РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

26.04.2011

На 25.04.2011г. /понеделник/ в 9.40 часа дежурният екип на РИОСВ-Пазарджик получи сигнал от телефон 112 за намерена мъртва риба при моста за с.Мирянци. На сигнала веднага реагираха експерти на РИОСВ и Регионалната лаборатория. Проверката установи наличие на 10 мъртви мряни на посочното място. Експертите на Регионална лаборатория - Пазарджик извършиха пробонабиране от две точки на канал "Паша арк" - от посоченото в сигнала място и под моста при фирма «Ирели»-Пазарджик, където видимо дебитът на водата е бил доста по-голям. Мнението на експертите на РИОСВ-Пазарджик е, че инцидентът е причинен вероятно от ниска наситеност на кислород във водата на "Паша арк".

Каналът се стопанисва от "Водно стопанство" - Пазарджик. Фирмата има сключени договори за водоползване със собствениците на рибарници в землището на с.Мирянци и вода с дебит 100 куб. м. се пуска в канала само по тяхна заявка. Такава в момента е подадена за пълнене на рибарниците и след саваците, количеството на водата е минимално. Не беше установено наличие на мъртва риба в друга точка на канала.