РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

27.09.2011

РИОСВ-Пазарджик се присъединява към отбелязването на Международния ден на правото да знам, като обявява 28 септември 2011г. за Ден на отворените врати, какъвто се провежда във всички централни и териториални структури на МОСВ.

Денят на правото да знам е кулминация в кампаниите на много неправителствени организации и институции по света за прозрачно, отчетно и отворено управление. Той се отбелязва от 60 организации в над 40 страни.

12 от общо 24 регионални структури на МОСВ са номинирани от Фондация „Програма Достъп до информация” в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани” – 11 регионални инспекции по околната среда и водите /РИОСВ/ и Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район - Пловдив.

Номинациите се провеждат по повод деветото отбелязване на Международния ден на правото да знам в България. Церемонията ще се състои на 28 септември 2011 г., сряда, от 17.00 часа в Националния пресклуб на БТА.

Резултатите от проведено през февруари тази година проучване на „Програма Достъп до информация” показват, че РИОСВ в Русе, Варна, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково са изпълнили задълженията си за активно публикуване на обществена информация и са отговорили в срок на подадените електронни заявления. Екоинспекциите участват в номинациите в тази категория със своите подробни и актуални интернет страници. Те са динамични и осигуряват актуална и пълна информация за работата на инспекциите. Има специално създаден раздел за достъп до обществена информация, съдържат публикации на обявления за издаване на разрешителни, регистри, контролни проверки, нормативни документи от българското и европейското законодателство.

При наследена практика на мълчалив отказ, за период от две години ръководството на МОСВ успя да възстанови принципите на открито управление, диалог с всички партньори, контрол и отчет пред обществото и да подчини дейността на ведомството на прозрачни правила и улеснено издаване на различни документи.