РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

 

РИОСВ-Пазарджик приема сигнали от граждани за екологични замърсявания на зелен телефон 034/ 441 875 в работното време на инспекцията – от 9.00 до 17.30 часа, или на мобилен телефон 0885/ 301 066 - в извънработно време. Сигнали се приемат и по електронната поща, на  адрес – riewpz@riewpz.org.

За да бъде регистриран подаденият сигнал са необходими име и фамилия на подателя и телефон за обратна връзка. Анонимни сигнали не се регистрират. Обработката на личните данни на сигналоподателя се извършва съгласно Закона за защита на личните данни.

За предприетите действия по сигнали РИОСВ-Пазарджик поддържа и актуализира ежемесечно специално подниво на интернет страницата си - https://new.riewpz.org/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=82