РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.11.2011

От 16 ноември до 6 декември РИОСВ-Пазарджик ще проведе работни срещи по места с кметовете на 11-те общини и представители на общинските администрации в областта. На тях експертите ще разяснят отговорностите на кметовете и специализираните звена в общинските администрации за спазването и прилагането на екологичното законодателство (ЗООС, ЗУО, ЗЧАВ, ЗВ и др.)

Целта на работните срещи е общините да бъдат консултирани и подпомогнати експертно, за да бъдат ускорени процеси и проекти – изготвяне на общински програми за чистотата на атмосферния въздух, контрол на дейностите с отпадъците, пречистване и опазване на водите и др. Акцент ще бъде поставен на отговорностите на общините като бенефициенти по регионалната мярка за управление на отпадъците, отчисленията по чл. 71 на ЗУО и проблемите със закриването на спрените от експлоатация селски депа в общините, където това не е направено – Белово, Септември, Лесичово, Батак и Велинград.