    
10 "Инжстройинженеринг" ЕООД №07-РД-219-00 01.11.2013г.     №07-РД-219-01 28.12.2017г.
11  "Дже-транс" ЕООД №07-РД-246-00 01.07.2014г. №07-РД-246-01 03.10.2014г.     
      №07-РД-246-02 14.11.2014г.    
      №07-РД-246-03 05.01.2015г.    
      №07-РД-246-04 07.01.2016г.    
      №07-РД-246-05 06.12.2017г.    
12 Община Пещера №07-РД-268-00 18.03.2015г. №07-РД-268-01 20.07.2015г.    №07-РД-268-02 19.01.2017г.
13 ЕТ "Промишлени системи-Петър Христов"  №07-РД-270-00 04.05.2015г.  №07-РД-270-01 23.02.2016г.     
      №07-РД-270-02 20.07.2016г.    
      №07-РД-270-03 17.08.2016г.    
      №07-РД-270-04 21.09.2017г.    
14 "Галактика" ООД №07-РД-272-00 05.05.2015г. №07-РД-272-01 18.05.2017г.    
15 "Биовет" АД №07-РД-280-00 23.06.2015г. №07-РД-280-01 11.08.2017г.    
16 "Екоинвест" ЕООД №07-РД-282-00 13.07.2015г.     №07-РД-282-01 13.11.2017г.
17 "Велилес" ЕООД №07-РД-288-00 14.08.2015г. №07-РД-288-01 06.07.2017г.    
18 ОП "Чистота" - гр.Панагюрище №07-РД-295-00 21.01.2016г. №07-РД-295-01 10.04.2017г.    
19 "Карго инвест БГ" ЕООД №07-РД-301-00 31.03.2016г. №07-РД-301-01 23.01.2017г.    
20 Карскат" ЕООД №07-РД-309-00 10.08.2016г. №07-РД-309-01 02.10.2017г.    
21 ЕТ "СЕАНС-МАРИЯ КАЛПАЗАНОВА"  №07-РД-320-00 23.11.2016г. №07-РД-320-01 24.07.2017г.    
22 "БУЛ РОС ГРУП" ЕООД №07-РД-325-00 13.12.2016г. №07-РД-325-01 18.04.2017г.    
23 ЕТ "БУК ИСМАИЛ СААТЧЪ" №07-РД-328-00 04.01.2017г.      
24 "ЕВРОТЕКС ТРЕЙДИНГ" ООД №07-РД-329-00 05.01.2017г.      
25 "ВАСКО-ТРАНС" ООД №07-РД-330-00 06.01.2017г.      
26 "БАШЕВ 09" ЕООД     №07-РД-331-00 23.01.2017г.  
27 "ЯНА" АД №07-РД-332-00 31.01.2017г.      
28 ЕТ "АКЧИ-АКЧАЙ МУРАДОВ" №07-РД-333-00 07.02.2017г.      
29 "ПЛАМБОЙ ТРАНС" ЕООД №07-РД-334-00 13.02.2017г.      
30 "ЕВРОТЕКС ТРЕЙДИНГ" ООД №07-РД-335-00 15.02.2017г.      
31 "ИВАМИТ" ЕООД №07-РД-336-00 15.02.2017г.      
32 "СОФАЛУКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД №07-РД-337-00 16.03.2017г.      
33 "В.Е.К.О. ТРЕЙД-2000" ЕООД №07-РД-338-00 17.03.2017г.      
34 "МАКС ТРЕЙД 2014" ООД №07-РД-339-00 30.05.2017г.      
35 "ВВС ЛЕС 88" ЕООД №07-РД-340-00 13.06.2017г.      
36 "ВВС" ООД №07-РД-341-00 13.06.2017г.      
37 "КАРА ТРАНС 8" ЕООД №07-РД-342-00 06.07.2017г.      
38 "ХЕБЪРСТРОЙ" ООД №07-РД-343-00 13.07.2017г.      
39 "ОБЩИНСКИ ИМОТИ БЕЛОВО" ЕООД №07-РД-344-00 25.07.2017г.      
40 "АГРОТРОН 1310" ЕООД №07-РД-345-00 16.08.2017г.      
41 "РОДОПИ" АД №07-РД-346-00 17.08.2017г.      
42 "БАЛКАН РАЙС" ООД №07-РД-347-00 29.08.2017г.      
43 "АНИ СТИЛ 2015" ЕООД №07-РД-348-00 31.08.2017г      
44 "ОРЕШАКА-В.Х." ЕООД №07-РД-349-00 10.11.2017г      

