РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.03.2011

4 сигнала подадоха в екоинспекцията граждани, фирми и институции на “Зеления телефон” през февруари.

На 4-ти февруари са подадени два сигнала, проверени веднага – за неправилно съхраняван отпадък от въглищна пепел пред склад за продажба на въглища в с.Синитево и за постоянен шум и прах от цех за детски играчки в с.Ивайло. При проверката е констатирано, че първият сигнал е основателен – на собственика е дадено предписание за правилното съхранение на отпадъка-въглищен прах, което повторна проверка показа, че той е изпълнил. Проверката на цеха за играчки в с.Ивайло определя сигнала като неоснователен – не са констатирани нива на наднормен шум и прах, а съмнения за наднормен шум от съседен промишлен обект – предстои повторна проверка.

Сигналът за замърсяване на река Луда Яна от цех за консерви в с.Черногорово е основателен. Експертите дадоха предписания за отстраняване на нарушенията. Предстои съставяне на акт на собственика на обекта.

На 28 февруари гражданин сигнализира инспекцията, че в постройка в стопанския двор на с.Лозен се съхраняват чували с отрова на прах, която е разпиляна извън постройката и мирише силно. Извършената проверка на 1 март установи, че старите препарати за растителна защита се съхраняват в масивна сграда с бетонов покрив и със зазидана врата. Препаратите са изолирани от околната среда. Няма замърсяване от разпилени препарати около сградата или на площадката – сигналът е неоснователен.

На "Зеления телефон" на РИОСВ-Пазарджик – 034/ 44-18-75 и на електронeн адрес: riewpz@b-trust.org се приемат сигнали за нарушения на всички компоненти на околната среда - замърсяване на води, почви, въздух, нерегламентирано изхвърляне и унищожаване на отпадъци, унищожаване, притежаване и търгуване със застрашени или защитени от Закона за биологичното разнообразие растителни и животински видове и др. Анонимни сигнали не се приемат.