РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

 

                                 РЕГЛАМЕНТ
на РИОСВ-Пазарджик за приемане на сигнали от граждани
по зеления телефон или електронна поща за екологични замърсявания

РИОСВ-Пазарджик приема сигнали от граждани за екологични замърсявания на дежурния зелен телефон 034/ 441 875   в работно време, или на мобилен телефон 0885 301 066  в извънработно време. Сигнали се приемат и по електронна поща.

За сведение на гражданите, за да  се регистрира подадения сигнал е необходимо:

1. Име и фамилия на подателя;
2. Телефон за обратна връзка;
3. Анонимни сигнали не се регистрират.

Това е необходимо за да се информира подателя на сигнала за предприетите действия от страна на РИОСВ-Пазарджик. Те се отразяват и на сайта на РИОСВ-Пазарджик в Предприети действия по постъпили сигнали и жалби  /на челната страница на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик/ - https://new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=82

Обработката на личните данни на сигналоподателя се обработват съгласно Закона за защита на личните данни.