 

 

 

 

№ по ред Наименование на фирмата № на регистрационен документ Решение за изменение на решение Отказ от
издаване на
рег. документ
Решение за прекратяване
2016 г.
 1 "Репак груп" ООД №07-РД-142-00 24.10.2012г. №07-РД-142-01 04.06.2014г.    
      №07-РД-142-02 09.01.2015г.    
      №07-РД-142-03 12.11.2015г.    
      №07-РД-142-04 14.11.2016г.    
 2 "ЕКОБУЛХАРТ" ЕООД №07-РД-144-00 24.10.2012г. №07-РД-144-01 05.01.2015г.    
      №07-РД-144-02 29.12.2015г.    
      №07-РД-144-03 22.07.2016г.    
 3 „ТУЖИТРАНС“ ЕООД №07-РД-154-00 12.12.2012г. №07-РД-154-01 22.04.2015г.    
      №07-РД-154-02 16.09.2016г.    
 4 ЕТ "КОС ХОЛ - Костадин Холянков"  №07-РД-210-00 24.09.2013г. №07-РД-210-01 09.05.2016г.    
 5 "Тория-08" ООД №07-РД-215-00 11.10.2013г. №07-РД-215-01 19.04.2016г.    
 6 "Балкант" ЕООД №07-РД-225-00 18.12.2013г №07-РД-225-01 24.10.2016г.    
 7 "Брокс" ООД №07-РД-229-00 17.01.2014г.     №07-РД-229-01 08.08.2016г.
 8 "Реал-М" ЕООД №07-РД-238-00 30.04.2014г.     №07-РД-238-01 18.11.2016г.
 9 ЕТ "Дафо-Трендафил Дойкин" №07-РД-239-00 07.05.2014г.     №07-РД-239-01 12.10.2016г.
10 "В и П - 2010" ООД №07-РД-241-00 19.05.2014г. №07-РД-241-01 20.01.2016г.    
11 "Пром агро трейд 68" ЕООД №07-РД-242-00 26.05.2014г. №07-РД-242-01 10.03.2016г.    
12 "Ади транс 2010" ЕООД №07-РД-243-00 11.06.2014г. №07-РД-243-01 17.03.2015г.    
      №07-РД-243-02 16.12.2016г.    
13 "Дже-транс" ЕООД №07-РД-246-00 01.07.2014г. №07-РД-246-01 03.10.2014г.     
      №07-РД-246-02 14.11.2014г.  
      №07-РД-246-03 05.01.2015г.    
      №07-РД-246-04 07.01.2016г.    
14 "Авангард престиж" ЕООД №07-РД-250-00 30.07.2014г.     №07-РД-250-01 26.07.2016г.
15 "Петров и син 2014" ЕООД №07-РД-259-00 22.10.2014г. №07-РД-259-01 08.07.2016г.    
16 Община Брацигово №07-РД-261-00 02.12.2014г. №07-РД-261-01 14.06.2016г.    
17 "Велпак 84 БГ" ЕООД №07-РД-264-00 05.01.2015г. №07-РД-264-01 11.08.2016г.    
18 "Велпак 84 БГ" ЕООД №07-РД-266-00 10.02.2015г. №07-РД-266-01 12.08.2016г    
19 "Диамант метълс - 74" ЕООД №07-РД-269-00 26.03.2015г. №07-РД-269-01 20.09.2016г    
20 ЕТ "Промишлени системи-Петър Христов" №07-РД-270-00 04.05.2015г. №07-РД-270-01 23.02.2016г.    
      №07-РД-270-02 20.07.2016г.    
      №07-РД-270-03 17.08.2016г.    
21 Брокс-2003" ООД  №07-РД-273-00 21.05.2015г. №07-РД-273-01 23.06.2016г.    
22 "Джи Ем Кей" ООД №07-РД-292-00 20.11.2015г. №07-РД-292-01 14.10.2016г.     
23 ЕТ "Георги Карагьозов" №07-РД-294-00 21.01.2016г.      
24 ОП "Чистота" - гр.Панагюрище №07-РД-295-00 21.01.2016г.      
25 "Корект - 2003" ООД №07-РД-296-00 24.02.2016г.      
26 ЕТ "Георги Тумбев - Ники" №07-РД-297-00 18.02.2016г.      
27 "Шоптранс" ЕООД №07-РД-298-00 25.02.2016г.      
28 "Симакс транспорт" ЕООД №07-РД-299-00 25.02.2016г.      
29 "Мармика" ЕООД №07-РД-300-00 18.03.2016г.      
30 "Карго инвест БГ" ЕООД №07-РД-301-00 31.03.2016г.      
31 "Роан 2012" ЕООД №07-РД-302-00 04.05.2016г.      
32 "Формула-7" ЕООД №07-РД-303-00 21.06.2016г.      
33 "Дарлинг 2015" ЕООД №07-РД-304-00 24.06.2016г.      
34 "Гама-еко" ООД №07-РД-305-00 20.07.2016г. №07-РД-305-01 16.11.2016г.    
35 "Кератек груп" ЕООД №07-РД-306-00 27.07.2016г.      
36 "Мегастарт 74" ЕООД №07-РД-307-00 02.08.2016г.      
37 "Палисандър" ООД №07-РД-308-00 09.08.2016г.      
38 Карскат" ЕООД №07-РД-309-00 10.08.2016г.      
39 "Алекса-69" ЕООД  №07-РД-310-00 24.08.2016г.       
40 "Демакс 69" ЕООД №07-РД-311-00 12.09.2016г.      
41 "М и В ТРАНС" ЕООД №07-РД-312-00 13.09.2016г.      
42 "ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ"АД №07-РД-313-00 16.09.2016г.      
43 "ГОЛДЪН ХОЛЦ" ООД №07-РД-314-00 21.09.2016г.      
44 "В.Г.ГРУП" ООД №07-РД-315-00 26.09.2016г.      
45 "МАРМИКА" ЕООД №07-РД-316-00 10.11.2016г.      
46 "БАШЕВ 09" ЕООД №07-РД-317-00 21.11.2016г.      
47 "ФАСТ ЛОГИСТИКС" ЕООД №07-РД-318-00 21.11.2016г.      
48 "ВАЛЕТО-80" ЕООД №07-РД-319-00 22.11.2016г.      
49 ЕТ "СЕАНС-МАРИЯ КАЛПАЗАНОВА"  №07-РД-320-00 23.11.2016г.      
50 "С.Р.КАСЪКЛИЕВ" ООД №07-РД-321-00 23.11.2016г.      
51 "ФЕЙЗАЛ" ЕООД №07-РД-322-00 05.12.2016г.      
52 "Водоснабдяване и канализация-П" ЕООД №07-РД-323-00 08.12.2016г.      
53 ET "ГАМА БИЛД - БОРИС МАЛЧЕВ" №07-РД-324-00 08.12.2016г.      
54 "БУЛ РОС ГРУП" ЕООД №07-РД-325-00 13.12.2016г.      
55 "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД №07-РД-326-00 16.12.2016г.      
56 "Водоснабдяване, канализация и строителство" ЕООД №07-РД-327-00 16.12.2016г.      

