РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

17.03.2011

На 11 март 2011 г. се проведе заседание на Националния съвет по биологично разнообразие – консултативен орган към министъра на околната среда и водите. На него, наред с другите решения беше взето решение и за увеличаване на площта на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със заповед Заповед № РД-835 от 17 ноември 2008 г. на министъра на околната среда и водите. Площта на зоната по заповедта за обявяване е 72 183, 12 ха. Новото решение я увеличи с още 61 389, 35 ха. Разширението на площта на зоната в област Пазарджик засяга териториите на общините Пещера (досега площи от нея не попадаха в зоната), община Брациго, община Ракитово (освен резерват «Мантарица» са включени и други райони) и община Велинград – включва цялото землище на гр.Сърница, част от това на Велинград, на Побит камък, Медени поляни, Кръстава.

В зона “Западни Родопи” предмет на опазване са десетки видове птици. Едни от най-интересните са : черен щъркел, скален орел, сокол скитник, глухар (популацията наброява 650 екземпляра), бухал (3-7 двойки), врабчова кукумявка (63 двойки), белогръб кълвач, черен кълвач (средно 165 двойки).

Съветът разшири и определи нови места за опазване на дивите птици за общо 7 зони, които обхващат територии от 244 935 хектара.

Досегашната граница на защитена зона „Западни Родопи” и новите територии, включени към нея можете да видите тук.