РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

24.02.2011

През 2010 година в РИОСВ-Пазарджик постъпиха 322 уведомления за инвестиционни предложения на граждани и фирми. Постъпилите искания за преценяване необходимостта от ОВОС са 47. Издадените решения са 41, от които 3 със заключение “подлежи на ОВОС” и 38 със заключение “не подлежи на ОВОС”. Издадено е едно решение по ОВОС за одобряване на инвестиционни предложения „Ваканционно селище” и „Индивидуално вилно строителство” в землището на гр. Батак при определени условия и мерки. Издадени са и 255 становища за инвестиционни предложения, които не подлежат на преценяване необходимостта от ОВОС или задължителен ОВОС.

През 2010 година са проведени до различни етапи 7 процедури по ОВОС на инвестиционни предложения от компетентност на директора на РИОСВ.

Проведен е контрол на 19 решения по ОВОС. При направените проверки по документи и на място за изпълнение на поставените условия беше констатирано, че 21 от заложените 25 условия са изпълнени, 2 се изпълняват в момента, а 3 не са, поради настъпили минимални промени в инвестиционното предложение. За 11 решения по ОВОС за инвестиционни предложения "Изграждане на вилни и ваканционни селища" се констатира, че втора поредна година няма строителство и инвестиционните предложения са стопирани поради икономически съображения.

За констатирани административни нарушения – стартирало строителство на инвестиционното намерение, без да са проведени задължителните съгласувателни процедури, са наложени 3 акта.