РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.07.2023

През м. юни, в резултат на дадени предписания и последващ контрол от експерти на РИОСВ-Пазарджик са почистени 23 терена, замърсени с отпадъци в землищата на гр. Ракитово, гр. Костандово и с. Дорково, общ. Ракитово, на с. Долна Дъбева и с. Всемирци, общ. Велинград, на ТП ДГС „Алабак“ и УОГС „Г. Аврамов-Юндола“, както и терени на територията на ОПУ-Пазарджик-Републикански път II-84.

Почистени са замърсeни с отпадъци терени и в землищата на гр. Белово, кв. Малко Белово, с. Мененкьово, с. Аканджиево и с. Голямо Белово, както и в гр. Стрелча и с. Свобода, общ. Стрелча. В община Лесичово са почистени отпадъци в речното легло на р. Тополница и терени в землищата на селата Динката и Калугерово, а площадка в с. Ветрен дол, общ. Септември е почистена от отпадъци след прекратяване на дейността и заличаването ѝ от разрешението за дейности с отпадъци.

През м. юни община Пазарджик също постигна резултати в този процес. Почистени са замърсявания с отпадъци на терен в с. Овчеполци и по Републиканската и общинска пътна мрежа в землищата на селата Мокрище, Главиница и Звъничево.