 

 

№ по ред Наименование на фирмата № на регистрационен документ Решение за изменение на решение Отказ от
издаване на
рег. документ
Решение за прекратяване
2015 г.
 1 "Репак груп" ООД №07-РД-142-00 24.10.2012г. №07-РД-142-01 04.06.2014г.    
      №07-РД-142-02 09.01.2015г.    
      №07-РД-142-03 12.11.2015г.    
 2 „ЕКОБУЛХАРТ“ ЕООД №07-РД-144-00 24.10.2012г. №07-РД-144-01 05.01.2015г.    
      №07-РД-144-02 29.12.2015г.    
 3 ЕКО ПЕЛЕТ ВЕЛИНГРАД“ ЕООД №07-РД-145-00 26.10.2012г. №07-РД-145-01 02.06.2015г.    
 4 „ТУЖИТРАНС“ ЕООД №07-РД-154-00 12.12.2012г. №07-РД-154-01 22.04.2015г.    
 5 „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД №07-РД-161-00 21.12.2012г.     №07-РД-161-01 29.04.2015г.
 6 "Ферометълс" ЕООД №07-РД-165-00 16.01.2013г. №07-РД-165-01 04.07.2013г.    
      №07-РД-165-02 28.12.2015г.    
 7 "Трансметал" ЕООД №07-РД-171-00 08.02.2013г. №07-РД-171-01 16.01.2015г.    
      №07-РД-171-02 28.07.2015г.    
 8 "Торков" ЕООД №07-РД-172-00 11.02.2013г. №07-РД-172-01 14.03.2013г.    
      №07-РД-172-02 16.03.2015г.    
 9 "Пласттрейд" ЕООД №07-РД-177-00 27.02.2013г. №07-РД-177-01 21.10.2013г.   №07-РД-177-02 17.12.2015г
10 "Булхарт" ООД №07-РД-178-00 28.02.2013г. №07-РД-178-01 28.01.2015г.    
      №07-РД-178-02 18.05.2015г.    
11 "Булхарт" ООД  №07-РД-181-00 08.03.2013г.  №07-РД-181-01 03.07.2013г.    
      №07-РД-181-02 28.01.2015г.    
12 "Лагеко" ЕООД №07-РД-187-00 19.03.2013г. №07-РД-187-01 09.02.2015г.    
13 ЕТ "Пламбой-Бойко Младенов" №07-РД-190-00 03.04.2013г. №07-РД-190-01 11.02.2015г.    
14 "Пламбой груп" ООД №07-РД-191-00 03.04.2013г.  №07-РД-191-01 19.02.2015г.    
15 Общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура №07-РД-193-00 09.04.2013г. №07-РД-193-01 25.11.2015г.    
16 "Алеко експрес груп" ООД №07-РД-196-00 29.04.2013г. №07-РД-196-01 27.01.2015г.    
17 "МЛ - България" АД №07-РД-203-00 17.06.2013г. №07-РД-203-01 21.05.2015г.    
18 "Ти Ен Ес" ООД №07-РД-205-00 01.07.2013г.  №07-РД-205-01 26.02.2015г.    
19 "Скорпион Ойл" ООД №07-РД-208-00 19.08.2013г. №07-РД-208-01 06.08.2015г.    
20 "ПИМО-СВ" ООД №07-РД-209-00 12.09.2013г. №07-РД-209-01 04.12.2015г.    
21 "Велипак" ООД №07-РД-213-00 01.10.2013г.  №07-РД-213-01 03.02.2014г.   №07-РД-213-02 20.04.2015г.
22 "Ади транс 2010" ЕООД №07-РД-243-00 11.06.2014г. №07-РД-243-01 17.03.2015г.    
23 "Жери" ЕООД №07-РД-244-00 13.06.2014г. №07-РД-244-01 07.05.2015г.    
24  "Дже-транс" ЕООД №07-РД-246-00 01.07.2014г.  №07-РД-246-01 03.10.2014г.     
      №07-РД-246-02 14.11.2014г.    
      №07-РД-246-03 05.01.2015г.    
25 "Лукс метал 2010" ЕООД №07-РД-253-00 18.08.2014г. №07-РД-253-01 20.10.2014г.   №07-РД-253-02 16.06.2015г.
26 "Велпак 84 БГ" ЕООД №07-РД-264-00 05.01.2015г.      
27 "Валди_Еко" ЕООД №07-РД-265-00 23.01.2015г.      
28 "Велпак 84 БГ" ЕООД №07-РД-266-00 10.02.2015г.      
29 "ФФ Юръп груп" ЕООД №07-РД-267-00 26.02.2015г.      
30 Община Пещера №07-РД-268-00 18.03.2015г. №07-РД-268-01 20.07.2015г.     
31 "Диамант метълс - 74" ЕООД №07-РД-269-00 26.03.2015г.      
32 ЕТ "Промишлени системи-Петър Христов" №07-РД-270-00 04.05.2015г.      
33 "Вам логистикс" ООД №07-РД-271-00 04.05.2015г.      
34 "Галактика" ООД №07-РД-272-00 05.05.2015г.      
35 "Брокс-2003" ООД  №07-РД-273-00 21.05.2015г.      
36 "Рижко" ООД №07-РД-274-00 02.06.2015г.      
37 "Харт-Бул 2014" ЕООД №07-РД-275-00 03.06.2015г.      
38 Община Ракитово №07-РД-276-00 04.06.2015г.      
39 "Заводски строежи-ПС-Пазарджик" ЕАД №07-РД-277-00 16.06.2015г.      
40 ЕТ "Партов-Ресми Онбашиев" №07-РД-278-00 17.06.2015г.      
41 "Дилл Транс" ЕООД №07-РД-279-00 19.06.2015г.      
42 "Биовет" АД №07-РД-280-00 23.06.2015г.      
43 "Комнекс" ЕООД №07-РД-281-00 13.07.2015г.      
44 "Екоинвест" ЕООД №07-РД-282-00 13.07.2015г.      
45 ЕТ "Георги Петров-Евик Транс" №07-РД-283-00 20.07.2015г.      
46 ЕТ "Релакс-ДХ" - Димитър Попчев №07-РД-284-00 27.07.2015г.      
47 "Христов" ЕООД №07-РД-285-00 03.08.2015г.      
48 "Беса валей уайнъри" ЕООД №07-РД-286-00 05.08.2015г.      
49 ЕТ "Павел Дойкин"  №07-РД-287-00 10.08.2015г.      
50 "Велилес" ЕООД №07-РД-288-00 14.08.2015г.      
51 "Тракия-сепариране и рециклиране" ЕООД №07-РД-289-00 21.08.2015г.      
52 "Марица олио" АД №07-РД-290-00 15.09.2015г.      
53 "Пътстрой" ООД №07-РД-291-00 24.09.2015г.      
54 "Джи Ем Кей" ООД №07-РД-292-00 20.11.2015г.      
55 Община Стрелча №07-РД-293-00 23.12.2015г.      

