РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

       1409124377logo_emw_bg_site.jpg   
Информация за Европейската седмица на мобилността за 2014 г.
Харта 2014 г.
Онлайн регистрация за участие в Европейската седмица на мобилността - http://registration.mobilityweek.eu/index.php
Официален сайт на ЕК за Европейската седмица на мобилността - http://www.mobilityweek.eu
Материали за дизайнери - http://www.mobilityweek.eu/fileadmin/files/Graphic_zips_2014/graphic_design.zip
Полезни материали - www.moew.government.bg/files/file/POS/EMW/2014_EMW_Polezni_materiali.zip
Официален сайт на кампанията на Do the right mix / Придвижвай се разумно - http://dothemix.bg/

Регионални инициативи