РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

02.08.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик изпрати за лечение в Спасителен център за диви животни в гр. Стара Загора седем щъркела през последния месец. Граждани са намерили птиците в безпомощно състояние в различни населени места на област Пазарджик. Екземплярите са млади птици, които в момента се учат да летят, с наранявания на крилата и краката. При един от сигналите за млад щъркел със завързан крак в гнездо на ул.„38-ма“ в с. Синитово, инспекцията получи съдействие от служители на „ЕР Юг” ЕАД, община Пазарджик и кметство Синитово за освобождаването на птицата и изпращането за лечение и възстановяване. Белият щъркел (Ciconia ciconia) е защитен вид, включен в Приложение № 3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

Също след сигнали на граждани и проверки на място експерти на РИОСВ - Пазарджик върнаха в подходяща природна среда други четири защитени птици – две малки сови,  малък прилеп и малко соколче. Птиците са без видими наранявания или счупвания, в добро състояние, но все още нестабилни при излитането, поради което РИОСВ - Пазарджик предприе действия за освобождаването им в подходяща среда.

РИОСВ – Пазарджик предупреждава, че младите щъркели извършват първите си опити за летене в началото на август, на къси разстояния между покривите на къщите и поради неопитност често кацат на неподходящи, нетипични места (улици, дворове и т.н.) Ако при тези първи опити птицата падне, но няма наранявания, не е необходима човешка намеса. В тези случаи РИОСВ препоръчва 24-часово наблюдение. Ако и след този период птицата не прави опити и/или не успява да полети, тогава трябва да се потърсят институциите за експертна помощ.

Според определението в Закона за биологичното разнообразие „екземпляр в безпомощно състояние“ е жив екземпляр от животински вид, ранен, физически слаб или обездвижен вследствие на продължително гладуване или опаразитяване.