 

№ по ред Наименование на фирмата № на регистрационен документ Решение за изменение на решение Отказ от
издаване на
рег. документ
Решение за прекратяване
2014 г.
1 „БУЛХИТ“ ЕООД №07-РД-01-00 14.09.2012г.
по чл.78 от ЗУО
№07-РД-137-00 14.09.2012г.
на основание чл.62 ал.2 от АПК
   
      №07-РД-137-01 20.10.2014г.    
2 "Репак груп" ООД №07-РД-03-00 28.09.2012г.
по чл.78
№07-РД-139-00 28.09.2012г.
на основание чл.62 ал.2 от АПК
   
      №07-РД-139-01 04.06.2014г.    
    №07-РД-142-00 24.10.2012г. №07-РД-142-01 04.06.2014г.    
      №07-РД-139-02 29.12.2014г.    
3 "ЕКО БИО КАЛОР" ЕООД №07-РД-148-00 09.11.2012г.     №07-РД-148-01 27.11.2014г.
4 ЕТ „СТЕЛЛА-97-СТЕЛА ВАСИЛЕВА“ №07-РД-151-00 20.11.2012г.     №07-РД-151-01 27.10.2014г.
5 "ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ“ ООД №07-РД-153-00 07.12.2012г.      №07-РД-153-01 19.06.2014г.
6 "Еко калор" ЕООД №07-РД-155-00 13.12.2012г.     №07-РД-155-01 25.04.2014г.
7 "ЕКО БИО КАЛОР" ЕООД №07-РД-156-00 13.12.2012г.     №07-РД-156-01 27.11.2014г.
 
