РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Издадените наказателни постановления са 46 на обща стойност 124 450 лева

10.02.2011

От началото на годината експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха проверки в 95 обекта, съставиха 12 акта за нарушения на екологичното законодателство и дадоха 73 предписания. Издадени са 46 наказателни постановелния на обща стойност 124 450 лева.

Освен контролната дейност, експертите разгледаха 30 фирмени програми за управление на отпадъците. Върнати за доработване са 12 от тях, утвърдените са 11, за 5 са издадени решения за отказ за утвърждаване, а за други 2 - становище за съгласуване и решение за отказ за съгласуване. Издадени са и 2 разрешения за дейности с отпадъци, 2 разрешения за изменение и допълнение на разрешения за извършване на дейности с отпадъци и 2 регистрационни документа. На 3 фирми такива не са издадени, заради неизпълнени изисквания на Закона.

Извършени са проверки и по 2 жалби и 2 сигнала. Обслужените до момента Заявления за достъп до информация на граждани и фирми са 5.

Специализираната охрана в резерватите състави нови 2 акта на нарушители, извършващи незаконна сеч в резерват “Купена” само през последната седмица. На място е унищожена каруцата на нарушителите. През януари бяха издадени 6 наказателни постановления на физически лица за незаконна сеч, всяко на стойност 1000 лева.