РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


 

09.03.2021      01.01.2021г. – 09.06.2021г.

31.12.2020      01.01.2020г. – 31.12.2020г.

08.11.2019      01.01.2019г. – 31.12.2019г.

12.12.2018      01.01.2018г. – 21.12.2018г.

30.12.2017      01.01.2017г. – 31.12.2017г.

30.12.2016      01.01.2016г. – 31.12.2016г.

30.12.2015      01.01.2015г. – 31.12.2015г.

30.12.2014      01.01.2014г. – 31.12.2014г.

30.12.2013      01.01.2013г. – 31.12.2013г.

30.12.2012      01.01.2012г. – 31.12.2012г.

30.12.2011      01.01.2011г. – 31.12.2011г.

30.12.2010      01.01.2010г. – 31.12.2010г.

30.12.2009      01.01.2009г. – 31.12.2009г.