8 "ЕКО ЮНАЙТЕД" ООД №07-РД-157-00 22.11.2012г. №07-РД-157-01 01.04.2014г.    
9 "Метал комерс" ООД №07-РД-169-00 25.01.2013г. №07-РД-169-01 01.04.2014г.    
      №07-РД-169-02 14.07.2014г.    
10 "ПМБ Индъстрис" ООД №07-РД-176-00 21.02.2013г.  №07-РД-176-01 15.01.2014г.    
11 "Уни-пласт" ООД №07-РД-202-00 10.06.2013г. №07-РД-202-01 29.12.2014г.    
12 "Еко Тан" ЕООД №07-РД-211-00 26.09.2013г.     №07-РД-211-01 28.04.2014г.
13 "Синсинати" ЕООД №07-РД-222-00 18.11.2013г. №07-РД-222-01 03.09.2014г.    
14 "Никели Герджиков" ЕООД №07-РД-227-00 30.12.2013г №07-РД-227-01 07.11.2014г.    
15 "Оранжерии Гимел" АД №07-РД-228-00 16.01.2014г. №07-РД-228-01 11.08.2014г.    
16 "Брокс" ООД №07-РД-229-00 17.01.2014г.      
17 "Велипак" ООД №07-РД-213-00 01.10.2013г.  №07-РД-213-01 03.02.2014г.    
18 "Прайвет" ЕООД №07-РД-230-00 17.02.2014г.      
19 "Кичуков и синове" ЕООД №07-РД-231-00 18.02.2014г.      
20 "Транстети" ЕООД №07-РД-232-00 20.02.2014г.      
21 "Велилес" ЕООД №07-РД-233-00 21.02.2014г.       
22 "Памексвин" ООД     №07-РД-234-00 04.03.2014г.    
23 "Кичуков и синове" ЕООД №07-РД-235-00 06.03.2014г.      
24 "Стефани" ЕООД №07-РД-236-00 18.03.2014г.      
25 "Кабакчиев" ЕООД №07-РД-237-00 07.04.2014г.      
26 "Реал-М" ЕООД №07-РД-238-00 30.04.2014г.      
27 ЕТ "Дафо-Трендафил Дойкин" №07-РД-239-00 07.05.2014г.      
28 "Завод за хартия-Белово" АД №07-РД-240-00 14.05.2014г.      
29 "В и П - 2010" ООД №07-РД-241-00 19.05.2014г.      
30 "Пром агро трейд 68" ЕООД №07-РД-242-00 26.05.2014г.      
31 "Ади транс 2010" ЕООД №07-РД-243-00 11.06.2014г.      
32 "Жери" ЕООД №07-РД-244-00 13.06.2014г.      
33 "Палети БГ" ЕООД №07-РД-245-00 18.06.2014г. №07-РД-245-01 27.10.2014г.    
34 "Дже-транс" ЕООД №07-РД-246-00 01.07.2014г. №07-РД-246-01 03.10.2014г.    
      №07-РД-246-02 14.11.2014г.    
35 "МАГИ - Д" ЕООД №07-РД-247-00 11.07.2014г.      
36 "Симакс" ООД №07-РД-248-00 21.07.2014г.      
37 "Еко пласт стийл" ЕООД №07-РД-249-00 28.07.2014г.      
38 "Авангард престиж" ЕООД №07-РД-250-00 30.07.2014г.      
39 ЕТ "Шанс АТ - Атанас Байлов" №07-РД-251-00 31.07.2014г.      
40 ЕТ "Запринка Ибушева" №07-РД-252-00 31.07.2014г.      
41 "Лукс метал 2010" ЕООД №07-РД-253-00 18.08.2014г.  №07-РД-253-01 20.10.2014г.    
42 "Бул лес 777" ЕООД №07-РД-254-00 20.08.2014г.      
43 "БГ Хаус" ЕООД №07-РД-255-00 08.09.2014г.      
44 "Бунай" АД №07-РД-256-00 13.10.2014г.      
45 "Янис -Лупанов" ЕООД №07-РД-257-00 15.10.2014г.      
46 Янис -Лупанов" ЕООД №07-РД-258-00 15.10.2014г.      
47 "Петров и син 2014" ЕООД №07-РД-259-00 22.10.2014г.      
