РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

01.03.2011

Три юридически и едно физическо лице са заявили в РИОСВ–Пазарджик намерение за изкупуване на лечебни растения под ограничителен режим на ползване през 2011 година.

Заповед на министъра на околната среда и водите от 1 февруари 20011г. определи квоти за допустимите за събиране през тази година количества билки от естествени находища извън територията на националните паркове.

За област Пазарджик отпуснатите квоти ( кг.сухо тегло ) са за следните видове лечебни растения : 200 кг. цвят и 50 кг. грудка от Божур – червен, 50 кг. кори от елшовиден Зърнастец, 350 кг. Иглика /цвят/ и 100 кг. Иглика /корен/, 200 кг. плод Кисел трън, 300 кг. стрък Лазаркиня, 700 кг. лист Лудо биле, 350 кг. корен Лудо биле, 300 кг. стрък Ранилист лечебен, 100 кг. корен Ранилист лечебен, 200 кг. корен Решетка и 150 кг. стрък Шапиче. Отпуснатите квоти са поименни и без право на преотстъпване.

При неспазване на определените квоти фирмите търпят финансови санкции до 3 000 лева и губят право за участие в разпределението през следващата календарна година.

На територията на РИОСВ-Пазарджик са регистрирани 76 билкозаготвителни пункта. Представените в инспекцията отчети показват, че изкупените количества не надхвърлят одобрените квоти. През 2010г. не бяха констатирани нарушения при изкупуването и съхранението на лечебни растения.