РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

За допуснати нарушения на екологичното закононодателство са съставени 13 акта и издадени 91 предписания

03.11.2011

През последния месец експертите на РИОСВ извършиха проверки в 74 промишлени обекта на територията на област Пазарджик. За неизпълнени предписания и допуснати нарушения на екологичното законодателство са съставени 13 акта на физически и юридически лица. 8 от тях – за различни нарушения на Закона за управление на отпадъците, 2 на Закона за защитените територии, 1 на Закона за лечебните растения, 1 на Закона за водите и 1 акт за неправилно съхранение на опасни вещества и смеси.

При проверките по компонент води експертите констатираха, че в повечето случаи локалните пречиствателни съоръжения се поддържат, а тези за отпадни води работят в нормален технологичен режим.

Съставен е акт за нарушение на Закона за водите на „НИК 97”АД. Причината – фирмата зауства отпадъчни води от производствена база в село Калугерово в река Тополница без необходимите пречиствателни съоръжения и разрешително за заустване.

Във връзка с контрол по спазване на предписание се извърши проверка на "Йонтех" ООД. На обекта не се извършва производствена дейност, но продължава да се съхранява отпадък утайки от физикохимично третиране на отпадъчни води. Отпадъкът е на открито, част от чувалите са разкъсани. На юридическото лице е съставен акт за административно нарушение. При последваща проверка се установи, че операторът е предприел мерки, като е покрил плътно отпадъка с два пласта полиетилен, който го предпазва от дъждове и ограничава евентуални емисии на прах в атмосферата.

През месеца са извършени проверки и по 2 сигнала - за изхвърлени строителни отпадъци в река Чепинска и изхвърлени торови маси от кравеферма в дерето на село Паталеница.

По първия сигнал след експедитивна намеса на РИОСВ коритото на река Чепинска беше почистено от строителните отпадъци в едноседмичен срок, дейностите с тях на фирмата, допуснала замърсяването, вече отговарят на изискванията на закона, а по втория сигнал не беше установено нерегламентирано изхвърляне в регулацията на селото.