48 "Као-техникс" ООД №07-РД-260-00 07.11.2014г.      
49 община Брацигово №07-РД-261-00 02.12.2014г.      
50 "Стела 97 Велинград" №07-РД-262-00 02.12.2014г.      
51 "Братя Пашкулеви" ООД №07-РД-263-00 22.12.2014г.      

  

 

№ по ред Наименование на фирмата № на регистрационен документ Решение за изменение на решение Отказ от
издаване на
рег. документ
Решение за прекратяване
2013 г.
  "Фен 2004" ЕООД       №07-РД-090-01 07.10.2013г.
1 "ВИП Трейд" ЕООД       №07-РД-096-01 03.01.2013г.
2 "Мега Експрес" ЕООД       №07-РД-097-01 03.01.2013г.
3 ЕТ “Никели- Николай Герджиков“   №07-РД-138-02 16.01.2013г.    
4 "Приматекс" ЕООД №07-РД-159-00 05.12.2012г.      
5 "Интер-Машинекс" ООД №07-РД-162-00 03.01.2013г.      
6 "А и К" ООД №07-РД-163-00 03.01.2013г.      
7 "Сокола" АД     №07-РД-164-00 15.01.2013г.  
8 "Ферометълс" ЕООД №07-РД-165-00 16.01.2013г. №07-РД-165-01 04.07.2013г.    
9 "Елинорд-Металс" ЕООД №07-РД-166-00 16.01.2013г.      
10 "АЙ ТИ ЕН" ЕООД     №07-РД-167-00 18.12.2012г.  
11 "БУЛПЕЛЕТ" ООД     №07-РД-168-00 18.12.2012г.  
12 "Метал комерс" ООД №07-РД-169-00 25.01.2013г.      
13 "ЖЕРИ" ЕООД №07-РД-170-00 06.02.2013г.      
14 "Трансметал" ЕООД №07-РД-171-00 08.02.2013г.      
15 "Торков" ЕООД №07-РД-172-00 11.02.2013г. №07-РД-172-01 14.03.2013г.    
16 "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД №07-РД-173-00 12.02.2013г. №07-РД-173-01 11.09.2013г.     
17 "Вибс-Кръстеви" ООД     №07-РД-174-00 12.02.2013г.  
18 "Водоснабдяване и канализация - в ликвидация" ЕООД - в ликвидация №07-РД-175-00 14.02.2013г.      
19 "ПМБ Индъстрис" ООД №07-РД-176-00 21.02.2013г.      
20 "Пласттрейд" ЕООД №07-РД-177-00 27.02.2013г. №07-РД-177-01 21.10.2013г.    
21 "Булхарт" ООД №07-РД-178-00 28.02.2013г.      
22  ЕТ "Янис-96-Стоян Лупанов"       №07-РД-047-01 01.03.2013г.
23 "БУЛ-ЛЕС" ЕООД №07-РД-179-00 04.03.2013г.      
24  "Мет-транс" ЕООД  №07-РД-180-00 06.03.2013г.      
25  "Булхарт" ООД  №07-РД-181-00 08.03.2013г.  №07-РД-181-01 03.07.2013г.    
26  "Братя Коцеви" ООД №07-РД-182-00 11.03.2013г.       
27  "Глобал лес" ЕООД №07-РД-183-00 11.03.2013г.       
28  ЕТ "Любомир Петков-Найс-Мая Петкова" №07-РД-185-00 14.03.2013г.      
29 "Шнепс" ООД №07-РД-186-00 14.03.2013г.      
30 "Лагеко" ЕООД №07-РД-187-00 19.03.2013г.      
31 "Ай-Ти-Ен" ЕООД №07-РД-188-00 29.03.2013г.      
32 "Ивела транс" ЕООД №07-РД-189-00 29.03.2013г.      
33 ЕТ "Пламбой-Бойко Младенов"  №07-РД-190-00 03.04.2013г.      
34 "Пламбой груп" ООД №07-РД-191-00 03.04.2013г.       
35 "Брокс" ООД №07-РД-192-00 09.04.2013г.      
36

Общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура

№07-РД-193-00 09.04.2013г.      
37 ЕТ "Детелина Христоскова" №07-РД-195-00 24.04.2013г.      
38 "Алеко експрес груп" ООД №07-РД-196-00 29.04.2013г.      
39 ЕТ "Дималюни - Димитър Спасов" №07-РД-197-00 30.04.2013г.      
40 "Ди ти ай" ООД №07-РД-198-00 10.05.2013г.      
41 "Ханза-50" ЕООД №07-РД-199-00 18.05.2013г.      
42 "Найс-КТ"  ООД №07-РД-200-00 05.06.2013г.      
43 "Еко-хидро-90" ООД №07-РД-201-00 05.06.2013г.      
44 "Уни-пласт" ООД №07-РД-202-00 10.06.2013г.      
45 "МЛ - България" АД №07-РД-203-00 17.06.2013г.      
46 "Хмела-Велинград" АД №07-РД-204-00 21.06.2013г.      
47 "Ти Ен Ес" ООД  №07-РД-205-00 01.07.2013г.       
48  "Ростер" ООД №07-РД-206-00 11.07.2013г.      
49 "Найс-КТ" ООД №07-РД-207-00 19.07.2013г.      
50 "Скорпион Ойл" ООД №07-РД-208-00 19.08.2013г.      
51 "Пимо-СВ" ООД №07-РД-209-00 12.09.2013г.      
52 ЕТ "КОС ХОЛ - Костадин Холянков"  №07-РД-210-00 24.09.2013г.      
53 "Еко Тан" ЕООД №07-РД-211-00 26.09.2013г.      
54 "Итад" ЕООД №07-РД-212-00 30.09.2013г.      
55 "Велипак" ООД №07-РД-213-00 01.10.2013г.      
56 "Бунай" АД №07-РД-214-00 04.10.2013г.      
57 "Тория-08" ООД №07-РД-215-00 11.10.2013г.      
58 "Тория-08" ООД №07-РД-216-00 14.10.2013г.      
59 "Дебора-инвест" ООД №07-РД-217-00 14.10.2013г.      
60 "Еко пелет Велинград" ЕООД  №07-РД-218-00 14.10.2013г.      
61 "Инжстройинженеринг" ЕООД №07-РД-219-00 01.11.2013г.      
62 ЕТ "Кожари-Димитър Тодоров"  №07-РД-220-00 01.11.2013г.      
63 "БМД-Биджеви" ООД №07-РД-221-00 13.11.2013г.      
64 "Синсинати" ЕООД №07-РД-222-00 18.11.2013г.      
65 "Скалмекс" ООД №07-РД-223-00 25.11.2013г.      
66 "Хебърстрой" ООД №07-РД-224-00 10.12.2013г      
67 "Балкант" ЕООД №07-РД-225-00 18.12.2013г      
68 "Еко енерджи мениджмънт" ООД №07-РД-226-00 19.12.2013г      
69 "Никели Герджиков" ЕООД №07-РД-227-00 30.12.2013г      
 
