РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.05.2023

В отговор на постъпили в РИОСВ - Пазарджик сигнали от граждани за „гнездо с нарушена цялост“ и „застрашено от падане гнездо на двойка щъркели“, разположено върху метален комин на кръстовището на улиците „Царица Йоана“ и „Доктор Никола Ламбрев“ (кръговото при моста на река Марица), експерти на инспекцията извършиха проверка на място на 19 май 2023 г.

 Установено е, че гнездото е силно наклонено и в този вид не може да бъде използвано от птиците за мътене на яйца или отглеждане на малки. При оглед с бинокъл на гнездото и на покрива под него не са установени яйца или малки на щъркел.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 39 от Закона за биологичното разнообразие, служители от инспекцията имат право да се намесят, само когато е установен екземпляр от защитен животински вид в безпомощно състояние, но не и когато има увредено гнездо. Преценката на експертите е, че в тази ситуация евентуална човешка намеса може да доведе до изоставяне на гнездото от двойката – въздействие, което е забранено съгласно чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие.