РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

14.09.2011

РИОСВ приканва кметовете на 11-те общини в област Пазарджик да се включат в Европейската седмица на мобилността, която ще се проведе от 16 до 22 септември 2011г. Кулминация на инициативата е Европейският ден без автомобили 22 септември. Водеща тема за тазгодишната кампания, определена от Европейската комисия, е „Алтернативна мобилност”.

Включването на градовете може да стане по два начина - като участват или като поддържат седмицата на мобилността. За целта те трябва да регистрират участието на общината в официалния сайт на Европейската комисия за Европейската седмица на мобилността и Деня без автомобили 22 септември - http://www.mobilityweek-europe.org/index.php?lang=en .

Всяка Европейска седмица на мобилността се фокусира върху специални теми, свързани с устойчивата мобилност. Отправя се покана към местните власти да организират дейности в градовете, за да повишат общественото съзнание в подкрепа на кампанията. Във връзка с повишаване на енергийната ефективност, ниско-емисионните икономики, Европейският съюз прие серия от амбициозни климатични и енергийни цели, които да бъдат достигнати до 2020 г. Те включват намаляване на парниковите газове с 20 %, увеличаване на енергийната ефективност с 20 % и 20 % дял на енергията от алтернативни източници в общата консумация на енергия.

Едно от основните предизвикателства на тези цели е увеличеният обем на пътуванията със собствени автомобили, които използват предимно петролни горива. Фокусирайки върху алтернативната мобилност, десетото издание на Европейската седмица на мобилността цели да подкрепи промяната по отношение на ресурсно-ефективна транспортна система, чрез повишаване на чистите, горивно-ефективните способи за пътувания.

Повече за информация за кампанията през 2011 година може да бъде намерена на интернет адрес: http://www.mobilityweek.eu/.