РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

25.08.2023

Експерти от РИОСВ-Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) и Регионалната лаборатория към ИАОС извършиха днес провериха по сигнал от тел. 112 за мъртва риба в река Чепинска при с. Драгиново.

На 25 август е сформиран екип от експерти за щателно обследване на района. За инцидента са уведомени Районното управление на МВР във Велинград и общинската администрация.

При направения оглед по течението на р. Чепинска се установи наличие на екземпляри мъртва речна риба - мряна, кефал и др. Взети са водни проби за анализ по заявка на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район". При обхода се установи заустване в р. Чепинска на отпадъчни води от комплекс "Амос" /плаж и ресторант/ в с. Драгиново. Замерените моментни показатели на повърхностните води - рН, разтворен кислород и електропроводимост не показват отклонения от нормативните изисквания. Дадено е предписание в едноседмичен срок собственикът на комплекса да представи в РИОСВ-Пазарджик разрешителните за дейността. Резултатите от водните проби, които ще станат ясни до дни, ще посочат източника на замърсяването.

Води се досъдебно производство срещу неизвестен извършител за криминален улов на риба.