РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

26.07.2011

РИОСВ-Пазарджик изготви оперативен план за опазване от пожари на стопанисваните защитени територии и сформира противопожарно звено от свои служители.Във всички резервати са поставени указателни табели с противопожарен характер. Извършени са проверки на места, определени за палене на огън, намиращи се в близост до резерватите и същите са обезопасени.

Експертите на РИОСВ са предписали на общините да изградят минерализована ивица около депата за битови отпадъци и да я поддържат в изправност през пожароопасния сезон.Забранява се паленето на отпадъците, както на депонираните на площадките, така и на нерегламентирано изхвърлени, извън границите на сметището. Кметовете на населени места се задължават да предприемат мерки за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви и да сформират гасачески групи.

Гражданите могат да подават сигнали на “Зеления телефон” на РИОСВ-Пазарджик

034 / 44-18-75.

Предвидените глоби за физически лица са от 100 до 6 000 лева, а за юридически – от 100 до 20 000 лева.