РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


13.12.2012

Препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност в област Пазарджик се съхраняват в 13 склада и 3 Би-Би куба. По експертна оценка те са около 60 тона, в твърдо и течно състояние.

РИОСВ-Пазарджик провежда ежегоден мониторинг на състоянието им.

За периода март – май 2012г. Окръжна Прокуратура – Пазарджик изиска от инситуциите обстойна проверка на тези обекти. Те бяха извършени от междуведомствена комисия от експерти на РИОСВ, представители на ОУ ПБЗН-Пазарджик, отдел „КОС”към МВР-Пазарджик, Областна дирекция по безопастност на храните, Дирекция „Инспекция по труда”, Регионалната здравна инспекция, Технически надзор, представители на областната и общински администрации.

Нарушения по съхранението на препаратите бяха констатирани в складовете в Белово и Септември и в селата Лесичово, Дюлево и Ветрен дол. По предписания на експертите те са отстранени в срок, с изключение на склада в Септември, където работата продължава.

Общините Пазарджик, Панагюрище и Ракитово съхраняват препаратите в Би-Би кубове и имат договор за ремонт и саниране на съоръженията с „Бал бок Инженеринг”АД, а община Стрелча е в процес на преговори с тази фирма за обезвреждане на препаратите в склада в село Смилец.