РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Списък на актовете на Директора на РИОСВ-Пазарджик,
в изпълнение на правомощията на Министъра на околната среда и водите

2022 год.

04.04.2022  I-во тримесечие

 

2021 год.

01.04.2021  I-во тримесечие
01.07.2021  II-ро тримесечие
01.10.2021  III-то тримесечие
07.01.2022  IV-то тримесечие

 

2020 год.

08.04.2020  I-во тримесечие
01.07.2020  II-ро тримесечие
02.10.2020  III-то тримесечие
06.01.2021  IV-то тримесечие

 

2019 год.

02.04.2019  I-во тримесечие
02.07.2019  II-ро тримесечие
01.10.2019  III-то тримесечие
08.01.2019  IV-то тримесечие

 

2018 год.

04.04.2018  I-во тримесечие
02.07.2018  II-ро тримесечие
03.10.2018  III-то тримесечие
08.01.2019  IV-то тримесечие

 

2017 год.

04.04.2017  I-во тримесечие
30.06.2017  II-ро тримесечие
05.10.2017  III-то тримесечие
08.01.2018  IV-то тримесечие

 

2016 год.

04.05.2016  I-во тримесечие
04.07.2016  II-ро тримесечие
04.10.2016  III-то тримесечие
11.01.2017  IV-то тримесечие

 

2015 год.

04.05.2015  I-во тримесечие
04.07.2015  II-ро тримесечие
30.09.2015  III-то тримесечие
10.01.2016  IV-то тримесечие

 

2014 год.

01.04.2014  I-во тримесечие
08.07.2014  II-ро тримесечие
06.10.2014  III-то тримесечие
03.04.2015  IV-то тримесечие

 

2013 год.

02.04.2013  I-во тримесечие
07.07.2013  II-ро тримесечие
07.10.2013  III-то тримесечие
05.01.2014  IV-то тримесечие

 

2012 год.

03.04.2012  I-во тримесечие
04.07.2012  II-ро тримесечие
07.10.2012  III-то тримесечие
06.01.2013  IV-то тримесечие