РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

04.05.2011

През април експертите на РИОСВ–Пазарджик упражниха контрол над дейността на 123 обекта, дадоха 72 предписания и съставиха 8 акта за нарушения на екологичното законодателство.

За нарушения на Закона за билогичното разнообразие са съставени четири акта – два от тях - за незаконна сеч в резерват “Купена”, един за реализирано инвестиционно намерение на територията на гр.Сърница без подадено уведомление в РИОСВ и един за липса на документация и отчетност на собственик на билкозаготвителен пункт.

Актовете, съставени за нарушения на Закона за управление на отпадъците също са четири - на кмета на с.Бошуля - за неизпълнено предписание да почисти възникнало нерегламентирано сметище в ромската махала, на собственика на площадка за черни и цветни метали в с.Варвара - за неправилно третиране на отпадъци, на Управителя на „Балкан Райс” ООД – оризарна - с.Ковачево, за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани за целта места и за неизпълнено предписание за класификация на отпадъците на Управителя на хотел “Бор” - Велинград.

Експертите извършиха и комплексни проверки в 10 леярни за установяване на съответствието им с изискванията на екологичното законодателство. Дадени са 22 предписания за подобряване на дейностите по управление на отпадъците и опазване чистотата на водите и въздуха.