РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.11.2011

Министерството на околната среда и водите обяви покана за представяне на проектни предложения за изграждане на ВиК мрежи и пречиствателни станции в населени места между 2000 и 10000 еквивалент жители.

Общо заделените за тази процедура средства възлизат на 300 млн. лв, които се осигуряват по Оперативна програма „Околна среда”. Общините, които могат да кандидатстват, са определени съгласно последния доклад на страната ни по изпълнение на директивата за градските отпадъчни води. Крайният срок за представяне на проектни предложения за оценка е 15 август 2012 г., като преди това е необходимо общините да преминат предварителни консултации и да получат становище относно обхвата и основните параметри на проектите си.

Акцентът по настоящата процедура е финансиране на проекти в напреднала фаза на подготовка, по които предстои да започнат или вече са започнали строителни дейности. Съгласно изискванията на програмата, изпълнението им трябва да приключи най-късно до края на 2014 г.

С реализацията на тези проекти страната ни ще увеличи дела на населението, включено към канализационна система и ще постигне съответствие с Директива 91/271/ЕИО за екологосъобразното пречистване на битовите отпадъчни води.