РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

28.10.2011

3 акта, за незаконна сеч в резерват “Купена” и нерегламентирана търговска дейност с лечебни растения, съставиха експертите на РИОСВ през октомври. Специалистите към въоръжената охрана извършваха ежедневни проверки в резервата. Бяха проведени и две съвместни акции със служителите на Специализирани полицейски сили – Пловдив. При акцията на 26 октомври бяха заловени нарушители, извършващи незаконна сеч в резервата и съставени два акта.

Птица от защитения вид осояд /Pernis apivorus/, намерена в безпомощно състояние със счупено крило от жител на с. Фотиново беше предадена за лечение на Спасителния център в гр.Стара Загора.

За направена констатация, че на площадка за търговия с черни и цветни метали в с. Злокучене се извършва изкупвателна дейност на лечебни растения /шипка/ без подадено уведомление за регистрация в РИОСВ е съставен акт за нарушение на Закона за лечебните растения.

През последната седмица на октомври на територията на РИОСВ–Пазарджик беше проведен мониторинг на кафява мечка. При обхода на маршрути на територията на ДГС„Пещера”и ДГС”Батак” са констатирани следи от четири екземпляра. Събраната информация ще бъде предоставена на ИАОС за обобщаване.