РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.10.2023

До 10 часа на 11 октомври резултатите от измерванията на въздуха от мобилната автоматична станция, позиционирана пред читалище „Доверие“ в с. Капитан Димитриево не показват превишения.

За последните 24 часа, до 10 часа днес отчетените стойности на фини прахови частици (ФПЧ10) са 22 µg/m3 при средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве 50 µg/m3,  на серен диоксид (SO2)  - 16 µg/m3 (в 11:00 ч на 10.10.2023 г.) при допустими 350,00 µg/m3,  на азотен диоксид - 24 µg/m3 (в 11:00 ч на 10.10.2023 г.) при допустими 200 µg/m3 и на въглероден оксид (СО) – 0,4 µg/m3 при допустими за 8 часа 10 µg/m3.

От пункта за ръчно пробонабиране на пл. „Васил Левски“ № 5 в гр. Пазарджик и последващ лабораторен анализ са отчетени следните средночасови стойности:

•    на азотен диоксид - 16,63 µg/m3 при средночасова норма за опазване на човешкото здраве 200,00 µg/m3 (отчетена в 11:00 ч. на 10.10.2023 г.).

•    на серен диоксид - 27,93 µg/m3 при средночасова норма за опазване на човешкото здраве 350,00 µg/m3 (отчетена в 12:00 ч. на 10.10.2023 г.).

Няма превишаване на средночасовите норми за опазване на човешкото здраве в местата на измерване