РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.10.2023

До 11 часа на 12 октомври резултатите от измерванията на въздуха от мобилната автоматична станция, позиционирана в центъра на с. Капитан Димитриево не показват превишения.

За последните 24 часа, до 11 часа днес най-високите средночасови стойности са:
за серен диоксид (SO2)  - 21 µg/m3 (в 11:00 ч на 11.10.2023 г.) при допустими 350,00 µg/m3,  на азотен диоксид - 21 µg/m3 (в 10:00 ч на 12.10.2023 г.) при допустими 200 µg/m3.
Измерената средноденонощна стойност на фини прахови частици (ФПЧ10) е 20 µg/m3   при средноденонощна норма 50 µg/m3 .

Измерената стойност на въглероден оксид (СО) е 0,4 µg/m3 при допустими за 8 часа 10 µg/m3.

Средночасовите стойности, отчетени през последните 24 часа от пункта за ръчно пробонабиране в гр. Пазарджик също са в норми:

•    най-високата измерена средночасова стойност на азотен диоксид e 11,09 µg/m3 при средночасова норма за опазване на човешкото здраве 200,00 µg/m3 (отчетена в 21:00 ч. на 11.10.2023 г.).

•    най-високата измерена средночасова стойност на серед диоксид e 26,87 µg/m3 при средночасова норма за опазване на човешкото здраве 350,00 µg/m3 (отчетена в 10:00 ч. на 11.10.2023 г.).

Няма превишаване на нормите за опазване на човешкото здраве в местата на измерване.

Поради овладяването на пожара, днес ще бъдат преустановени измерванията на въздуха от мобилната автоматична станция на ИАОС в с. Капитан Димитриево.