РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

22.05.2024

На 21 май се навършиха 32 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС) - най-амбициозната инициатива, която някога е предприемана за опазване на богатото природно наследство на Европа. Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик отбеляза 32-та годишнина от създаването на мрежата Натура 2000 с образователни инициативи във Велинград и Панагюрище.

На 15-ти май в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Велинград експерт на РИОСВ откри и представи пътуващата фотографска изложба „Природа назаем“, посветена на 55-та годишнина от обявяването на резерват „Мантарица“. Изложбата, чийто фокус са красотата и биологичното разнообразие на резерват „Мантарица“ през четирите сезона предизвика много положителни емоции и интерес у подрастващите. Предстои представянето ѝ в други училища и учреждения в общината и областта.

На 21-ви май експерти на РИОСВ-Пазарджик и БДЗП–Пловдив се срещнаха със седмокласници в ОУ “Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище. Учениците научиха подробности за биоразнообразието в защитени зони „Средна гора“ и „Попинци“, за основните заплахи за птиците в тях, а въпроси към експертите уточниха начина и методологията, по които се извършва преброяването на лястовичките, врабчетата и щъркелите. РИОСВ и БДЗП предоставиха на учениците и учителите информационни материали и магнитчета със защитени видове.

Пазарджишка област се отличава с богато биологично разнообразие. За опазването му на територията, контролирана от РИОСВ-Пазарджик са обявени 16 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, като 7 от тях са защитени зони за опазване на дивите птици. Принципът за управление на екомрежата  е, че човек и природа работят най-добре в партньорство помежду си. Този принцип има много предимства, както за опазване на природата, така и за хората, които живеят и работят в селски райони. „Натура 2000“ на практика е техен съюзник, способстващ за запазване на икономическата жизнеспособност и социалната структура на много от селските райони.
 

Галерия