РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


10.12.2012

Акцент в контролната дейност на РИОСВ – Пазарджик са проверките на търговските обекти във връзка със заплащане на дължимата продуктова такса при използване на полимерни торбички. При проверките се изискват документи, доказващи прозхода, материала и дебелината им. Няма установени нарушения. Дадените предписания се изпълняват в срок.

Проверени са шест обекта по изпълнение на законодателството за химикалите - безопасното им съхранение, състоянието на складовете, както и информационните листове за безопасност. Дадени са предписания на пет фирми.

През периода октомври – ноември са извършени проверки на обекти от критичната инфраструктура, свързани с безопасната работа и съхранение на продукти за растителна защита. При проверка на склад в с. Смилец е установен нерегламентиран отвор на една от стените му. Даденото предписание за незабавното му премахване е изпълнено. Не са констатирани нарушения при проверките на складове в общините Панагюрище, Стрелча и Велинград.