РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.04.2023

Над 40 служители на РИОСВ-Пазарджик и Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) започнаха пролетния празник „Лазаровден“ с акция за почистване от отпадъци на Парк „Писковец“ – място, предпочитано за разходка и отдих. Събрани са 62 чувала с битови отпадъци и над 30 автомобилни гуми. Преобладават опаковките - пластмасови торбички, стъклени и пластмасови бутилки, кенчета, дрехи и др. С извозването им до Регионалното депо се ангажира Община Пазарджик.

Акцията е част от инициативата на МОСВ "Да сложим точка на замърсяването", чиято цел е с личен пример хората, отговорни за опазването на околната среда, да насочат вниманието на обществото към негативните последици за природата и местата за отдих от човешката дейност.

РИОСВ-Пазарджик апелира – „Изхвърляйте отпадъците си само на определените за това места!“
 

Галерия