РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

27.09.2011

Проверки на РИОСВ на обекти в община Стрелча приключиха с два акта за административни нарушения на екологичното законодателство.

При оглед на площадка с издаден регистрационен документ за съхраняване на хартиени и пластмасови опаковки е констатирано наличие на метални отпадъци, омаслени части от автомобили, двигатели, три излезли от употреба МПС-та и автомобилни гуми, телевизор и прахосмукачка. Обектът няма лицензия за търговска дейност с черни и цветни метали и за съхраняване на опасни метални отпадъци. На Управителя е съставен акт за административно нарушение на ЗУО, за което може да му бъде наложена финансова санкция от 2 000 до 6 000 лева.

Състоянието на стар склад за съхранение на негодни препарати за растителна защита на територията на бившето селскостопанско летище в с.Смилец също беше подложен на контрол. При огледа експертите установиха, че входът на помещенията, в които се съхраняват стари и забранени препарати за растителна защита е затворен само с дървени дъски, което не решава проблема с евентуален достъп до тях. На входа и на оградата са поставени нетрайни предупредителни надписи /от хартия/. Кметът на общината не е изпълнил предписание на РИОСВ, издадено при проверка на обекта на 21.06.2011г. да подобри състоянието на сградата и я обезопаси. Същата и в момента няма покрив, стените на помещенията са разбити, препаратите са разпилени и изложени на атмосферни влияния. Не са предприети мерки за недопускане на замърсяване от разпиляване на препарати, разшиване на чувалите, изложени на атмосферните влияния и евентуалното им смесване. На кмета на общината е съставен акт за неизпълнено предписание. За такова нарушение предвидената в Закона финансова санкция е в размер от 500 до 2 000 лева.