РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

24.10.2011

Бърза намеса на РИОСВ предотврати замърсяване на река Чепинска със строителни отпадъци от събарянето на автогарата във Велинград. Инспекцията предприе незабавна проверка по подаден сигнал на 12 октомври, че отпадъците се депонират в леглото на река Чепинска. Констатацията, че по левия бряг на реката, в разстояние на 50 метра са натрупани строителни отпадъци (тухли, бетон, армировки) потвърди сигнала. Част от тях са депонирани в заливаемата част, но това не е замърсило реката до момента на проверката. Експертите са предписали на “Чепино Автотранспорт” ЕООД в срок от една седмица да почисти речното легло.

Повторна проверка на 20 октомври установи, че речното корито и бермата по левия бряг на рeка Чепинска са почистени, а строителните отпадъци - складирани в границите на имот на “Чепино Автотранспорт” ЕООД, върху асфалтирана площадка. Дружеството увери инспекцията, че ще използва строителните отпадъци за направата на ограда на фирмен имот, а евентуален излишък ще депонира на общинското депо, спазвайки разпоредбите на ЗУО.