РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Костадин Гешев е роден през 1972г. в гр. Пазарджик. Завършва средното си образование в МГ”Константин Величков”, а висшето в УННС, гр. София със специалност право. Професионалната му биография започва във „Винтехпром”АД като организатор по договарянето. Член е на борда на директорите на „Винтехпром”АД и „Винпром Инвест”АД в периода 1997 – 2001г. От 2001г. управлява успешно няколко Дружества в различни сектори на частния бизнес. Семеен, с две деца.
Директор на РИОСВ-Пазарджик от м. януари 2014г.