РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

24.06.2011

Общините на територията на област Пазарджик, като собственици на съществуващи депа за битови отпадъци изпълниха изискването на ЗУО да подадат до РИОСВ-Пазарджик заявления за размера на отчисленията си за дейности по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци.

При извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране, всеки собственик на депо е длъжен да осигури пълния размер на средствата за закриване и следексплоатационни грижи. За периода 01.01.2011г. – 31.05.2011г. три от общините в областта – Лесичово, Септември и Пазарджик не са направили нито един превод на месечни отчисления за депониране на отпадъци като собственици на депа.

От 01.01.2011г. Законът за управление на отпадъците регламентира като задължение на общините тези отчисления. Сумите, натрупани в тях ще бъдат оползотворени за рекултивиране на общинските депа, след въвеждане в експлоатация на Регионалното депо. За това нарушение на трите общини ще бъде наложена финансова санкция в двоен размер на дължимите суми.