РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Защитени зони приети по Директивата за птиците

Защитени зони Решение за приемане на зоната от Министерски съвет № Заповед за обявяване на министъра на ОСВ № 
1 BG0002057 „Бесапарски ридове” 122 от 2 март 2007 г. (ДВ. бр.21 от 9 Март 2007 г.) РД-786 от 29 октомври 2008 г. (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.)
2 BG0002069 „Рибарници Звъничево” 122 от 2 март 2007 г. (ДВ. бр.21 от 9 Март 2007 г.) РД 803 от 4 ноември 2008 г. (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.)
3 BG0002063 „Западни Родопи” 122 от 2 март 2007 г. (ДВ. бр.21 от 9 Март 2007 г.) № РД-835 от 17 ноември 2008 г. (ДВ бр. 108 от 19.12.2008 г.)
4 BG0002087 „Марица-Пловдив” 122 от 2 март 2007 г. (ДВ. бр.21 от 9 Март 2007 г.) РД-836 от 17 ноември 2008 г. (ДВ бр. 108 от 19 Декември 2008 год.)
5 BG0000495 „Рила” 122 от 2 март 2007 г. (ДВ. бр.21 от 9 Март 2007 г.) РД-764 от 28 октомври 2008 г. (ДВ бр. 100 от 21 Ноември 2008 год.)
6 BG0002054 „Средна гора” 802 от 4 декември 2007 г. (ДВ. бр.107 от 18 Декември 2007 г.) РД-273 от 30 март 2012 г. (ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г.)
7 BG0002129 „Рила буфер“ 177 от 3 април 2019 г. (ДВ, бр. 29 от 8 април 2019 г.) РД-229 от 11 март 2020 г. (ДВ бр. 24 от 17.03.2020 г.)

Защитени зони приети по Директивата за местообитанията

Защитени зони Решение за приемане на зоната от Министерски съвет № Заповед за обявяване на министъра на ОСВ № 
1 BG0000254 „Бесапарски възвишения” 122 от 2 март 2007 г. (ДВ. бр.21 от 9 Март 2007 г.) Няма
2 BG0000578 „Река Марица” 122 от 2 март 2007 г. (ДВ. бр.21 от 9 Март 2007 г.) Няма
3 BG0000304 „Голак” 122 от 2 март 2007 г. (ДВ. бр.21 от 9 Март 2007 г.) Няма
4 BG0000365 „Овчи хълмове” 122 от 2 март 2007 г. (ДВ. бр. 21 от 9 Март 2007 г.) Няма
5 BG0000426 „Река Луда Яна” 122 от 2 март 2007 г. (ДВ. бр. 21 от 9 Март 2007 г.) Няма
6 BG0001030 „Родопи-Западни” 661 ОТ 16 октомври 2007 г. (ДВ. бр. 85 от 23 Октомври 2007 г.) Няма
7 BG0000495 „Рила” 122 от 2 март 2007 г. (ДВ. бр. 21 от 9 Март 2007 г.) Няма
8 BG0001389 „Средна гора” 661 от 16 октомври 2007 г. (ДВ. бр. 85 от 23 Октомври 2007 г.) Няма
9 BG0001039 „Попинци” 661 от 16 октомври 2007 г. (ДВ. бр. 85 от 23 Октомври 2007 г.) Няма
10 BG0001386 “Яденица” 661 от 16 октомври 2007 г. (ДВ. бр. 85 от 23 Октомври 2007 г.) Няма
11 BG0000636 „Ниска Рила“ 177 от 3 април 2019 г.  (ДВ, бр. 29 от 8 април .2019 г.) Няма