РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

26.07.2011

На 4 юли 2011 година изтече срокът за валидност на временните документи за правоспособност, издадени по условията на наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, разрушаващи озоновия слой. Екологичното законодателство даде възможност на някои категории физически и юридически лица, извършващи дейности, свързани с проверка за херметичност на стационарни хладилни и климатични системи и топлинни помпи, съдържащи три или повече килограма флуорирани парникови газове (фреони), да получат временни документи за правоспособност. Така нареченият временен сертификат се издаваше по съответния ред от Българската браншова камара – машиностроене. С него се даде възможност за осъществяване на законова дейност от 4 юли 2009 г. до 4 юли 2011 г.

От 01.08.2011г. временните документи няма да се признават. Ще са валидни само постоянните сертификати.

РИОСВ напомня на собствениците на хладилни сервизи и фирми с хладилни инсталации, да спазват процедурата за придобиване на документи, отговарящи на съвременните европейски изисквания и на Закона за чистотата на атмосферния въздух. На територията, контролирана от РИОСВ–Пазарджик предстоят проверки в около 20 сервиза и 70 обекта, използващи в дейността си хладилници. Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоби от 3 000 до 7 000 лева.