№ по ред Наименование на фирмата № на регистрационен документ Решение за изменение на решение Отказ от издаване на рег. документ Решение за прекратяване
2012 г.
1 „БУЛХИТ“ ЕООД №07-РД-01-00 14.09.2012г.
по чл.78 от ЗУО
№07-РД-137-00 14.09.2012г.
на основание чл.62 ал.2 от АПК
   
2 ЕТ “Никели- Николай Герджиков“ №07-РД-02-00 21.09.2012г.
по чл.78
№07-РД-138-00 21.09.2012г.
на основание чл.62 ал.2 от АПК
№07-РД-138-01 27.12.2012г.
   
3 “Репак груп“ ООД №07-РД-03-00 28.09.2012г.
по чл.78
№07-РД-139-00 28.09.2012г.
на основание чл.62 ал.2 от АПК
   
4 „БАЛКАНКА“ ЕООД №07-РД-140-00 15.10.2012г.      
5 „БАЛКАНКА“ ЕООД №07-РД-141-00 15.10.2012г.      
6 “Репак груп“ ООД №07-РД-142-00 24.10.2012г.      
7 ЕТ „МЕЧО-КРАСИМИРА НИКОЛОВА“ №07-РД-143-00 24.10.2012г.      
8 „ЕКОБУЛХАРТ“ ЕООД №07-РД-144-00 24.10.2012г.      
9 „ЕКО ПЕЛЕТ ВЕЛИНГРАД“ ЕООД №07-РД-145-00 26.10.2012г.      
10 „БКС 1 - БЕЛОВО“ ЕООД №07-РД-146-00 29.10.2012г.      
11 „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД №07-РД-147-00 01.11.2012г.      
12 „ЕКО БИО КАЛОР“ ЕООД №07-РД-148-00 09.11.2012г.      
13 „ИРЕЛИ“ ООД №07-РД-149-00 08.11.2012г.      
14 „АСЕН МЕТАЛ 81" ЕООД №07-РД-150-00 13.11.2012г.      
15 ЕТ „СТЕЛЛА-97-СТЕЛА ВАСИЛЕВА“ №07-РД-151-00 20.11.2012г.      
16 „АСАРЕЛ - РЕМОНТ“ ООД №07-РД-152-00 28.11.2012г.      
17 "ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ“ ООД №07-РД-153-00 07.12.2012г.      
18 „ТУЖИТРАНС“ ЕООД №07-РД-154-00 12.12.2012г.      
19 "ЕКО КАЛОР“ ЕООД №07-РД-155-00 13.12.2012г.      
20 "ЕКО БИО КАЛОР“ ЕООД №07-РД-156-00 13.12.2012г.      
21 "ЕКО ЮНАЙТЕД" ООД №07-РД-157-00 22.11.2012г.      
22 ЕТ „ХРИБО–ИВАН СЛАВЧЕВ“ №07-РД-158-00 07.12.2012г.      
23 „ПРИМАТЕКС“ ЕООД №07-РД-159-00 05.12.2012г.      
24 „АДИС-4“ ООД №07-РД-160-00 21.12.2012г.      
25 „„ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД №07-РД-161-00 21.12.2012г.      
26 „ТАНТЕКС“ ЕООД       №07-РД-018-01 18.12.2012г.
27 „ЛАВ-РАЙ“ ООД       №07-РД-042-01 18.12.2012г.
28 „ИЧО“ ЕООД       №07-РД-046-02 18.12.2012г.
29 ЕТ „ЛИА-67“ ЛИАНА ИВАНОВА       №07-РД-085-01 18.12.2012г.
30 „ТРАНСМЕТАЛ“ ЕООД       №07-РД-094-01 18.12.2012г.
31 „СИЛВЪРТРАНС“ ЕООД       №07-РД-111-01 18.12.2012г.
32 „ГЛОБЪЛБИЗНЕС“ ЕООД       №07-РД-112-01 18.12.2012г.
33 „ПАРТРЕЙД “ ООД       №07-РД-113-01 18.12.2012г.
34 „КА–ИМПЕКС“ ООД       №07-РД-118-01 18.12.2012г.
35 „ДОТИС“ ЕООД       №07-РД-134-01 18.12.2012г.