РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

18.08.2011

РИОСВ–Пазарджик започва проверки на билкосъбирателни и билкозаготвителни пунктове за бране и изкупуване на зелен плод от шипка. Целта на проверките е да не се допусне неправилно събиране на лечебното растение. Ранното събиране на зелена шипка води до ниско качество и дори негативни характеристики на продуктите, за които тя ще бъде употребена.

РИОСВ-Пазарджик предупреждава да не се събира зелен плод от шипка, защото в него липсват биологично активните вещества (витамини, каротин, органични киселини) и при изсушаване се получава суровина с влошено качество. Брането на неузрял плод от шипка е в нарушение на Наредбата за правилата и изискванията при събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения. Най-подходящ момент за брането на тази билка е след пълното й узряване.

До края на август ще бъде засилен контрола на билкосъбирателните и билкозаготвителни пунктове, регистрирани на територията на областта. При установяне на нарушения, съгласно Закона за лечебните растения, физически и юридически лица могат да бъдат санкционирани с глоба до 3 000 лв., или имуществена санкция до 5 000 лв.