РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.12.2023

С пътуваща фотоизложба РИОСВ-Пазарджик отбелязва 55 години от обявяването на резерват „Мантарица“. Вчера тя беше открита в СУ“Св. Климент Охридски“, гр. Ракитово и представена от експерти на екоинспекцията пред ученици, учители и представители на общинската администрация. Фотографиите на Вили Тодорова и Александър Иванов - Мастерал показат типични обитатели и красотата на природата в резерват „Мантарица“ през четирите сезона. Под снимките е добавена важна информация и QR код за бърз достъп до сайта на РИОСВ за резерватите в област Пазарджик.

Резерват „Мантарица“ е обявен за защитена територия от Министерство на горите и горската промишленост през 1968 г. Намира се на територията на община Ракитово. Създаден е за запазване на местообитанията на глухари и девствения характер на иглолистните гори. Обхваща територии с надморска височина между 1200 и 1900 метра. През резервата преминава пътека за посетители – маркирана и в добро състояние. Маршрутът й е указан на монтирани указателни табели в изходни точки. Дължината ѝ е 3070 метра, а необходимото време за преминаване – час и половина.

 

Резерват „Мантарица“ попада в защитена зона BG 0001030 „Родопи - Западни” по Директивата за местообитанията и в защитена зона BG 0002063 „Западни Родопи” по Директивата за птиците.

Галерия